הרשמה ללימודים
תרומה לשכטר
English

מדרש במדבר רבה א

מהדורה סינופטית למדרש במדבר רבה א (פרשיות א-יד).
פרופ' חננאל מאק וד"ר גלעד ששון, בתמיכת הקרן הלאומית למדע (מס' 12643/12)

תודה רבה למכון שכטר למדעי היהדות ובמיוחד לפרופ' דוד גולינקין העומד בראש מפעל המדרש, שבמסגרתו מתפרסמת מהדורה סינופטית זו וכן המהדורה המדעית של במדבר רבה א. תודה גם לקרן הלאומית למדע על תמיכתה במהדורות אלה.

תודה לאילת לזרוביץ על התקנת כתבי היד ולד"ר אליעזר טרייטל על העמדת הסינופסיס לפרשיות א-ה.


עדי הנוסח במהדורה הסינופטית:

א – אוקספורד – Bodleian Library MS. Oppenheim Add. fol. 3A. (Neubauer, Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library 147)  (א, א – יד, כב).

ד – דפוס ראשון קושטא 1512.

ו – ורשה – Library of the Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute, Warsaw, Poland, Ms. 257  (ה, ב – ה, ט).

ל – רומא  – The Angelica Library, Rome, Italy, Ms. 61  (ד, א – ד, י)

מ – מינכן – Cod.hebr. 97 Bayerische Staatsbibliothek, Münche (א, א – יד, כב).

נ – ששון לונדון, אנגליה Ms. 920 כיום באוסף מאיר בניהו, ירושלים (ט, ה – י, יא; יא, יא, א – יג, ה; יג, טז – יד, כב).

פ1 – פריס – Paris, Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Hébreu 149  (א, א – ה, ט).

פ2 – פריס – Paris, Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Hébreu 150 (א, א – יד, כב).

ש – הספריה הלאומית ירושלים 5977*24 Ms. Heb.  (א, א – יד, כב).


עדי הנוסח שנבחרו למהדורה הסינופטית הם עדי הנוסח השלמים והחלקיים החשובים והנאמנים. כתב יד The Bodleian Libraries, University of Oxford, Oxford, England, Ms. Opp. Add. fol. 51 (Neubauer, Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library 2335), שהוא כתב יד שלם, לא שולב במהדורה מאחר שהשיבושים בו רבים. כתבי היד החלקיים ירושלים 515*8 וכתב היד 246 מאוסף יהודה לוי נחום לא נכנסו למהדורה וכן שני עדי נוסח תימניים המבוססים על הדפוס. כמו כן לא שולבו עדי נוסח אגביים. רשימה מלאה של כל עדי הנוסח ותיאורם תופיע במבוא למהדורתו של פרופ' חננאל מאק לבמדבר רבה א, פרשת במדבר.


רשימת הסימנים במהדורה הסינופטית:

( ) – מחיקה

[ ] – תוספת בין השיטין או בשולי הגליון

? ? – קריאה מסופקת

?ב/כ? – שתי אפשרויות קריאה

<…> – קרחה כתוצאה מקרע או מפגם בכתב היד

(1), (2) – מילים שסומנו בידי המעתיק להחלפת סדרן

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


    גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

    דילוג לתוכן