מתעניינים בלימודים הרשמה איזור אישי
English
מסלולי הלימוד לתואר שני במדעי היהדות

מעשה חושב – אמנות יהודית

על המסלול

מעשה חושב – אמנות יהודית

המסלול מיועד ליצור היכרות מעמיקה עם מגוון סוגי היצירה היהודית והישראלית על ביטוייה הרבים והמרתקים. התוכנית כוללת,  קורסים בתחום תולדות האמנות היהודית, קורסים מעשיים ביצירה אמנותית, וכן קורסים במוסיקה וקולנוע.

תכנית זו מיועדת ליצור היכרות מעמיקה וחווייתית עם מגוון סוגי היצירה היהודית והישראלית על ביטוייה הרבים והמרתקים. מתוך הבנה שתחום היצירה היהודית אינו מוכר מספיק לקהל הרחב והמשכיל, אנו מבקשים להציג את השפע ואת המורכבות המרתקת של התחום. הסטודנטים ייחשפו למגוון של קורסים העוסקים בתחומי האמנות החזותית, המוסיקה והקולנוע, שנוצרו לאורך ההיסטוריה ועד לתקופה העכשווית. בנוסף, תוכנית המסלול כוללת גם קורסים מסוג “מעשה חשב” בהם ישנה התנסות מעשית באמנות. בקורסים אלה יילמדו טכניקות יצירה בדו ממד ובתלת ממד, צילום סטילס, יציקות חמר ועוד. מטרתם היא להקנות לסטודנטים כלי לביטוי יצירתי  המשתלב עם התכנים הנלמדים בלימודי התואר השני והמעוגנים בעולם היהודי.  מסלול הלימודים בתחום זה נועד להקנות ידע מעמיק על התרבות היהודית, על המתח שבין המסורת היהודית והיצירה החזותית ועל דרכי ההתמודדות עם אתגרים אלו לאורך הדורות ועד ימינו אנו.

לבוגרי התוכנית יוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות המוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

 

מבנה תכנית הלימודים במסלול האומנויות ביהדות

1. 4 קורסי ליבה חובה לכל המסלולים (8 נ”ז) – לחצו כאן לבחירת הקורסים

2. 3 קורסי חובה במסלול האומנויות ביהדות (6 נ”ז) – פירוט הקורסים בטבלה בעמוד זה

3. 6 קורסי בחירה במסלול האומנויות ביהדות  (12 נ”ז) – בחירת קורסים בטבלה בעמוד זה

4. 5 קורסי בחירה נוספים (10 נ”ז) – לחצו כאן לבחירת הקורסים


סך הכול 36 נ”ז (18 קורסים) לתואר שני

רשימת הקורסים במסלול לשנת תשפ"ד

3 קורסי חובה במסלול האומנויות ביהדות (6 נ"ז)

במהלך התואר
שם קורס סוג השיעור מרצה שיוך למסלול סמסטר יום שעות נקודות זכות
“מה דודך מדוד היפה בנשים” – על אסתטיקה ויופי בספרות חז”ל

תיאור הקורס

הקורס יבחן את יחסם של חז"ל לאסתטיקה וליופי. נבדוק מהו אידאל היופי בתקופת המקרא, ובזמנם של החכמים. נשווה את הערכים האסתטיים של חז"ל לאלו של התרבות היוונית-רומית בת זמנם. נשאל האם היופי יכול לדור בכפיפה אחת עם תבונה וחכמה, או שמא קיימת סתירה בין השניים. נבחן גישות שונות של החכמים בעניין זה באמצעות עיון במדרשים ובסיפורים. נעמוד על דרכי העיצוב הספרותי של טכסטים אלה, והם יחשפו בפנינו את הרגישות האסתטית של חז"ל המתבטאת גם באופן בו הם מביעים את השקפת עולמם.
שיעור ד”ר תמר קדרי מעשה חושב – אמנות יהודית
מדרש ואגדה
א'
ה'
10:00-8:30
2
מבוא לאמנות היהודית מן העת העתיקה עד לשלהי ימי הביניים

תיאור הקורס

מטרת הקורס לבחון ולנתח את היצירה החזותית היהודית למן ראשית האמנות היהודית בעת העתיקה ועד לשלהי ימי הביניים. במהלך הקורס נעמוד על מאפייניה של האמנות היהודית בתקופה זו ועל יחסי הגומלין בינה ובין האמנות הלא יהודית שנוצרה סביבה. נבחן את ההקשרים בהם נוצרה יצירה חזותית בתקופות הללו, את מרכזי האמנות השונים בארץ ישראל ובתפוצות וכן את היחס לשאלת אמנות הדמות על רקע הדיבר השני: "לא תעשה לך פסל וכל תמונה...".
שיעור ד”ר נעה יובל-חכם מעשה חושב – אמנות יהודית
א'
ה'
12:00-10:30
2
מבוא לאמנות יהודית מודרנית

תיאור הקורס

הקורס עוסק בסוגיות מרכזיות מתחום תולדות האמנות היהודית בתקופה המודרנית והעכשווית באמצעות התבוננות ביצירות אמנות וניתוחן. במהלך הקורס נדון בשאלת היסוד בדבר זהותה היהודית של האמנות בתקופה שלאחר האמנציפציה. הנושאים שידונו בקורס יהיו בין השאר האדריכלות המודרנית של בתי הכנסת, יצירתם של האמנים היהודים במאה ה-19, זהות האמן כמהגר, השואה באמנות, האמנות היהודית בארצות הברית, תשמישי קדושה עכשוויים ופמיניזם דתי באמנות.
שיעור ד”ר רונית שטיינברג מעשה חושב – אמנות יהודית
ב'
ה'
12:00-10:30
2
6 קורסי בחירה במסלול האומנויות ביהדות  (12 נ"ז)

במהלך התואר
שם קורס סוג השיעור מרצה שיוך למסלול סמסטר יום שעות נקודות זכות
יודאיקה עכשיו (מעשה חֹשב)

תיאור הקורס

הקורס יעסוק בביטוי האמנותי של עולם החפצים היהודי על פני ההיסטוריה, יבחן את התמורות שעברו חפצי הפולחן היהודיים כפרוכות, חנוכיות, וגביעים מבחינה חומרית, עיצובית ושימושית . החלק המעשי יציע לתלמידים לתכנן, לעצב וליצור מגוון של חפצי יודאיקה בפרשנות אישית תוך התמקדות בערכים אסטטיים, התייחסות להנדסת אנוש ואופנות עיצוביות מתחלפות. הקורס יתקיים בסטודיו לקרמיקה ויכלול התנסות במגוון האפשרויות הגלומות בניית יד בחומר קרמי כולל טכנולוגיות של שריפה, צביעה וזיגוג.
שיעור ד”ר שולה לדרמן מעשה חושב – אמנות יהודית
קיץ 2023
א', ג,' ה'
14:30-09:00
2
כַּיְרִיעָה בְּיַד הָרוֹקֵם: אומנות יהודית בימי הביניים

תיאור הקורס

הקורס יעסוק בהיבטים שונים של אמנות ויהדות ותרבות חזותית בקרב העם היהודי בימי הביניים, במרחב הנוצרי (אשכנז וספרד), המוסלמי ופרסי. בקורס נדון בשאלת "הדיבר השני" ואומנות פיגורטיבית במקורות ימי הביניים, ונכיר את סוגי האומנות שנוצרו על ידי ועבור יהודים בימי הביניים: כתבי יד מאוירים, חפצים, ומבנים (בתי כנסת, מקוואות). במהלך הקורס נעסוק באיקונוגרפיה יהודית, חילופי תרבות עם דתות ועמים אחרים, וכן בשפה החזותית והתרבות החומרית המשותפות עם הסביבה הלא יהודית והדיאלוג ביניהם, לדוגמא באמצעות דמות יהודי באומנות יהודית והלא-יהודית בימי הביניים. נסכם בדיון על אמנות יהודית במעבר מימי הביניים לעת החדשה.
שיעור ד”ר חנה שחם-רוזבי מעשה חושב – אמנות יהודית
א'
ה'
12:00-10:30
2
שאלה של זהות: אומנות ישראלית ואומנות יהודית (מעשה חֹשב)

תיאור הקורס

הקורס יעסוק בביטוי האמנותי של מערכת היחסים שבין זהות יהודית וזהות ישראלית. תולדות האמנות הישראלית יוצגו בקורס תוך שימת דגש על נקודות חיבור או הפרדה בין שתי הזהויות. מכיוון שמדובר בנושא עכשווי יוצגו מחקרים חדשים המערערים על תובנות מסורתיות שאפיינו את השיח התיאורטי בתחום זה בישראל. בכל אחד מהשיעורים יוצג נושא מסוים לדיון ולהרחבה. החלק המעשי יכלול התייחסות של הסטודנטים להיבטים שהוצגו בדיון מתוך נקודת מבט אישית בטכניקות דו מימד.
שיעור ד”ר רונית שטיינברג מעשה חושב – אמנות יהודית
א'
ה'
17:30-15:00
2
“אני בסוף מערב” – אמנות, היסטוריה, מנהג וטקס של הקהילות היהודיות בצפון אפריקה

תיאור הקורס

אשכנזים, ספרדים, מזרחים... – במציאות של ההוויה הישראלית, הקהילות היהודיות השונות הוכנסו להגדרה רחבה וכוללנית שמטשטשת את הייחודיות של כל אחת מהן. במהלך הקורס נעמוד על המרכיבים המשותפים לקהילות היהודיות שחיו תחת שלטון מוסלמי, תוך התמקדות על מאפיינים של התרבות החזותית בצפון אפריקה (אלג'יר, לוב, תוניסיה ומרוקו). כמו כן, נבחן כיצד השפיעו מגמות היסטוריות ושלטון על עיצוב השפה החזותית, המנהג והטקס בכל אחת מן הקהילות. נאפיין את הסגנון והאיקונוגרפיה הייחודיים לכל אחת מהקהילות, שבמהלכם נציג את המגוון והשוני ביצירה דרך כתבי יד מאוירים, חפצי פולחן, כתוּּבּות, אדריכלות ולבוש. בקורס ייבחנו גישות תיאורטיות ושיטות מחקר של "התרבות החזותית" כתחום מחקרי רב-תחומי, כמו למשל, גישות לאמנות עממית, חברה רב תרבותית ו"הון סימבולי," אמונה ואמנות, "מבט אוריינטליסטי," שהשפיע מפנים ומחוץ על<br /> הדימוי העצמי והיצירה המקומית, מבט "מגדרי" ועוד
מקוון סינכרוני בזום אריאלה אמר מעשה חושב – אמנות יהודית
א'
א'
21:00-19:30
2
בתי כנסת באירופה בימי הביניים ובראשית העת החדשה

תיאור הקורס

בתקופת ימי הביניים ובתקופת הרנסנס גרו ברחבי אירופה קהילות יהודיות שונות שהצטיינו בתרבות מיוחדת ועשירה ביותר. בתי כנסת שהם בנו היוו חלק חשוב ובולט בחיי היום יום שלהם. במהלך הקורס נכיר בתי כנסת למיניהם שהיהודים בגולה בנו ברחבי אירופה מימי הביניים המוקדמים ועד המאה -17. נדון באדריכלות של בתי כנסת בהקשר אמנותי ותרבותי רחב הן יהודי והן של הסביבה. נלמד על בתי כנסת האשכנזיים, כגון בית הכנסת בוורמס שבגרמניה ואלטנוישול בפראג שבצ'כיה, ואף על בתי כנסת הספרדיים, כמו אבן שושן שבטולדו. נבדוק אילו בתי כנסת נבנו במקומות בהם חיו קהילות יהודיות שונות, כמו למשל באיטליה בה התקיימו זו לצד זו קהלה איטלקית, קהלה ספרדית וקהלה אשכנזית. נדון בבתי כנסת שהשתמרו בצורתם המקורית או שוחזרו, באלה שנחרבו, אך צורתם המקורית ידועה, באלה שהפכו לכנסיות ועוד. לעתים נצטרך לשחזר מראה בית הכנסת ומנהגי תפילה מתוך תיאורים באמנות חזותית ומתוך תיאורים טקסטואליים. <br /> מטרת הקורס: להכיר טיפוסים עיקריים של בתי כנסת ברחבי אירופה ועיטורם; להכיר בתי כנסת המוקדמים ששרדו; להכיר התפתחות של בתי כנסת באירופה
שיעור ד”ר אירה צ’רניצקי מעשה חושב – אמנות יהודית
ב'
ה'
10:00-8:30
2
לֹא תַעֲשֶׂה לְךָ – הדיבר השני והיצירה היהודית

תיאור הקורס

נבחן את ההיבטים הפרשניים והמעשיים של האיסור על יצירת פסל ותמונה ביצירה החזותית היהודית לדורותיה ונעמוד על דרכי ההתמודדות של האמנים עם המגבלות שהציבה המסורת היהודית. מבחינה מעשית, נעמוד על מושגי האיסור וההיתר האמנותיים שכל יוצר מתמודד עימם בתהליך עבודתו ונעודד יצירה אישית בהתייחסות ליצירות יהודיות פלסטיות היסטוריות ובנות ימינו. הקורס מתקיים בסטודיו לפיסול ומציע עבודה תלת ממדית במגוון טכניקות וחומרים.<br /> <br />
שיעור ד”ר נעה יובל-חכם מעשה חושב – אמנות יהודית
ב'
ה'
17:30-15:00
2
“דברי שיר” – על נשיות ומגדר בהקשר מוסיקלי יהודי וישראלי

תיאור הקורס

קורס זה יעסוק בייצוג מוסיקלי של מגדרים בהקשר כללי, תוך התמקדות בהווייה המקומית היהודית והישראלית. האם יש דבר כזה מוסיקה ״נשית״ ומוסיקה ״גברית״, וכיצד התפתחו קונבנציות מוסיקליות מגדריות במוסיקה דרמתית, תוכניתית וקלאסית. נדון בדמות האישה על פניה השונים - בנשים (אמיתיות או מומצאות) אשר היוו מקור השראה ליצירות נודעות ובנשים פורצות דרך – מלחינות ומבצעות, ובהיבטים חברתיים ותרבותיים הקשורים במגדר במוסיקה בהקשר יהודי וישראלי.<br />
שיעור ד”ר ענת רובינשטיין לימודי מגדר ופמיניזם
מעשה חושב – אמנות יהודית
ב'
ה'
16:30-15:00
2
המקרא בראי האמנות

תיאור הקורס

בקורס זה נעמוד על עיצוב דיוקנן של כמה דמויות מפתח במקרא כפי שהן באות לידי ביטוי בספרות המקרא לרבדיה, בספרות חז"ל וביצירות אמנות שמציגות אותן. נלמד לחשוף את הפנים המגוונות של כל דמות ולעקוב אחר ההתפתחויות ההיסטוריות והמגמות האידיאולוגיות שעשויות לעמוד מאחורי מגוון זה באמצעות לימוד הטקסטים במקרא, במדרש, בכתבים החיצוניים ובמקורות ספרותיים אחרים, יחד עם ניתוח הפרשנות החזותית שהעניקו האמנים לדמויות אלה. . נדון בשאלות: האם הסתמכו האמנים על המקרא כפשוטו או האם בחרו במקורות פרשניים אחרים בבואם לעצב דמויות מקראיות? האם הם בחרו להדגיש תכונות ופרטים מסוימים ולא אחרים כביטוי לאידיאולוגיה מיוחדת שאותה ביקשו להדגיש? ובשאלות נוספות.
קורס ליבה ד”ר שולה לדרמן א'
ב'
14:30-13:00
2
סיורי אמנות

תיאור הקורס

בקורס סיורי אמנות נבקר בגלריות ובמוזיאונים המציגים תערוכות מתחלפות של אמנות ישראלית. חלק מהסיורים יתקיימו בירושלים, ואחרים בתל אביב ובגוש דן. מטרת הסיורים היא לפגוש אמנות עכשווית ולבחון אותה לעומק. כחלק מהקורס נכיר גלריות ייחודיות ונבקר בתערוכות המתייחסות לזהות היהודית והישראלית. כמו כן נבקש ללמוד על גישות שונות של אוצרות ונחשף לסגנונות אמנותיים מגוונים. בחלק מהסיורים נפגוש את אנשי המקצוע, אמנים, אוצרים, מנהלי גלריות, ונקבל מהם הדרכה בתערוכה.<br /> 6 מפגשים בתאריכים: 29.3, 5.4, 12.4, 3.5, 10.5, 17.5
שיעור וסיור ד”ר רונית שטיינברג מעשה חושב – אמנות יהודית
ב'
שישי, 6 מפגשי סיורים
13:00-10:00
2

שאלות ותשובות

  • האם אפשר לשלב לימודים לתעודת הוראה?

    כן, אפשר ללמוד תואר שני במסלול האומנויות ביהדות ולשלב לימודים לתעודת הוראה והרחבת הסמכה מטעם מכון כרם.

  • מודעה פרסום של מסלול האמנויות
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים

    טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
    גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.