מתעניינים בלימודים הרשמה איזור אישי
English
מסלולי הלימוד לתואר שני במדעי היהדות

מקרא

על המסלול

מכון שכטר למדעי היהדות מזמין אתכם למפגש מאתגר ואקטואלי עם המקרא. הלימודים במסלול מזמנים התבוננות ביצירת המופת של העם היהודי, וחיבור לעולם הערכים של החברה היהודית-ישראלית בת זמננו.

המקרא הוא הטקסט המשמעותי ביותר של העם היהודי ועליו מושתתת התרבות היהודית אלפי שנים. לימודי המקרא מפגישים את הסטודנטים עם צורות שונות של הספרות המקראית על פי הקשרן הספרותי וההיסטורי, מפתחים גישה ביקורתית לצד הקריאה המסורתית של הטקסט, ומנגישים את עולם הערכים, הרעיונות, והתפיסות של ספר הספרים.

במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים לסוגות השונות שבמקרא באמצעות מגוון רחב של קורסים: קורסים טקסטואליים, קורסי חתך, קורסי נושא וקורסים בפרשנות המקרא. הסטודנטים מתוועדים לגישות מתודולוגיות שונות ללימוד המקרא, לוקחים חלק בשיח אינטלקטואלי מרתק על משמעותו, ועומדים מקרוב על תפקידו המכונן של המקרא כמשאב רוחני ראשון במעלה.

לבוגרי התוכנית מוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות באישור המועצה להשכלה גבוהה.

תלמידי המסלול זכאים למלגה בגובה 25% משכ”ל;
מורים שזכאים להחזר כספי ממשרד החינוך יכולים לקבל עד 80% החזר (באמצעות פנייה עצמאית למשרד החינוך).

מבנה תוכנית הלימודים במסלול

מבנה תוכנית הלימודים במסלול

 4 קורסי ליבה חובה לכל המסלולים (8 נ”ז) – לבחירת הקורסים לחצו כאן

 חובת המסלול הראשי  (6 נ”ז) – ראו בטבלה מטה

 סדנת חובה: ארגז הכלים המקראי* (ללא נ”ז)

 6 קורסי בחירה בתוך המסלול למקרא  (12 נ”ז) – ראו בטבלה מטה

 5 קורסי בחירה נוספים (10 נ”ז) – לבחירת הקורסים לחצו כאן


סך הכול 36 נ”ז (18 קורסים) לתואר שני

*ארגז הכלים המקראי היא סדנת מיומנויות יסוד ללימוד, למחקר ולכתיבה. הקורס כולל שלושה מפגשים סדנאיים שמקנים כלים ללימוד עצמי של המקרא ולכתיבת עבודות סמינריוניות בתחום.

הסדנה היא חובה לתלמידי המסלול למקרא שלא למדו לתואר ראשון במקרא.

רשימת הקורסים במסלול לשנת תשפ"ד

קורסי חובה במסלול מקרא במהלך התואר (3 קורסים, 6 נ"ז)
שם קורס מרצה סמסטר שעות
התהוות ספרות המקרא

תיאור הקורס

בקורס זה נעסוק במספר נושאים יסודיים בחקר המקרא המודרני: ספרות התורה ובעיית חיבורה, אופייה ומגמתה של הספרות ההיסטוריוגרפית במקרא, אמונות ודעות בתקופת המקרא וביקורת נוסח המקרא.
פרופ’ דוד פרנקל א'
12:00-10:30
שם קורס מרצה סמסטר שעות
סיפור וחוק בספר שמות בראי הפרשנות המקראית לדורותיה

תיאור הקורס

הקורס מוקדש לעיון בסיפורים נבחרים וחוקים נבחרים מתוך חמשת חומשי התורה ובחינתם לאור הפרשנות לדורותיה. נעמוד על הפרשנות הניתנת לסיפור או לחוק במקומות אחרים בתורה ובמקרא (פרשנות פנים-מקראית), ונבחן אותו דרך מדרשי חז"ל ופירושיהם הרצופים לחומשי התורה של פרשני ימי הביניים והעת החדשה. נעמוד על הקשיים הפרשניים המשותפים לפרשנים אלו וקשיים אחרים המיוחדים לחלקם בלבד. נבחן את פתרונותיהם לקשיים אלו לאור הנחות היסוד השונות של כל פרשן או קבוצת פרשנים, הקובעות את טווח האפשרויות הפרשניות העומדות בפניהם: רצף היסטורי או "אין מוקדם ומאוחר בתורה", שאלת הבלעדיות של הקביעות ההלכתיות של התורה שבעל פה, היחס בין פשט לדרש, אחדות התורה לעומת תורת התעודות ותיאוריות ביקורתיות אחרות, שאלת קיומם של מאפיינים מיוחדים לתורת ה' לעומת "דיברה תורה כלשון בני אדם", ועוד.
פרופ’ משה בנוביץ א
15:00-16:30
התפתחות איסורים בעבודת ה’: מקרא, ארכיאולוגיה ומזרח קדום

תיאור הקורס

הקורס יעסוק באיסורים מקראיים שונים בתחום הפולחן, מבחינה מעשית ורעיונית ומבחינה היסטורית, לאור החוק והספרות ההיסטורית והנבואית שבמקרא ועל רקע ידיעות על צורות פולחן שונות במזרח הקדום.
ד”ר אמיתי ברוכי־אונא ב'
18:30-17:00
6 קורסי בחירה בתוך המסלול מקרא במהלך התואר (12 נ"ז)
שם קורס מרצה סמסטר שעות
בין אלוהים ואדם בנבואות ירמיהו

תיאור הקורס

קורס זה יעסוק בנבואות ירמיהו – בדגש על תפקיד הנביא כמתווך בין אלוהים לעם באחת מן התקופות הסוערות ביותר בתולדות המקרא – קץ ממלכת יהודה וחורבן בית המקדש הראשון. במהלך הקורס ננתח את פעילות הנביא בזירות השונות ואת השילוב ביניהן, תוך התייחסות נרחבת להקשר ההיסטורי, לעיצוב הספרותי ולסוגות השונות המשמשות בספר וכן להיבטים תיאולוגיים. הקורס יקנה ללומדים הכרות נרחבת עם דמותו של ירמיהו, ההקשר ההיסטורי והתרבותי של האירועים והשלכותיהם התאולוגיות, ומגוון הסוגות בספר.
ד”ר רחלי פריש א'
10:00-8:30
“מי חכם ויבין אלה”: מבוא לספרות החכמה המקראית

תיאור הקורס

למה אנשים טובים סובלים? מה באמת ניתן לדעת על העולם החידתי? ומה משמעות החיים בצל המוות? ספרות החכמה המקראית, משלי, איוב, קוהלת, ועוד, מתמודדת עם שאלות כאלה באומץ רב ובדרכים מגוונות. בקורס זה נעשה היכרות ראשונית אך מעמיקה עם ספרות זו. נעמוד על האופי הרעיוני הייחודי של ספרות החכמה, ועל המתח המתמיד בין סקפטיות לבין אמונה, ובין מרד לבין כניעה והשלמה.
פרופ’ דוד פרנקל א'
16:30-15:00
ממדינת מקדש לעם הספר

תיאור הקורס

השיעור מוקדש לתולדות עם ישראל, בארץ ובתפוצות, בתקופה של כאלף שנים משיבת ציון במאה השישית לפני הספירה ועד לכיבוש ארץ ישראל בידי הערבים במאה השביעית לספירה. בתקופה זו, שיש בה גולה יהודית גדולה מאוד אך גם יישוב יהודי גדול ולעתים גם ריבונות יהודית או שאיפה לריבונות יהודית בארץ ישראל, היה על היהודים להתלבט, למעשה, על אודות זהותו -- בני מדינה? בני עם? בני דת? האם היו "יהודים" בזכות זיקתם לארץ יהודה? או בזכות זיקתם ליהדות? ויהדות זו -- מהי? מי יגדיר אותה? התלבטות זו התנהלה לאור תנאים מדיניים ותרבותיים משתנים, אשר נתנו לתקופה את חיוניותה. נעסוק גם במקורות העתיקים, העומדים ביסוד השחזור של התקופה, הן בהיסטוריוגרפיה המודרנית, המפרשת את התקופה כחלק מכלל תולדות ישראל.
פרופ’ דניאל שוורץ א'
18:30-17:00
“אבותינו סיפרו לנו”: הנרטיב הלאומי ועיצובו במקרא

תיאור הקורס

לכל אדם ישנו סיפור שהוא מספר לעצמו. הסיפור הוא על אודות הוא עצמו, על אהבותיו ושנאותיו, הצלחותיו וכשלונותיו, ועל תקוותיו לעתיד. והוא מספר לעצמו את סיפורו כדי לזכור ולדעת מאין הוא בא ולאן הוא הולך. וכך גם לגבי עמים, ובתוכם, כמובן, עם ישראל. בקורס זה נעיין בנרטיב הלאומי המקראי. ננסה להסיק מן העיון מה שניתן לגבי התפיסה הלאומית העצמית של העם, ושל כותבי התנ"ך לדורותיהם. נראה איך מחברי המקרא השונים ממקומות שונים וזמנים שונים, מציגים את הנרטיב הלאומי, הן בכללותו והן בפרטיו, בצורות שונות מאוד, והכל בהתאם לתפיסה הלאומית העצמית שלהם ולצורכיהם החברתיים והפוליטיים. נעיין במרכיבים המרכזיים הבאים של הנרטיב הלאומי: בריאת העולם, אבות האומה, יציאת מצרים, כיבוש הארץ, תקופת השופטים, מלכות בית דוד, פילוג הממלכה וחורבן ממלכת ישראל, חורבן ממלכת יהודה ותקוות הגאולה.
פרופ’ דוד פרנקל א'
14:30-13:00
ארץ ישראל וירושלים בהגות המקראית

תיאור הקורס

בקורס זה נעמוד על מרכזיותה של הארץ במקרא. דרך עיון ביקורתי בספרות המקראית לסוגיה, נחשוף מגוון של השקפות סביב נושאים כגון: מהות הבטחת הארץ לאבות וטיב זכותו של העם על הארץ, אופייה הסגולי של הארץ – גשמי או רוחני?, גבולות הארץ – היכן הם? היחס לאוכלוסייה הכנענית בתקופת הכיבוש, והצדקת האל בעקבות חורבן וגלות.
פרופ’ דוד פרנקל ב'
16:30-15:00
שם קורס מרצה סמסטר שעות
השירה המקראית

תיאור הקורס

השירה המקראית משמרת את אחד הרבדים הקדומים ביותר ביצירה הישראלית. בקורס נלמד שירים נבחרים מסוגות שונות: שירי עלילה, המנונים לאל, שירי תפילה ובקשה, וגם שירי קינה ואהבה, ונדון בסוגיות של תוכן וצורה. נלמד על מאפייניה של השירה המקראית, דרכי עיצובה וסגנונה.
ד”ר עדי מרילי ב'
10:00-8:30
פוליטיקה אידאולוגיה ותיאולוגיה בספר מלכים א’

תיאור הקורס

בחלקו הראשון של מלכים א מסופר על ימיה הגדולים של הממלכה המאוחדת. בשיעורנו נקרא את הכתובים בעין ביקורתית ונאיר את המצב הפוליטי והדתי בישראל הקדומה ערב פיצול הממלכה. לצד הקריאה הספרותית הסינכרונית נדון גם בסוגיות העריכה של הספר ותהליכי היווצרותו, ונחפש אחר האינטרסים הגלויים והסמויים של הדמויות ושל המחברים (והעורכים).
ד”ר עדי מרילי ב'
16:30-15:00

סרטונים

 • מקרא וזהות יהודית – האם המקרא הוא נחלת העבר?
 • איך קהילה בימינו יכולה לשאוב השראה ממגילת רות? פרק 1 בסדרת “חמש דקות על תנ”ך ועכשיו”
 • האם התנ”ך יכול לשמש ככלי חינוכי? פרק 2 בסדרת “חמש דקות על תנ”ך ועכשיו”
 • כיצד נוצר מקום קדוש? פרק 3 בסדרת “חמש דקות על תנ”ך ועכשיו”
 • האם התנ”ך מייצג השקפת עולם אחת או יותר? פרק 5 בסדרת “חמש דקות על תנ”ך ועכשיו”
 • מי את, בת־שבע המקראית? פרק 4 בסדרת “חמש דקות על תנ”ך ועכשיו”
1
2
3

שאלות ותשובות

 • האם יש מלגה ייעודית לסטודנטים במסלול מקרא?

  כן, אנו נעניק מלגה בסך 25% הנחה בשכ”ל לכל סטודנט שיירשם לתוכנית בשנת תשפ”ד.
  מורים הזכאים להחזר של משרד החינוך יכולים לקבל עד 80% החזר (בפנייה עצמאית למשרד החינוך).

 • באיזה יום בשבוע נלמד מסלול מקרא?

  ביום שני

 • האם אפשר לשלב לימודים לתעודת הוראה?

  כן, אפשר ללמוד לתואר שני במסלול מקרא בשכטר ולשלב לימודים לתעודת הוראה מטעם מכון כרם.

 • מעוניין במודעת הפרסום של מסלול זה?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו
לקבלת עדכונים שוטפים

  טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.