מתעניינים בלימודים הרשמה איזור אישי
English
מסלולי הלימוד לתואר שני במדעי היהדות

מדרש ואגדה

על המסלול

המסלול במדרש ואגדה מזמן מפגש ייחודי עם עולמם המופלא של החכמים בארץ ישראל ובבבל, מחברי הספרות המגוונת של המדרש והאגדה. במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים למתודות הדרשניות השונות ורוכשים כלים לקריאה מעמיקה וביקורתית.

ספרות האגדה של חז”ל מבטאת עולם רעיוני עשיר ומשקפת ערכי יסוד בעולמם של החכמים. המפגש בין העולם הרעיוני הזה ובין העיון המעמיק במקרא מוצא את ביטויו במדרש. מטרת הלימודים במסלול לחשוף את הסטודנטים למגוון הצורות הספרותיות, ולדרכי הלימוד והעיון של ספרות המדרש והאגדה של חז”ל, ולהקנות להם כלים לקריאה מעמיקה וביקורתית בספרות זו. תוכנית הלימודים מפגישה את הסטודנטים עם חיבורים שונים, עם צורות ספרותיות מגוונות ודרכי ניתוחן, ועם נושאים ובעיות שהעסיקו את החכמים במאות הראשונות לספירה.

לבוגרי המסלול מוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות באישור המועצה להשכלה גבוהה.

המסלול פתוח בפני בוגרי קורס ההשלמה “מבוא לתורה שבעל פה” או לבעלי פטור מקורס זה.

מבנה תכנית הלימודים למסלול מדרש ואגדה

2 קורסי חובה במסלול (4 נ”ז) – ראו טבלה בעמוד זה

7 קורסי בחירה במסלול (14 נ”ז) – ראו טבלה בעמוד זה

4 קורסי ליבה חובה (8 נ”ז) – לחצו כאן

5  קורסי בחירה נוספים (10 נ”ז) – לחצו כאן


סך הכול 36 נ”ז לתואר שני

2 קורסי חובה במסלול סה"כ 4 נ"ז
שם קורס מרצה סמסטר שעות
מבוא למדרש ואגדה חלק א’

תיאור הקורס

חלק א<br /> מטרת הקורס לפרוש בפני הלומדים את ספרות האגדה של חז"ל מתוך עיון במדרשים השונים. נעסוק בטכסטים מתקופת התנאים והאמוראים במרכזם עומד הסיפור המקראי ודמויותיו. נכיר את החיבורים המדרשיים השונים שנוצרו במאות הראשונות לספירה, ונראה מה הם השינויים שחלו ביצירה המדרשית במהלך הזמן. תוך כדי לימוד נעיין בסוגים ספרותיים שונים כגון: הסיפור הדרשני, המשל, הפתיחתא, הפתירה ועוד. יודגשו שאלות של תוכן ומשמעות, צורה וסגנון. פרט לכך נכיר מחקרים חשובים וספרי עזר מרכזיים בתחום.<br /> <br />
ד”ר תמר קדרי א', חלק א'
12:00-10:30
שם קורס מרצה סמסטר שעות
מבוא למדרש ואגדה חלק ב’

תיאור הקורס

חלק ב<br /> בקורס נפגוש את יצירתם המגוונת של חז"ל ונתמקד במדרש ויקרא רבה ופסיקתא דרב כהנא. נצביע על האתגרים שעמדו בפני העורך של מדרש אגדה העוסק בספר ויקרא. מה המשמעות שהעניק לנושא הקרבנות בתקופה בה בית המקדש כבר לא קיים. מדוע ישראל נבדלים מאומות העולם, וכיצד ניתן להתמודד מבחינה תיאולוגית עם מותם של בני אהרון. נפגוש מדרש מיוחד המאורגן סביב מועדי השנה. נעיין בכתבי יד עתיקים ובדרכי הכנתה של מהדורה מדעית. נכיר צורה ספרותיות חשובה שמגיעה לשיא פריחתה בתקופת האמוראים: הפתיחתא, נעמוד על תפקידה ומקומה בחיי היום יום של חז"ל. <br />
ד”ר תמר קדרי ב', חלק ב'
12:00-10:30
6 קורסי בחירה בתוך המסלול מחשבת ישראל (12 נ”ז)
שם קורס מרצה סמסטר שעות
קריאה ספרותית באגדת חז”ל – מעשי חכמים

תיאור הקורס

מטרתו של הקורס להקנות כלים ספרותיים בחקר סיפורי מעשי החכמים. הסיפורים שידונו יעסקו בדמותו של החכם במרחבי מחיה שונים: בית המדרש, החברה היהודית והחברה הנכרית. הסיפורים יידונו בדרך של קריאה צמודה. נראה באלו אמצעים מעצבים המספרים את דמויותיהם, נלמד להבחין במשחקי מילים, בארגון הזמן, וכן בתבנית הספרותית שלתוכה נוצקה העלילה. נבחין בדיאלוג ובתפקידו, ובאופן בו משולבים פסוקים בתוך הסיפורים. נתחקה אחר המסר העולה מהסיפור ונבחין בינו לבין מטרותיו של עורך הסוגייה אשר בתוכה מובא הסיפור. נלמד להכיר ספרי עזר שונים שיוכלו לסייע בלימוד הטכסטים ונפגוש במאמרים ביקורתיים מספרות המחקר של האגדה.
ד”ר תמר קדרי א'
10:00-8:30
המפתח לבית המדרש – מקורות תלמודיים ביצירתו של עגנון

תיאור הקורס

יצירותיו של ש"י עגנון גדושות, כידוע, באיזכורים וברמיזות למקורות קדומים. בקורס זה נקרא מבחר מיצירותיו המוכרות והמוכרות-פחות של אחד מגדולי הסופרים ביצירה העברית בת זמננו ונבקש להתחקות אחר השימוש שהוא עושה במקורות התלמודיים והמדרשיים, אם כמחווה ואם כפרשנות, פעמים כתחבולה ספרותית ופעמים כקריאה אירונית של הכתובים. בין היצירות שיילמדו: אורח נטה ללון, עגונות, שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, מעשה העז, תהילה, פת שלימה, המלבוש.
ד”ר גילה וכמן א'
12:00-10:30
ממדינת מקדש לעם הספר

תיאור הקורס

השיעור מוקדש לתולדות עם ישראל, בארץ ובתפוצות, בתקופה של כאלף שנים משיבת ציון במאה השישית לפני הספירה ועד לכיבוש ארץ ישראל בידי הערבים במאה השביעית לספירה. בתקופה זו, שיש בה גולה יהודית גדולה מאוד אך גם יישוב יהודי גדול ולעתים גם ריבונות יהודית או שאיפה לריבונות יהודית בארץ ישראל, היה על היהודים להתלבט, למעשה, על אודות זהותו -- בני מדינה? בני עם? בני דת? האם היו "יהודים" בזכות זיקתם לארץ יהודה? או בזכות זיקתם ליהדות? ויהדות זו -- מהי? מי יגדיר אותה? התלבטות זו התנהלה לאור תנאים מדיניים ותרבותיים משתנים, אשר נתנו לתקופה את חיוניותה. נעסוק גם במקורות העתיקים, העומדים ביסוד השחזור של התקופה, הן בהיסטוריוגרפיה המודרנית, המפרשת את התקופה כחלק מכלל תולדות ישראל.
פרופ’ דניאל שוורץ א'
18:30-17:00
ההגדה של פסח: מנהג, היסטוריה ואומנות

תיאור הקורס

במוקד הקורס יעמוד ניתוח מעמיק של ההגדה של פסח, אחד הטקסטים המרכזיים של היהדות הרבנית שיצא לאור ביותר מהדורות כמעט מכל ספר יהיודי אחר. נדון בהיסטוריה של ההגדה, בנושאים נבחרים הנוגעים להלכה ולמנהג ובאיורים להגדה מימי הביניים ועוד היום
הרב פרופ’ דוד גולינקין א'
20:30-19:00
נשים מקראיות באגדת חז”ל

תיאור הקורס

הקורס יעסוק בנשים מקראיות שהוצגו בספרות חז"ל כלמדניות וכמנהיגות של בני דורן. נבחן מה הם התפקידים הציבוריים והחברתיים המיוחסים לנשות המקרא, באלו תחומים באה לידי ביטוי למדנותן ואלו סמכויות הוענקו להן. נשאל כיצד השפיע תפקידה הציבורי של האישה על תיפקודה כרעיה וכאם, ומה היו הקונפליקטים שעימם היא נדרשה להתמודד כתוצאה מחשיפתה לעולם הגברי. האם חז"ל ראו בעין יפה דומיננטיות נשית. נבחן האם תמונה זו עולה בקנה אחד עם המציאות המשתקפת במקורות הלכתיים והיסטוריים על תקופתם של חז"ל.
ד”ר תמר קדרי א'
14:30-13:00
חלומות ופשרם באגדת חז”ל

תיאור הקורס

האם "חלומות שוא ידברו" או שחלום הוא "אחד משישים בנבואה"? בקורס זה נדון בתפיסת החלום בספרות האגדה של חז"ל, ובמתן פתרון לחלומותיהם של אנשים. נעסוק בחלומות בהם מופיעים סמלים שונים ובחלומות בהם מופיעים פסוקים. נדון בחלומות החושפים את עולמם הפנימי של בעליהם, ובחלומות המנבאים את העתיד. נשווה את עולמם המחשבתי של חז"ל ביחס לחלומות אל הגישה העולה מסיפורי המקרא והמזרח הקדום. נעסוק גם בפתרון חלומות. נבחן מהי תורת פתרון החלומות שמציעים החכמים. נבחן מהו מעמדו של חלום ללא פתרון, והאם יש קשר בין פתרון החלום לבין התממשותו.
ד”ר תמר קדרי א'
10:00-8:30
לימוד מירב”י: בעלי מום בספרות העברית לדורותיה

תיאור הקורס

הקורס יעסוק ביחסם של המקורות היהודיים לבעלי מום ולחריגות גופניות ומנטליות, מן המקרא ועד ימינו, בהלכה, באגדה, בהגות ובאמנות. נעיין בסיפורי התנ"ך ובמדרשים עליהם, נעסוק באזכורים מן המשנה של 'חרש שוטה וקטן' ובדיונים התלמודיים על אודותיהם, נקרא פסקי הלכה וקטעי ספרות ונדון במושגים כגון 'צלם אלוהים', 'כבוד הבריות' ועוד. חלק מרכזי בקורס יהיה הלימוד בחברותא של המקורות השונים, ואחדים מן השיעורים יועברו על ידי מרצים אורחים.
ד”ר גילה וכמן א
15:00-16:30
סיפור וחוק בספר שמות בראי הפרשנות המקראית לדורותיה

תיאור הקורס

הקורס מוקדש לעיון בסיפורים נבחרים וחוקים נבחרים מתוך חמשת חומשי התורה ובחינתם לאור הפרשנות לדורותיה. נעמוד על הפרשנות הניתנת לסיפור או לחוק במקומות אחרים בתורה ובמקרא (פרשנות פנים-מקראית), ונבחן אותו דרך מדרשי חז"ל ופירושיהם הרצופים לחומשי התורה של פרשני ימי הביניים והעת החדשה. נעמוד על הקשיים הפרשניים המשותפים לפרשנים אלו וקשיים אחרים המיוחדים לחלקם בלבד. נבחן את פתרונותיהם לקשיים אלו לאור הנחות היסוד השונות של כל פרשן או קבוצת פרשנים, הקובעות את טווח האפשרויות הפרשניות העומדות בפניהם: רצף היסטורי או "אין מוקדם ומאוחר בתורה", שאלת הבלעדיות של הקביעות ההלכתיות של התורה שבעל פה, היחס בין פשט לדרש, אחדות התורה לעומת תורת התעודות ותיאוריות ביקורתיות אחרות, שאלת קיומם של מאפיינים מיוחדים לתורת ה' לעומת "דיברה תורה כלשון בני אדם", ועוד.
פרופ’ משה בנוביץ א
15:00-16:30
אבות דרבי נתן הרב פרופ’ דוד גולינקין א'
20:30-19:00
שם קורס מרצה סמסטר שעות
בין כיכר השוק לבית המדרש: היצירה העממית בספרות חז”ל

תיאור הקורס

היכן נוצרה ספרות חז"ל ועבור מי? האם הדרשות נועדו לאליטה הלמדנית או שמא לציבור הרחב? <br /> בקורס זה נקרא בחיבורים מן הסוגות המרכזיות בספרות חז"ל: המדרש, המשל, החידה, הסיפור העלילתי ועוד, <br /> נבחן את היסודות העממיים המצויים בהן או מתכתבים איתן, וננסה להבין: מה עממי בספרות חז"ל, ומה מייחד אותה לעומת ספרויות אחרות?<br /> <br /> תלמידי מסלול ימ"ה ילמדו את הקורס בשנה ב'.
ד”ר גילה וכמן ב
10:30–12:00
תוכו רצוף אהבה: שירת האהבה המקראית בראי חז”ל

תיאור הקורס

הקורס יעסוק במדרשי חז"ל לשיר השירים. נשאל מה מקומו של שיר אהבה אנושי בקורפוס המקראי, כיצד פורשה המגילה על ידי החכמים, מה משמעות האהבה, מדוע כונתה מגילת שיר השירים "קודש קודשים", כיצד ניתן להצפין משמעות של טכסט מקהל יעד מסויים, ועוד. נבחן כיצד דרשו חז"ל את הפסוקים של שיר השירים בכלים מגוונים ויצירתיים על מנת ללמד, לעודד, ולהעביר מסרים חינוכיים ותיאולוגיים לבני דורם. נעמוד על דרכי העיצוב הספרותי של המקורות, על אופני העריכה ונכיר את ספרות המחקר המרכזית בתחום.
ד”ר תמר קדרי ב'
16:30-15:00
“היה או לא היה?” על פרשנות האגדה והאגדה כפרשנות

תיאור הקורס

חז"ל יצרו תרבות של עיסוק אינטנסיבי בפרשנות. את מרכזיות הפולחן החליפה לאחר החורבן תרבות של לימוד ופרשנות. בחלקו הראשון של הקורס נלמד את התיחסותם של חז"ל ושל חכמים בכל הדורות לשאלות שהטרידו אותם בנוגע למדרש: מהי סמכותם לפרש את התורה? כיצד עליהם להתייחס למצבים ולמקרים שאינה מוזכרים במקרא? מהו היחס בין המקרא – התורה "שבכתב" לבין המסורת הנהוגה בתקופתם? מהי התורה "שבעל-פה", שעל פי המסורת ניתנה אף היא מסיני? ומהו היחס בין תורה שבכתב לתורה שבעל-פה? האם המדרש הוא יצירות אנושיות או ביטוי למסורת עתיקה אותה יש לשוב ולפרש בכל דור? <br /> חלקו השני של הקורס יעסוק בספרות האגדה החזלי"ת הכוללת: סיפורי מעשיות, השלמות לסיפורי המקרא, פתגמי חוכמה ומכתמי מוסר. נעסוק בשאלות אלו: האם למקורות מתחום האגדה מעמד דומה למקורות הלכתיים? האם צריכה להיות פרשנות שונה לדברי אגדה מזו המקובלת בפרשנות מקורות הלכתיים? מהו משקלה של הפרשנות האגדית לתורה? מה היחס בין פרשנות זו לפרשנות הפשט? לשאלות אלו השלכות רבות, הן בתחום ההבנה של ספרות האגדה והן ביחס לסמכות ולחשיבות האגדה במסורת היהודית. <br /> נעסוק במקורות מתוך ספרות חז"ל, במקורות מן המסורת הרבנית לדורותיה ובמחקר הענף שהתפתח בתחום מדעי היהדות בנושאים אלו.
ד”ר אריאל פיקאר ב
10:00-8:30
עשרת הדברות מחז”ל ועד בכלל

תיאור הקורס

הקורס מציע היכרות קרובה עם עולמם של חז"ל, באמצעות קריאה משותפת בסיפורים מהתלמוד ומהמדרש העוסקים בקובץ החוקים המפורסם ביותר בתנ"ך. נקרא פירושים, דרשות וסיפורים שיצרו החכמים כתגובה לעשרת הדיברות, ונשאל איך כל זה קשור אלינו והאם הטקסטים הקדומים עדיין רלוונטיים לקוראים בני זמננו בכלל ולנו כיחידים וכקבוצה לומדת בפרט.
ד”ר ענת שפירא לביא ב'
20:30-19:00
עיון בסיפורי נסים מן הגליל – במקרא, בברית החדשה ובספרות חז”ל

תיאור הקורס

בארץ הגליל פעלו בעת העתיקה דמויות יוצאות דופן, אשר הנסים שחוללו - כגון החייאת מתים, ריפוי חולים וריבוי מזון - מתוארים בספרי המקרא, בברית החדשה ובספרות חז"ל. <br /> <br /> בקורס זה נעסוק במבחר סיפורים אודות אישים אלה, ובהם הנביאים אליהו ואלישע, ישוע מנצרת, חנינא בן דוסא ואחרים, ונחשוף את הקשרים התמאטיים, ההיסטוריים והספרותיים ביניהם.
ד”ר גילה וכמן ב'
8:30-10:00
עשרת הדברות מחז”ל ועד בכלל

תיאור הקורס

הקורס יציע היכרות קרובה עם עולמם של חז"ל, באמצעות קריאה משותפת בסיפורים מהתלמוד ומהמדרש, העוסקים בקובץ החוקים המפורסם ביותר בתנ"ך - עשרת הדיברות. ננסה לבחון את הפירושים והסיפורים שיצרו חז"ל כתגובה לעשרת הדיברות, ונשאל איך כל זה קשור אלינו, והאם ספרות חז"ל יכולה עדיין להיות רלוונטית עבור קוראים בני זמננו.
ד”ר ענת שפירא לביא ב
19:00-20:30
שם קורס מרצה סמסטר שעות

סרטונים

 • איך הגעתי אל תחום המדרש והאגדה? / ד”ר תמר קדרי
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים

  טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

  מתעניינים בלימודים במכון שכטר?

  נשמח להיות בקשר. נא השאירו פרטי התקשרות וניצור איתכם קשר בהקדם

  טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיותתנאי שירות
  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.