מתעניינים בלימודים הרשמה איזור אישי
English

קורסי השלמה

קורסי השלמה ייקבעו בהתאם ללימודים קודמים של כל סטודנט ובתיאום עמו:

הדפסה

שם קורס מרצה סמסטר יום שעות
מבוא לארון הספרים היהודי

תיאור הקורס

מטרת הקורס היא יצירת היכרות ראשונית עם ארון הספרים היהודי. נטעם מספרי היסוד של היהדות וננסה לקבל תחושת התמצאות כללית בשילוב עם נגיעות עומק. כמחצית מהשיעורים יוקדשו למדפי הספרות ההלכתית וכמחצית למדפי ספרות המחשבה. הספרים השונים יוצגו על פי סדר כרונולוגי, בשילוב עם צירים תמתיים. בספרות ההלכה יושם דגש על שאלות של הוראה וחינוך, ובספרות המחשבה על שאלות מתודולוגיות. בכל שיעור נקדיש זמן ללימוד בחברותות של טקסטים מתוך הספרות הנבחנת.
ד”ר דרור בונדי ד'
א'
21:00-19:30
מבוא לתורה שבעל פה

תיאור הקורס

מטרת הקורס להתוודע ליצירות הרבניות העיקריות שחוברו בארץ-ישראל ובבל משלהי ימי הבית השני עד למאה החמישית-השישית לספירה, בהן מופיעים עיקרי המסורות של התורה שבעל-פה שהתהוותה בתקופה זו; ואלו הן: המשנה, התוספתא, התלמוד הבבלי והירושלמי, מדרשי ההלכה ומדרשי האגדה. נערוך היכרות ראשונית במהדורות השונות של החיבורים ונכיר את מושגי היסוד של ההלכה והאגדה ובתכונות הספרותיות של המקורות. באמצעות העיון בטקסטים נבחרים נעמוד על דרכי הפירוש המיוחדות של התורה שבעל פה ונסקור את התהוותן מימי הבית השני וגלגוליהן בחיבורים המאוחרים מתקופת חז”ל.<br /> <br /> הקורס יתקיים בזום עם למידה בחברותות במועדים שני וחמישי, 19:30–21:30, 2, 9, 13, 30 בספטמבר, 4, 7, 11 באוקטובר, <br /> מפגש מרוכז במכון שכטר ביום שישי 15.10, 9:00–12:00
ד”ר גלעד לנדאו שני וחמישי, 19:30–21:30
קיץ
שישי 9:00–12:00
מבוא לתולדות עם ישראל בימי הביניים

תיאור הקורס

נעסוק בהתפתחות הרוחנית והחברתית, היצירה הספרותית והדמויות הבולטות בתקופה מכרעת בתולדות עם ישראל. נשים דגש על היחס בין היהודים לסביבתם. נקרא מקורות מן התקופה וממיטב המחקר על הנושאים. נתחיל במרכזים בבבל ובארץ ישראל בתקופת הגאונים. נעקוב אחר פיתוח מרכזים חדשים בארצות האסלאם והנצרות ונסיים את הסקירה ההיסטורית בגירוש ספרד. נקדיש את השיעורים האחרונים לעיון בנושאים מרכזיים בתולדות עם ישראל בימי הביניים: ארגון הקהילה וחיי המשפחה.
ד”ר חנה דוידסון 02/07/23 - 14/09/23

קיץ 2023
א'
מקוון א-סינכרוני
מקוון א-סינכרוני
מבוא לתולדות עם ישראל בעת החדשה

תיאור הקורס

תהליכים מרכזיים של תולדות העם היהודי ושל התפתחותו התרבותית במעבר מחברה מסורתית לחברה מודרנית; מאמצע המאה ה-18 ועד תחילת המאה ה-20. הדיון ייפתח בראשית השתלבותם של היהודים בכלכלה המרקנטיליסטית ובמשטרים האבסולוטיסטיים. תתואר היווצרותה של הבורגנות היהודית במערב אירופה, בחסות האבסולוטיזם הנאור, לכלל אידיאולוגיה משכילית-נאורה. יוצג העימות ההולך ומתפתח בין חילון ורפורמה לבין אורתודוכסיה. לאחר מכן ינוע הדיון אל מזרח אירופה, יציג את החסידות בדורותיה הראשונים ואת מציאות החיים הייחודית של יהודי "תחום המושב" הרוסי. ינותחו כמה מהישגיה התרבותיים הבולטים של תנועת ההשכלה באזור זה. יתוארו התפתחות האנטישמיות המודרנית, ההגירה הגדולה אל המערב, ההתעוררות הלאומית והעממית במאה ה-19, והשפעותיה על היהודים, בכלל זה ראשיתה של התנועה הציונית. תתואר ראשית הקולוניאליזם באגן הים התיכון ועמו האתגרים החדשים שניצבו על דרכם של יהודי צפון אפריקה והמזרח התיכון.
ד”ר תמי שלמון מאק 02/07/23 - 14/09/23

קיץ 2023
ב'
מקוון א-סינכרוני
מקוון א-סינכרוני
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים

    טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
    גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.