מתעניינים בלימודים הרשמה איזור אישי
English
מסלולי הלימוד לתואר שני במדעי היהדות

מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב – אמנות יהודית

על המסלול

“וְאֶת הַמִּשְׁכָּן תַּעֲשֶׂה עֶשֶׂר יְרִיעֹת שֵׁשׁ מָשְׁזָר וּתְכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתֹלַעַת שָׁנִי כְּרֻבִים מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב תַּעֲשֶׂה אֹתָם.” (שמות, כ”ו, א’)

המסלול מעשה חושב: אמנות יהודית במכון שכטר הוא מסלול ייחודי מסוגו שמשלב לימודים תיאורטיים בתולדות האמנות היהודית לדורותיה – מן העת העתיקה ועד ליצירה ישראלית עכשווית – עם התנסות מעשית ביצירה אמנותית. הלימודים במסלול מקנים יכולת התבוננות ביצירות אמנות וכלים לניתוח שפתן החזותית, ומעודדים יצירה אישית באמצעות כלים ומיומנות אמנותיות שונות ומגוונות.

הקורסים המוצעים מתמקדים באמנות חזותית לסוגיה, ומציעים היכרות מעמיקה וחווייתית עם תולדות האמנות היהודית והישראלית על ביטוייה הרבים והמרתקים, בשילוב הכשרה מחקרית, עיון ביקורתי ויצירה אישית ומקורית. כמו כן מוצעים קורסים אחדים בתחומי יצירה אחרים כמוזיקה וקולנוע.

ייחודה של התוכנית בחטיבת קורסים בדגש על “מעשה חושב” – קורסים המשלבים סדנאות מעשיות ולמידה עיונית חווייתית, שנלמדים בהנחיית שני מורים: חוקר בתחום האמנות היהודית ואמן פעיל ומוכר בתחומו. תכליתם להעניק לתלמידים כלים לביטוי יצירתי בשילוב תיאוריה, להקנות ידע מעמיק בתרבות היהודית, ולעמוד על המתח שבין המסורת היהודית והיצירה החזותית ועל דרכי ההתמודדות עמו לאורך הדורות. כל אחד מן הקורסים עוסק בתמה מרכזית באמנות היהודית דוגמת שאלת הייצוג החזותי ואיסור הדמות, זהות יהודית באמנות ישראלית ועוד, ומתמקד בטכניקה מסוימת כגון צילום, יציקות קרמיקה, דו-ממד ותלת-ממד. הקורסים נלמדים במסגרת סדנאית שמאפשרת לכל תלמיד מרחב יצירה וביטוי אישי בהדרכתם הצמודה של המורה והאמן גם יחד. בסוף שנת הלימודים מוצגים תוצרי הקורסים בתערוכה שאוצרים מורי הקורס.

תוכנית הלימודים העשירה כוללת גם סיורים במוזיאונים ובגלריות בירושלים וברחבי גוש דן, כיתות אמן, מפגשים עם אמנים, והכרת טכניקות חדישות וחומרי יצירה מגוונים.

אנחנו מטפחים קהילת סטודנטים ובוגרים פעילה, ומלווים את בוגרינו בתהליכי יצירתם גם לאחר סיום לימודיהם.

לבוגרי התוכנית מוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות באישור המועצה להשכלה גבוהה.

מבנה תכנית הלימודים במסלול


סך הכול 36 נ”ז (18 קורסים) לתואר שני

רשימת הקורסים במסלול לשנת תשפ"ה

קורסי חובה במסלול האומנויות ביהדות במהלך התואר
שם קורס מרצה סמסטר שעות
“מה דודך מדוד היפה בנשים” – על אסתטיקה ויופי בספרות חז”ל

תיאור הקורס

הקורס יבחן את יחסם של חז"ל לאסתטיקה וליופי. נבדוק מהו אידאל היופי בתקופת המקרא, ובזמנם של החכמים. נשווה את הערכים האסתטיים של חז"ל לאלו של התרבות היוונית-רומית בת זמנם. נשאל האם היופי יכול לדור בכפיפה אחת עם תבונה וחכמה, או שמא קיימת סתירה בין השניים. נבחן גישות שונות של החכמים בעניין זה באמצעות עיון במדרשים ובסיפורים. נעמוד על דרכי העיצוב הספרותי של טכסטים אלה, והם יחשפו בפנינו את הרגישות האסתטית של חז"ל המתבטאת גם באופן בו הם מביעים את השקפת עולמם.
ד”ר תמר קדרי א'
10:00-8:30
מבוא לאמנות היהודית מן העת העתיקה עד לשלהי ימי הביניים

תיאור הקורס

מטרת הקורס לבחון ולנתח את היצירה החזותית היהודית למן ראשית האמנות היהודית בעת העתיקה ועד לשלהי ימי הביניים. במהלך הקורס נעמוד על מאפייניה של האמנות היהודית בתקופה זו ועל יחסי הגומלין בינה ובין האמנות הלא יהודית שנוצרה סביבה. נבחן את ההקשרים בהם נוצרה יצירה חזותית בתקופות הללו, את מרכזי האמנות השונים בארץ ישראל ובתפוצות וכן את היחס לשאלת אמנות הדמות על רקע הדיבר השני: "לא תעשה לך פסל וכל תמונה...".
אריאלה אמר א'
12:00-10:30
קורסי בחירה במסלול האומנויות ביהדות במהלך התואר
שם קורס מרצה סמסטר שעות
נשים יהודיות יוצרות

תיאור הקורס

בקורס זה נעקוב אחר יצירתן החזותית של נשים יהודיות בתקופה המודרנית. נבחן את המושג "מלאכת יד נשית" ואת הקושי הטמון בו. נכיר את האמניות שהובילו את התנועה הפמיניסטית בארצות הברית בשנות השבעים ואת המקבילה שלהן באמנות ישראלית. בנוסף נעסוק בסוגיות של נשיות דתית מתחדשת כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקופה העכשווית באמנות החזותית.
ד”ר רונית שטיינברג א'
12:00-10:30
על הקדושה: הקדוש והאנושי באדם ובמרחב (מעשה חשב)

תיאור הקורס

בקורס נבחן את מושג הקדושה ביחס למרחב, לאדם ולחפץ. נדבר על המקומות הקדושים ועל המרחבים הקדושים. מהו המרחב הקדוש? מה הופך אותו לקדוש? האם יש קדושה גם מחוץ למרחב הדתי? נבחן כיצד תוארו ערים קדושות ומרחבים קדושים באמנות החזותית, היהודית והנוצרית בתקופות שונות. נדון בנקודת המפגש בין זמן למקום: כיצד זמן מסוים מעניק קדושה למקום? נסייר בירושלים ונבחן כיצד המצלמה משקפת את הקדושה תוך מפגש עם העין המתבוננת והעולם הפנימי של המצלם. נקבל מושגי יסוד בשפת הצילום, אותם ניישם תוך כדי ניסיון להתחקות אחרי הקו הדק בין חול לקודש.
ד”ר אירה צ’רניצקי א'
17:30-15:00
יודאיקה עכשיו (מעשה חֹשב)

תיאור הקורס

הקורס יעסוק בביטוי האמנותי של עולם החפצים היהודי על פני ההיסטוריה, יבחן את התמורות שעברו חפצי הפולחן היהודיים כפרוכות, חנוכיות, וגביעים מבחינה חומרית, עיצובית ושימושית . החלק המעשי יציע לתלמידים לתכנן, לעצב וליצור מגוון של חפצי יודאיקה בפרשנות אישית תוך התמקדות בערכים אסטטיים, התייחסות להנדסת אנוש ואופנות עיצוביות מתחלפות. הקורס יתקיים בסטודיו לקרמיקה ויכלול התנסות במגוון האפשרויות הגלומות בניית יד בחומר קרמי כולל טכנולוגיות של שריפה, צביעה וזיגוג.
ד”ר שולה לדרמן ב'
9:30-12:00
מבוא לאמנות יהודית מודרנית

תיאור הקורס

הקורס עוסק בסוגיות מרכזיות מתחום תולדות האמנות היהודית בתקופה המודרנית והעכשווית באמצעות התבוננות ביצירות אמנות וניתוחן. במהלך הקורס נדון בשאלת היסוד בדבר זהותה היהודית של האמנות בתקופה שלאחר האמנציפציה. הנושאים שידונו בקורס יהיו בין השאר האדריכלות המודרנית של בתי הכנסת, יצירתם של האמנים היהודים במאה ה-19, זהות האמן כמהגר, השואה באמנות, האמנות היהודית בארצות הברית, תשמישי קדושה עכשוויים ופמיניזם דתי באמנות.
ד”ר רונית שטיינברג ב'
15:00-16:30
הרינה והתפילה –המוסיקה במרחב ובתרבות היהודית

תיאור הקורס

הקורס סוקר את תולדות המוסיקה היהודית והתפתחותה במהלך הדורות. בקורס ייבחנו סוגיות<br /> הקשורות לפונקציה של המוסיקה בחיי היהודים בקהילות ישראל השונות, מן המרחב הביתי ועד בית<br /> הכנסת, בחיי היומיום, במעגל החיים ובתפילה. נדון בסוגות שונות כגון הניגון החסידי, חזנות ונוסח התפילה, מוסיקה פופולרית, מוסיקה ישראלית ומוסיקה אומנותית.<br />
ד”ר ענת רובינשטיין ב
15:00-16:30
רמברנדט והיהודים

תיאור הקורס

בקורס זה נלמד להכיר את יצירותיו של האמן הדגול רמברנדט ואן ריין (1606-1669). נבחן אותן על רקע המגמות העיקריות באמנות ארצות השפלה במאה ה17. נדבר על הרישומים, התחריטים ותמונות הצבע ועל מגוון הנושאים: סצנות מהתנ''ך, מהברית החדשה, מהמיתולוגיה, דיוקנאות ועוד. נקדיש תשומת לב מיוחדת לסוגיית הקשר של רמברנדט עם היהודים, למשל, בתיאורי היהודים ובהופעת הכתב העברי בתמונותיו. נדון בשיח התרבותי והאמנותי שהתפתח באמסטרדם במאה ה-17 ונכיר אף יצירותיהם של אמנים אחרים שעבדו אז בהולנד, וביניהם פרנס הלס ויאן ורמיר. כחלק מהקורס נבקר במוזיאון ישראל.
ד”ר אירה צ’רניצקי ב'
18:30-17:00

שאלות ותשובות

 • האם אפשר לשלב לימודים לתעודת הוראה?

  כן, אפשר ללמוד תואר שני במסלול האומנויות ביהדות ולשלב לימודים לתעודת הוראה והרחבת הסמכה מטעם מכון כרם.

 • מודעה פרסום של מסלול האמנויות
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים

  טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

  מתעניינים בלימודים במכון שכטר?

  נשמח להיות בקשר. נא השאירו פרטי התקשרות וניצור איתכם קשר בהקדם

  טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיותתנאי שירות
  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.