הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

סטודנטים

הנחיות לכתיבה אקדמית

עבודות סמינריוניות

עבודה סמינריונית צריכה להוכיח מיומנות מחקרית, חשיבה יוצרת וגישה ביקורתית כלפי מקורות וספרות מחקרית. העבודה תהיה בהיקף של 7,500–9,500 מילים וחייבת לכלול הערות שוליים וביבליוגרפיה המוצגות בשיטה מדעית מקובלת. ספרות המחקר תהיה בעברית ובלועזית. עבודה הכתובה בכתב יד לא תתקבל.

על הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות בהנחיית שני מרצים שונים. חריגות מכללים אלה חייבות את אישור יועץ המסלול. העבודה הסמינריונית מחליפה את מטלת סיום הקורס והציון שניתן עליה הוא גם הציון הסופי של הקורס.

סטודנט המעוניין לכתוב עבודה סמינריונית יקבל את אישור המרצה וימלא טופס שעליו יחתמו המרצה והיועץ. להורדת טופס הסכמה להדרכה בכתיבת עבודה סמינריונית לחצו כאן.

לאחר גיבוש ראשוני של הנושא ואיסוף החומרים, על הסטודנט למלא טופס המתאר את תהליך המחקר ואת התקדמותו. הטופס כולל דרישה לנסח את שאלת המחקר, לתאר את המבנה הכללי של העבודה, ולחפש מקורות ראשוניים וחומרים ביבליוגרפיים. הדף יימסר לאישורו של המרצה. טופס זה יצורף לעבודה בעת הגשת העבודה הסמינריונית למזכירות. להורדת טופס תהליך המחקר של עבודה סמינריונית ותיעוד התקדמותה לחצו כאן.

ניתן להגיש עבודה סמינריונית עד שנה וחצי מסיום הקורס. סטודנט שיגיש את העבודה לאחר מועד זה יחויב בתשלום בסך 500 ₪ על הגשת עבודה באיחור בתנאי שהמרצה יסכים לבדוק את העבודה.


מטלות סיום קורסים

מטלת סיום הקורס (מבחן או עבודה) תקבע בידי המרצה. לא ניתן להגיש עבודות משותפות. בכל קורס הסטודנטים מקבלים ציון אישי עבור עבודה אישית.

לצפייה בהנחיות לכתיבת עבודה אקדמית לחצו כאן

המועד האחרון להגשת עבודה (שאינה סמינריונית) הוא חצי שנה מסיום הקורס. סטודנט שיגיש את העבודה לאחר מועד זה יחויב בתשלום בסך 350 ₪ על הגשת עבודה באיחור בתנאי שהמרצה יסכים לבדוק את העבודה.


מרכז הכתיבה

אם אתם חווים קושי במציאת חומר לכתיבת עבודה, בכתיבת העבודה או אפילו בחשיבה על כיוון ורעיון לעבודה, מרכז הכתיבה בשכטר יכול לעזור לכם.

אפשר לקבל עזרה בעלות סמלית בכל אחד משלבי כתיבת העבודה – בחירת הנושא, היכרות עם מאגרי מידע ומנועי חיפוש, בניית ראשי פרקים ופרקים וניסוח ועריכה.

לפרטים ולעזרה אנא פנו לד”ר גלעד לנדאו gilad@schechter.ac.il

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

דילוג לתוכן