מתעניינים בלימודים הרשמה איזור אישי
English

סטודנטים

שכר לימוד ומלגות

הסברים אלו נועדו להקל על הסטודנטים להכיר את הנהלים ואת ההסדרים לתשלום שכר הלימוד במכון שכטר. מומלץ מאד לקרוא פרק זה בעיון. נשמח לסייע בכל שאלה. אנו מאחלים לכם הצלחה והנאה בלימודים.

קבלת אישורים (אישור על גובה שכר לימוד-מהנהלת החשבונות ואישור לימודים-מהמזכירות האקדמית) יינתנו רק לאחר תשלום של 20% משכר הלימוד.

(תאריך עדכון – נובמבר 2023)

תעריפי שכר לימוד

שכר לימוד תואר שני

 1. עלות קורס אקדמי סמסטריאלי היא 1,500₪. סה”כ 18 קורסים לתואר שני.
 2. הסטודנט יחויב על פי מספר הקורסים שילמד.
 3. עלות קורס השלמה 900 ₪; עלות קורס בכתיבה אקדמית 300 ₪.
 4. אגרת שירותים: תשלום שנתי בסך 450 ₪ עבור שימוש בספרייה, אינטרנט אלחוטי, חנייה, ייעוץ, תג אבטחה ראשוני ושירותים נלווים. אגרת השירותים קבועה ואינה תלויה בהיקף הלימודים או במשך הלימודים ואינה ניתנת לביטול.
 5. דמי הרשמה (תשלום חד פעמי בעת ההרשמה): ₪400.
 6. מחיר קורס ללא קרדיט אקדמי / שומע חופשי: 750 ₪ (אין אפשרות להירשם כשומע/ת חופשי/ת בקורסים של תכניות מרפא ומקב”י)
 7. קורסים מעשיים במסלול אומנויות – ניתן לשלב עד 5 קורסים מעשיים בתוך 18 הקורסים לתואר. שכ”ל מלא בקורס מעשי הכולל זמן סטודיו וחומרים (עם וללא קרדיט אקדמי): 2,150 ₪

שכר לימוד תוכנית מרפא

 1. סטודנטים בתכנית מרפא הלומדים לתואר שני ולתעודה ישלמו 1,275 ₪ לכל קורס (15% הנחה).
 2. סטודנטים בתכנית מרפא הלומדים לתעודה בלבד ישלמו 1,700 ₪ לכל קורס (סה”כ 8 קורסים * 1,700 ש”ח = 13,600 ש”ח).
 3. תוספת העשרה והדרכה לכל תלמידי תעודה – סה”כ 5,100 ₪ ל-30 שעות הדרכה (850 ₪ לסמסטר לשלש שנים);
 4. תוספת העשרה והדרכה לכל תלמידי מ.א. שאינם לומדים לתעודה – סה”כ 3,400 ₪ ל-20 שעות הדרכה (850 ₪ לסמסטר לשנתיים)
 5. סטודנטים שסיימו תואר שני וחוזרים להשלים תעודה במרפא הכוללת עבודה מעשית והדרכה, ישלמו 170 ₪ עבור כל שעת הדרכה שעליהם להשלים לסך של 30 שעות, וכן אגרת שירותים שנתית על סך 500 ₪.
 6. תלמיד/ה מ”א במסלול מרפא שלמד/ה פחות מ-11 קורסים עד סוף שנתיים מתחילת הלימודים יחויב שכ”ל של לימודי תעודה (13,600 ₪).

תעריפים מיוחדים

*אין כפל הנחות *כל ההנחות ניתנות באופן יחסי להיקף הלימודים

1. *לעובד/ת חינוך, עובד/ת מדינה/רשות, עובד/ת עמותות

הנחה של 10% (=1,350 ₪ מחיר לקורס) לעובד/ת חינוך, עובד/ת מדינה/רשות, עובד/ת עמותות
בנוסף להנחה לעיל, למורים הזכאים להחזר שכ”ל ממשרד החינוך, יש עד 80% החזר בפניה עצמאית.

2. גננות במסלול אומנות

הנחה של 15% (=1,275 ₪ מחיר לקורס) לגנן/ת הלומד/ת במסלול אומנות

3. פנסיונר מגיל 65

הנחה של 15% (=1,275 ₪ מחיר לקורס) לפנסיונרים מגיל 65.
פנסיונר שהתחיל לימודים לפני תשפ”ג, שכ”ל 900 ₪ לכל קורס.

4. הרשמה מוקדמת בשנה א’
הנחה של 500 ₪ בשנה א’ לכל תלמיד שנרשם (משלם דמי רישום) לשנת הלימודים תשפ”ד עד 31.5.23, וזה בנוסף להנחות המצוינות לעיל. ההנחה אינה חלה על שומעים חופשיים.

5. מבצע” חבר מביא חבר”
לסטודנטים – הנחה של 500 ₪ מסה”כ שכ”ל לסטודנט שמביא נרשם חדש (500 ₪ על כל נרשם). ההנחה מוענקת בסמסטר ב, בתנאי שהנרשם החדש סיים את שנת הלימודים הראשונה.

6. בני משפחה של עובדי עמותות שכטר
50% הנחה בשכ”ל (750 ₪ לקורס) לבני משפחה של עובדי עמותות שכטר בדרגה הראשונה: בן/בת זוג, בן/בת של העובד/ת.

7.  מורות/ים בבתי ספר של רשת תל”י:
25% הנחה בשכ”ל (1,125 לקורס) למורים בהיקף משרה מעל 50%  ובאישור קרן תל”י/בית ספר תל”י.

8. עובדות/ים של התנועה המסורתית:
25% הנחה בשכ”ל (1,125 לקורס), לעובדים בהיקף משרה מעל 50%.

9. בוגרי תואר שני של מכון שכטר
25% הנחה בשכ”ל (1,125 ₪) לבוגרי תואר שני של מכון שכטר הנרשמים ללימודים לתואר שני נוסף.
בוגר תואר שני של מכון שכטר רשאי להירשם כשומע חופשי, עד קורס אחד בסמסטר לשנת לימודים ללא תשלום (על בסיס מקום פנוי).

*משרד החינוך מציע מלגות לעידוד מורים, בכפוף לזכאות על פי תקנון משרד החינוך, ובהחזר של עד 80% – 90%. אנא פנו ישירות למשרד החינוך לקבלת הפרטים ולברור זכאותכם. מורים שזכאי להחזר שכ”ל זכאים להנחה של 10% משכ”ל מכון שכטר. אין כפל הנחות מעבר ל-10%.

הפסקת לימודים והדרכות

סטודנט שנרשם למכון שכטר למדעי היהדות והחליט שלא ללמוד בו, חייב להודיע על כך במכתב רשום בשני עותקים למזכירות האקדמית (עותק אחד יועבר לגזברות). סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים או לא נבחן. מועד הפסקת הלימודים בכל זמן שהוא, גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של כל ההנחות בשכר לימוד שבהן זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה. לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב כספי של הסטודנט למכון שכטר. אם התשלום בוצע בכרטיס אשראי, התשלומים ימשיכו להיפרע עד האחרון שבהם וההחזר יינתן לתלמיד כנגד כל חיוב.

לוח הפסקת לימודים

סמסטר א’ (תאריך הודעה על הפסקת הלימודים וגובה החיוב בגין הביטול):

הודעה עד 17.12.23 – אין חיוב בגין ביטול

הודעה בין התאריכים 17.12.23 – 12.01.24  – חיוב מחצית תשלום הקורסים המבוטלים

הודעה מתאריך 15.01.24 והלאה  – חייב במלוא סכום התשלום של הקורסים המבוטלים

סמסטר ב’ (תאריך הודעה על הפסקת הלימודים וגובה החיוב בגין הביטול)*:

הודעה עד 15.03.24 – אין חיוב בגין ביטול

הודעה בין התאריכים 16.03.24 – 01.05.24 עד  – חיוב מחצית תשלום הקורסים המבוטלים

הודעה מתאריך 02.05.24 והלאה  – חייב במלוא סכום התשלום של הקורסים המבוטלים.

*יתכנו שינויים בתאריכים של סמסטר ב’ עקב דחיית פתיחת שנת הלימודים תשפ”ד

תכנית מרפא:

לוח הפסקת הדרכות בסמסטר א’ (תאריך הודעה על הפסקת השתתפות בתוכנית מרפא וגובה החיוב בגין הביטול):
הודעה עד 17.12.23 – אין חיוב בגין ביטול. אין חיוב עד סוף השבוע השני ללימודים
הודעה מתאריך 18.12.23 והלאה – חייב במלוא סכום התשלום עבור הדרכות לסמסטר א.

לוח הפסקת לימודים בסמסטר ב’ (תאריך הודעה על הפסקת השתתפות בתוכנית מרפא וגובה החיוב בגין הביטול)*:
הודעה עד 28.04.24 – אין חיוב בגין ביטול
הודעה מתאריך 29.05.24 והלאה – חייב במלוא סכום התשלום עבור הדרכות לסמסטר ב.

*יתכנו שינויים בתאריכים של סמסטר ב’ עקב דחיית פתיחת שנת הלימודים תשפ”ד

אין החזרים על דמי הרשמה.

תוכניות מסובסדות

*אין כפל הנחות

1. מקב”י ועמיתי משל”י
40% הנחה בשכ”ל (=900 ₪ מחיר לקורס) לסטודנטים בתוכנית מקב”י ומשל”י (כולל השלמות) ממומן ע”י הקדש הכוכב ותרומות מיועדות לבית המדרש. קבלה לתכניות מקב”י ועמיתי משל”י על סמך ראיון אישי.*

2. משל”י
15% הנחה בשכ”ל (=1,275 ₪ מחיר לקורס) לכל הסטודנטים בתכנית משל”י

3. מקרא
25% הנחה בשכ”ל (=1,125 ₪ מחיר לקורס) לסטודנטים במסלול. מורים הזכאים להחזר של משרד החינוך מקבלים עד 80% החזר (בפניה עצמאית למשרד החינוך).

4. מיר”ב מדרש / מקרא
10% מלגה בשכ”ל (=1,350 ₪ מחיר לקורס) לסטודנטים במסלול מיר”ב.
20% הנחה בשכ”ל (=1,200 ₪ מחיר לקורס) למורה במסלול מיר”ב שמועסק/ת כמורה בהיקף מעל 50%.

5. מרפא
15% הנחה בשכ”ל (=1,275 ₪ מחיר לקורס) לכל הקורסים לתלמידים במסלול מרפא.

6. ימ”ה – מעבדה ישראלית לחינוך יהודי

40% הנחה בשכ”ל (=900 ₪ מחיר לקורס). התוכנית מוכרת לגמול של משרד החינוך (לזכאים)*

*משרד החינוך מציע מלגות לעידוד מורים, בכפוף לזכאות על פי תקנון משרד החינוך, ובהחזר של עד 80% – 90%. אנא פנו ישירות למשרד החינוך לקבלת הפרטים ולברור זכאותכם. מורים שזכאי להחזר שכ”ל זכאים להנחה של 10% משכ”ל מכון שכטר. אין כפל הנחות מעבר ל-10%.

מלגות

*אין כפל הנחות *כל המלגות ניתנות באופן יחסי להיקף הלימודים

מלגות הנחה של 75% שכ”ל לתלמידי שנה א’ בכל המסלולים עד 10 קורסים כולל השלמות. עבור:

 • מורי דרך (בהצגת תעודה)
 • תושבי/מפוני העוטף והגליל העליון
 • כוחות הביטחון בתפקיד פעיל לרבות: אנשי משטרה, שב”ס, חיילים בקבע וכדומה

מלגות למצטיינים (10 מלגות)*

20% הנחה בשכ”ל (=1,200 ₪ למחיר קורס. המשך מלגה לשנה ב’ מותנית בהצטיינות בלימודים שנה א’.

 • חמש מלגות ע”ש רפקין-מרסמן לנרשמים בעלי ממוצע 90 ומעלה בתואר ראשון מאוניברסיטה או ממוצע 94 ומעלה בתואר ראשון ממכללה.
 • שתי מלגות ע”ש פרופ’ לוי גינצבורג לשני תלמידים מצטיינים לתכנית מיר”ב מדרש
 • שתי מלגות למורים/מנהלים/מחנכים שתי מלגות ע”ש הלפרין לשני מורים/מנהלים/מחנכים מצטיינים.
 • מלגת רוטנברג למורה מצטיין

אומנויות ביהדות (3 מלגות)
20% מלגה בשכ”ל (1,200 ₪ מחיר לקורס רגיל ו-1,550 לקורס מעשה חושב) במסלול לאומנויות ביהדות, לאומנים/יות פעילים/ות בתחומי אומנות פלסטית או במוזיקה.

לימודי ירושלים וא”י ותולדות הציונות (4 מלגות)
20% מלגה בשכ”ל (=1,200 מחיר לקורס) ל-4 סטודנטים בלימודי ירושלים וא”י שהצטיינו בלימודיהם הקודמים (ב”א) ע”י תרומות דוד ואילנה וויינשטין ואליס גולפרב לזכר בנה איאן רנר.

מלגה מיוחדת למורים ועובדי חינוך בפריפריה*
40% מלגה בשכ”ל (=900 ₪ מחיר לקורס)
העובדים בהוראה/הדרכה בבית ספר או בקהילה בפריפריה או בבי”ס בעל מדד סוציו כלכלי נמוך (7 ומעלה בהתאם לאישור). הזכאות הינה למורה/עובד/ת חינוך שאינו זכאי להחזר מטעם משרד החינוך בשכ”ל. מורה שזכאי להחזר מטעם משרד החינוך יקבל את ההנחה הסטנדרטית של 10% למורה בנוסף להחזר שיקבל ממשרד החינוך (החזר משרד החינוך של כ80%). מספר המלגות מוגבל.

* הזכאות למלגה היא לשנתיים בלבד מתחילת הלימודים.

מדור סיוע

מכון שכטר מסייע לסטודנטים הלומדים במכון שכטר בשכר הלימוד על בסיס מצב סוציו־אקונומי נמוך.

על תלמידים המעוניינים לקבל סיוע זה להגיש בקשה מיוחדת. הוועדה בוחנת את הפניות ובהתאם לכך מחליטה על גובה הסיוע. תנאים מקדמיים להגשת בקשה הם תשלום מקדמה וחתימה על הוראת קבע.

מועדי ההגשה: הוועדה מתכנסת פעמיים בשנה עד סוף השבוע הראשון של כל סמסטר.

בסמסטר א’ תשפ”ד יש להגיש את הבקשה למלגה  24 בדצמבר 2023.

בסמסטר ב’ תשפ”ד יש להגיש את הבקשה למלגה עד 28 בפברואר 2024.*

*יתכן שינוי בתאריך זה עקב דחיית פתיחת שנת הלימודים תשפ”ד.

הגשת הפנייה:

ניתן למלא טופס זה, כמו כן אפשר לקבל את הטופס על ידי פנייה למזכירות האקדמית בדוא”ל academia@schechter.ac.il. יש למלא את כל הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. בקשה החסרה מידע נדרש לא תידון בוועדה.

במקרה הצורך, הוועדה יכולה לבקש הבהרות ומסמכים אחרים כדי שתוכל לקבל את החלטתה. על המידע המוצג בפני הוועדה מוטל חסיון מלא.

שיקולי דעת בקבלת ההחלטות: החלטות הוועדה מתקבלות על בסיס הנתונים האלו: היקף הלימודים במכון שכטר; מצב סוציו־אקונומי; מצב בריאותי; מצב משפחתי; האם הסטודנט עובד; האם יש לו מקורות הכנסה או מימון אחרים; מספר ילדים במשפחה; הכנסה לנפש ועוד.

פרסום תשובות: התשובות לבקשות תשלחנה במכתב אישי לכל פונה עד שבועיים מישיבת הוועדה.

ערעור: לא ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה. עם זאת, אם התנאים לקבלת הסיוע השתנו, ניתן להגיש עוד בקשה והוועדה תדון בעניין.

שינוי היקף הלימודים: תלמידים הזכאים לסיוע כספי על פי החלטת הוועדה ומבקשים לשנות את היקף לימודיהם חייבים להודיע על כך בכתב למזכירות האקדמית. הועדה מקבלת החלטה על סמך תכנית הלימודים המוגשת לעיונה. שינויים בתכנית זו והפחתה במספר הקורסים עשויים להביא לשינוי או ביטול הסיוע הכספי.

  שדות שמסומנים ב-* הם שדות חובה.

  1. פרטים אישיים

  נא לצרף העתק תעודת זהות (כולל ספח מלא)*

  2. תעסוקה

  האם אתה עובד?

  נא לצרף תלושי שכר משלושת החודשים האחרונים*

  האם בן / בת הזוג שלך עובד/ת?

  נא לצרף תלושי שכר משלושת החודשים האחרונים*

  3. הכנסות

  האם את/ה זכאי/ת להחזר שכ"ל ממקור אחר?

  הכנסות אחרות? (כגון קצבאות / ביטוח לאומי / מזונות / אחר)

  נא לפרט את הסכום ואת המקור

   

  נא לפרט את הסכום ואת המקור

   

  נא לפרט את הסכום ואת המקור

   

  4. הוצאות שוטפות

  האם בבעלותך דירה?

  האם יש לך הוצאות דיור קבועות?

  אנא בחרו

  האם בבעלותך רכב?

  נא לצרף צילום של רישיון הרכב*

  5. אחר

  אני מצהיר/ה על נכונות הפרטים ועל דיוקם ואני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי בפרטים שניתנו לעיל

  לאחר שליחה אנא המתינו לקבלת הודעת הצלחה

  הסדרי תשלום שכר לימוד

  הסדרי תשלום שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ”ד

  כל סטודנט וכל סטודנטית יחויבו על פי מספר הקורסים הנלמדים.

  אפשרויות התשלום:

  1. תשלום שכר הלימוד במלואו, בתשלום אחד עד לפתיחת שנת הלימודים (03.12.2023 כולל). תשלום באופן זה יזכה בהנחה של 2.5% (על שכר הלימוד בלבד, לא כולל האגרות).

   ניתן לבצע תשלום זה בהמחאה, מזומן או בהעברה בנקאית לבנק הפועלים (12) סניף 599 הגן הטכנולוגי י-ם, מספר חשבון 227079  על שם מכון שכטר למדעי היהדות. יש להעביר העתק מביצוע העברה אל: dina@schechter.ac.il.

  ניתן להסדיר את התשלום מראש אצל גב’ דינה גודאי, מנהלת חשבונות ראשית, בבניין לגסי חד’ 201. שעות הקבלה בימי ב’, ג’, ו-ה’ בין 8:30-15:00 השעות,  טל-074-7800643, 052-3151750 dina@schechter.ac.il.

  1. אפשרויות תשלום בכרטיס אשראי:

  א. ניתן לשלם בכרטיס אשראי את מלוא שכ”ל עד 17.12.23 או לשלם את היתרה שמופיעה במרחב האישי של אורביט לייב ,בכל עת, בהמשך השנה.

  ב. ניתן לשלם ב-4 פעימות בכרטיס אשראי: פירוט שכ”ל והדף לביצוע התשלום נמצאים במרחב האישי באורביט לייב.

  לתשלום בכרטיס אשראי על התלמיד/ה לבצע את ארבעה התשלומים בעצמו/ה באורביט לייב כל פעם עד למועד האחרון לתשלום על פי התאריכים הבאים. לכל תלמיד תישלח תזכורת תשלום שבוע לפני כל מועד אחרון לתשלום:

  • 17.12.23 (מינימום 25% שכ”ל, שמופיעה במרחב האישי של אורביט לייב)
  • 18.02.24 (מינימום 25% מן היתרה שמופיעה באורביט לייב)
  • 14.04.24 (מינימום 25% מן היתרה שמופיעה באורביט לייב)
  • 16.06.24 (היתרה שמופיעה באורביט לייב)

  הבהרה: על מנת לבצע את התשלום, יש להיכנס כל פעם למערכת אורביט ולשלם משם בכל מועד.

  תלמידים הנרשמים לקורסים בסמסטר ב’ בלבד, ישלמו שכ”ל לסמסטר ב’ לפי שני המועדים האחרונים לעיל.

  ג. תשלום בכרטיס אשראי בקרדיט מול חברת האשראי – בין 3 ל-18 תשלומים.

  1. המחאות דחויות: ניתן לשלם עד ארבעה תשלומים המפורטים בסעיף 2ב’ לעיל. כל ההמחאות יימסרו מראש לדינה גודאי, מנהלת חשבונות ראשית עד 13.12.23.
  1. תשלום שכ”ל לקורסי קיץ 2024:

  קורסי קיץ 2024 יירשמו במערכת של שנת הלימודים תשפ”ה. בפועל יש לבצע את התשלום לפני המועד הראשון שצוין להלן באורביט לייב.

  א. לתשלום בכרטיס אשראי ללא קרדיט וללא ריבית על התלמיד/ה לבצע את ארבעה התשלומים בעצמו/ה באורביט לייב כל פעם עד למועד האחרון לתשלום. לכל תלמיד תישלח תזכורת תשלום שבוע לפני כל מועד אחרון לתשלום:

  17.6.24 או בתוך 48 שעות לאחר מועד ההרשמה – (מינימום 25% שכ”ל שמופיעה במרחב האישי של אורביט לייב)

  15.7.24 – (מינימום 25% מן היתרה שמופיעה באורביט לייב)

  12.8.24 – (מינימום 25% מן היתרה שמופיעה באורביט לייב)

  9.9.24 – (היתרה שמופיעה באורביט לייב)

  הבהרה: על מנת לבצע את התשלום, יש להיכנס כל פעם למערכת אורביט ולשלם משם בכל מועד.

  ב. תשלום בכרטיס אשראי בקרדיט מול חברת האשראי – בין 3 ל-18 תשלומים.

   

  הערות חשובות:

  מערכת אורביט לייב אינה מפיקה קבלה באופן אוטומטי. לאחר ביצוע התשלום באורביט לייב, יש להדפיס או לשמור על הקבלה לפני יציאה מן העמוד.

  ניתן לקבל העתק הקבלה נאמן למקור מדינה גודאי, מנהלת חשבונות הראשית, במחיר של 30 ש”ח. פרטי התקשורת של דינה רשומים לעיל בסעיף 1.

  תלמידים ותלמידות שטרם שילמו בסוף המועדים האחרונים לתשלומים שצויינו בסעיפים 2ב ו-4 לעיל יקבלו למחרת התראה לתשלום מידי. אם לא יתקבל התשלום תוך 3 ימים ממועד שליחת ההתראה, מערכת המודל תיחסם.

  קבלת קהל מדור שכר

  קבלת קהל בגזברות אצל גברת דינה גודאי בבניין המנהלה בקומה ג’, חדר 310:

  שעות קבלה בימים א’, ב’, ה’ 8:30-15:00.

  מועדי קבלת הקהל יתעדכנו מעת לעת. לתשומת לבכם, אפשר להסדיר בטלפון את כל התשלומים.

  מספר הטלפון לבירורים ולתשלומים 074-7800643, 0523151750. לא יינתן שירות שלא בשעות הקבלה.

  ניתן לקבל שירות גם בדואר אלקטרוני בכתובת: dina@schechter.ac.il.

  בכל פנייה בכתב יש לציין את שמכם המלא, כתובת עדכנית, טלפון ומיקוד.

  קבלת אישורים (אישור על גובה שכר לימוד ואישור לימודים) יינתנו רק לאחר תשלום של 20% משכר הלימוד.

  הערות והבהרות

  1. סטודנט שישלם שכר הלימוד בהמחאה או בכל דרך אחרת אשר לא תכובד בבנק, יחויב ב־35 ₪ דמי טיפול.
  2. סטודנט אשר נרשם לשנת תשפ”ד וקיים לו חוב כספי קודם, חייב לכסות את חובו. מכון שכטר יהיה רשאי להפסיק את לימודיו/ להימנע מלתת לו ציונים/תעודות בכל שלב עד לכיסוי החוב. מ-17.12.23 ייחסם סטודנט בגין יתרת חוב מן השנה הקודמת.
  3. הסטודנט אחראי לסיום תשלומיו הכספיים. רק עם גמר התשלומים יהיה הסטודנט זכאי לקבל תעודות ואישורים.
  4. סטודנט שסיים לשלם ונשארה בחשבונו יתרת זכות בגין תשלומי יתר, תוחזר לו היתרה בהעברה בנקאית לחשבונו גם אם במקביל ימשיכו לרדת לו תשלומי שכר הלימוד בכרטיס האשראי. לקבלת החזר יש למסור פרטי בנק לדינה גודאי, מנהלת חשבונות ראשית: dina@schechter.ac.il . החזר יתרה אינו מעיד על גמר חשבון לשנת הלימודים או לתואר.
  5. סטודנטים אשר הוסיפו קורסים לאחר תשלום מלוא שכ”ל, או שהסדירו תשלום מול הנהלת החשבונות של מכון שכטר חייבים לפנות לגזברות להסדרת הפרשי התשלום.
  6. האחריות לתשלום שכ”ל חלה על הסטודנט, גם אם גורם אחר התחייב לממנו. הסטודנט ישלם למכון שכטר ויקבל החזר מהמוסד המממן.
  7. אפשר להסדיר תשלומים באופנים הבאים: בחירה און ליין באורביט לייב בכרטיס אשראי, בירור טלפוני של החוב ותשלום בשיקים באמצעות מכתב רשום לגזברות מכון שכטר, הגעה למכון שכטר בשעות קבלת הקהל.
  8. קבלה על התשלום: המשלמים און ליין חייבים לייצא קבלה להדפסה בעת התשלום. במקרה של אובדן קבלה, ניתן לקבל העתק נאמן למקור מגב’ דינה גודאי, מנהלת חשבונות ראשית. אין באפשרותנו להפיק קבלות מקוריות בשנית ולכן יש לשמור היטב על הקבלות.
  הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים

   טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
   גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.