מתעניינים בלימודים הרשמה איזור אישי
English

מערכת לשומעים חופשיים תשפ"ד

חדש!

מכון שכטר מזמין אתכם להצטרף למגוון קורסים מרתקים
קורסים לשומעים חופשיים
עלות קורס לשומע חופשי 750 ש״ח. (ללא ניקוד אקדמי)  

נפגשים פעם בשבוע. סמסטר ב’ בין התאריכים 17.3.24 – 2.7.24

לצורך צבירת מזכה (קרדיט) אקדמי, עלות הקורס היא 1500 שקלים. יש לעמוד בחובת הנוכחות והגשת מטלות הקורס.

*תנאי סף: תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, או תעודת הוראה (או מורה בכיר) או רישיון מורה דרך

מידע ופירוט על הקורסים קיים בדף זה.

יש למלא טופס הרשמה לקורסים הרצויים. המזכירות האקדמית יצרו עמכם קשר לאחר מילוי הטופס.

*בכפוף לתקנון שומעים חופשיים

רשימת כל הקורסים

הדפסה

יום שני

You can swipe
שם קורס מרצה סמסטר יום שעות
תלמוד בקיאות

תיאור הקורס

מטרתו של הקורס לפתח את היכולת של לימוד רהוט בתלמוד הבבלי. נשים דגש על פשט הסוגייה באמצעות קריאה מדוייקת, תשומת לב לדקדוק הארמי, לסדר הדורות, ולריאליה של התקופה. כמו כן נכיר את ספרות המחקר שנכתבה בנושא.
הרב פרופ’ דוד גולינקין ב'
ב'
10:00-8:30
סוד הגן הנעלם – עיון במדרשי גן עדן

תיאור הקורס

הסיפור על אדם וחווה בגן עדן הצית את דמיונם של מחברים בעת העתיקה, כמו גם בימינו. היכן נמצא גן העדן? מה היה הפרי שממנו אכלו אדם וחווה? כיצד נראה הנחש? לשאלות אלו ואחרות ניתנו תשובות שונות ומשונות, ובקורס זה נקרא מבחר מקורות, החל בספרות החיצונית וכלה במדרש המאוחר (לאו דווקא בסדר זה), ונבחן את פרשנותם לסיפור המקראי ואת המגמות האידיאולוגיות המשתקפות מהם.
ד”ר גילה וכמן ב'
ב'
10:00-8:30
השירה המקראית

תיאור הקורס

השירה המקראית משמרת את אחד הרבדים הקדומים ביותר ביצירה הישראלית. בקורס נלמד שירים נבחרים מסוגות שונות: שירי עלילה, המנונים לאל, שירי תפילה ובקשה, וגם שירי קינה ואהבה, ונדון בסוגיות של תוכן וצורה. נלמד על מאפייניה של השירה המקראית, דרכי עיצובה וסגנונה.
ד”ר עדי מרילי ב'
ב'
10:00-8:30
מסעות ארץ הקודש – עליה לרגל בתולדות ארץ ישראל

תיאור הקורס

מעמדה של ארץ ישראל כארץ הקודש הביא ליצירת מקומות קדושים רבים שמשכו אליהם עולי רגל. שתי תופעות אלו – מקומות קדושים ועלייה לרגל אליהם - יהיו במוקד קורס זה בו נברר סוגיות גיאוגרפיות-מרחביות הקשורות בקידוש המרחב ובתנועת עולי רגל. במהלך הקורס נדון במושגים מקום קדוש ועלייה לרגל, נעמוד על שאלת היווצרותם של מקומות קדושים, על קדושת הארץ לדתות השונות, תולדות העלייה לרגל אל הארץ והקשר שבין עלייה לרגל לבין תופעת התיירות.
פרופ’ דורון בר ב'
ה'
10:00-8:30
פולמוסים בהלכה

תיאור הקורס

בבקורס זה נתעמק בארבעה פולמוסים בהלכה מתקופת התלמוד ועד ימינו. נלמד נושאים כגון: קבלת שכר כדי ללמד תורה; היחס לזמר חילוני ולמנגינות חילוניות בתפילה; הפלות; המחיצה בבית הכנסת; קבלת מצוות על ידי הגר; תלמוד תורה ושירות צבאי.<br /> <br /> הקורס מיועד לסטודנטים שיש להם רקע בהלכה.<br />
הרב פרופ’ דוד גולינקין ב'
ב'
12:00-10:30
התפתחות ההלכה מהתלמוד עד השולחן ערוך

תיאור הקורס

בקורס זה התלמידים ירכשו התמצאות ראשונית בספרות הפוסקים (ספרי הלכה וספרי פסקים), בספרי היסוד (רי"ף, רמב"ם, רא"ש, טור, שולחן ערוך), ובתהליך ההתפתחותי מימי התלמוד עד המאה השש עשרה. דגש יושם על מתודולוגיה שתאפשר להם ללמוד באופן עצמאי ולחקור נושאים חדשים בעתיד.
הרב דיאנה וילה ב'
ב'
12:00-10:30
מבוא למדרש ואגדה חלק ב’

תיאור הקורס

חלק ב<br /> בקורס נפגוש את יצירתם המגוונת של חז"ל ונתמקד במדרש ויקרא רבה ופסיקתא דרב כהנא. נצביע על האתגרים שעמדו בפני העורך של מדרש אגדה העוסק בספר ויקרא. מה המשמעות שהעניק לנושא הקרבנות בתקופה בה בית המקדש כבר לא קיים. מדוע ישראל נבדלים מאומות העולם, וכיצד ניתן להתמודד מבחינה תיאולוגית עם מותם של בני אהרון. נפגוש מדרש מיוחד המאורגן סביב מועדי השנה. נעיין בכתבי יד עתיקים ובדרכי הכנתה של מהדורה מדעית. נכיר צורה ספרותיות חשובה שמגיעה לשיא פריחתה בתקופת האמוראים: הפתיחתא, נעמוד על תפקידה ומקומה בחיי היום יום של חז"ל. <br />
ד”ר תמר קדרי ב', חלק ב'
ב
12:00-10:30
‘ילמדנו רבנו’: עיון במדרשי תנחומא

תיאור הקורס

מדרשי תנחומא-ילמדנו שייכים לרובד המאוחר של ספרות חז"ל, ולעתים קרובות הם מעבדים את החומר המדרשי מן הרובד הקדום. בקורס זה נלמד להכיר את החיבורים השונים הנמנים עם ספרות זו, את המאפיינים הספרותיים שלהם ואת הסגנון המיוחד להם, תוך השוואה לשונית וספרותית לחיבורים אחרים בספרות חז"ל.
ד”ר גילה וכמן ב'
ב
12:00-10:30
סיפור וחוק בספר שמות בראי הפרשנות המקראית לדורותיה

תיאור הקורס

הקורס מוקדש לעיון בסיפורים נבחרים וחוקים נבחרים מתוך חמשת חומשי התורה ובחינתם לאור הפרשנות לדורותיה. נעמוד על הפרשנות הניתנת לסיפור או לחוק במקומות אחרים בתורה ובמקרא (פרשנות פנים-מקראית), ונבחן אותו דרך מדרשי חז"ל ופירושיהם הרצופים לחומשי התורה של פרשני ימי הביניים והעת החדשה. נעמוד על הקשיים הפרשניים המשותפים לפרשנים אלו וקשיים אחרים המיוחדים לחלקם בלבד. נבחן את פתרונותיהם לקשיים אלו לאור הנחות היסוד השונות של כל פרשן או קבוצת פרשנים, הקובעות את טווח האפשרויות הפרשניות העומדות בפניהם: רצף היסטורי או "אין מוקדם ומאוחר בתורה", שאלת הבלעדיות של הקביעות ההלכתיות של התורה שבעל פה, היחס בין פשט לדרש, אחדות התורה לעומת תורת התעודות ותיאוריות ביקורתיות אחרות, שאלת קיומם של מאפיינים מיוחדים לתורת ה' לעומת "דיברה תורה כלשון בני אדם", ועוד.
פרופ’ משה בנוביץ ב'
ב'
12:00-10:30
פסיפס הזהויות בעולם היהודי סמסטר ב’ (טל)

תיאור הקורס

קורס זה סוקר תהליכים מרכזיים ומגמות כלליות בתולדות היהודים בעת החדשה, תוך מתן דגש על התעצבותן מחדש של קהילות, תנועות וזהויות בתפוצה היהודית. הקורס כולל שלשה מרכיבים עיקריים: השפעות ההשכלה ותהליכי המודרניזציה על צמיחתן של זהויות ותנועות שונות באירופה במהלך המאה ה-19; מגמות ושינויים בקרב קהילות בארצות האסלאם על רקע המפגש עם <br /> תהליכי קולוניזציה וסוכני מודרניזציה; וייסודה של התנועה הציונית והתפתחותה כמרכיב פוליטי וזהותי בעולם היהודי.<br />
טל חניה ב'
ב'
14:30-13:00
אשנב לעולם הקבלה

תיאור הקורס

בקורס זה נלמד על מקורות הקבלה, תורת הסוד היהודית, מן המקרא ועד התפשטותה במאה הי"ג בספרד. במהלך הקורס נעסוק במשמעויות הקבליות של מעשה מרכבה ומעשה בראשית במקרא, בסיפור הארבעה שנכנסו לפרדס ובתיאורים נוספים מתורת הסוד בחז"ל. נכיר את עיקרי ספרות היסוד של הקבלה, כדוגמת: ספרות ההיכלות, ספר יצירה וספר הבהיר. כמו כן, נתוודע למסורות הקבליות בחוגי חסידות אשכנז, נלמד על התפתחות תורת הספירות, על עיקרי תורתו המיסטית של המקובל ר' אברהם אבולעפיה ועל התגבשות מרכזי הקבלה בגירונה וקסטיליה שבספרד.
ד”ר יונתן בן הראש ב'
ב'
14:30-13:00
עיונים בחיי המשפחה היהודית בחברת הגניזה הקהירית

תיאור הקורס

אשנב לחיי המשפחה היהודית בחברה הים-תיכונית של ימי הביניים (950–1250). נעיין בתעודות מן האוספים של הגניזה הקהירית ונגלה עולם ומלואו: נקרא כתובות שצורפו אליהן תנאים מיוחדים כהגנה על מעמדה של הכלה; נתבונן בבעיות שנגרמו כתוצאה מן התופעה של ריבוי נשים (פוליגאמיה); נקרא על גברים שעזבו את נשותיהם וכיצד הן התמודדו עם המציאות הזו; נעיין במכתבים ששלחו נשים לבניהן, לאחיהן או לקרובי משפחותיהן, שנסעו למרחקים; נתבונן במכתבים שכתבו גברים שנאלצו לנסוע לרגל עסקיהם למקומות מרוחקים כמו הודו לנשותיהם; ננסה להשוות בין חיי המשפחה הרבנית לבין עמיתתה הקראית; וגם נתבונן בתעודות החושפות בפנינו מידע על משפחתו של הרמב"ם.
פרופ’ רינה לוין מלמד ב'
ב'
14:30-13:00
האיש והדג: מדרשי חז”ל על ספר יונה

תיאור הקורס

יונה הוא הנביא המקראי היחיד הבורח משליחותו. יחד נעיין בסיפורו של יונה כפי שהוא מתואר בספרות המדרשית הקלאסית, במדרש פרקי דרבי אליעזר ובמדרש המאוחר 'תשובת יונה הנביא'. נבחן כיצד מתמודדים המדרשים עם השאלות המסקרנות שהספר מעורר: מדוע בורח יונה ולמה מתאמצים המלחים להצילו בזמן הסערה; כיצד מתוארת השהות בבטנו של הדג ומה מעורר אותו לתפילה; האם תשובת אנשי נינוה הייתה תשובה אמתית וכנה או העמדת פנים; מה לדעת החכמים המסר של הסיפור המקראי הזה ומדוע קוראים אותו ביום הכיפורים.
ד”ר תמר קדרי ב'
ב
16:30-15:00
פוליטיקה אידאולוגיה ותיאולוגיה בספר מלכים א’

תיאור הקורס

בחלקו הראשון של מלכים א מסופר על ימיה הגדולים של הממלכה המאוחדת. בשיעורנו נקרא את הכתובים בעין ביקורתית ונאיר את המצב הפוליטי והדתי בישראל הקדומה ערב פיצול הממלכה. לצד הקריאה הספרותית הסינכרונית נדון גם בסוגיות העריכה של הספר ותהליכי היווצרותו, ונחפש אחר האינטרסים הגלויים והסמויים של הדמויות ושל המחברים (והעורכים).
ד”ר עדי מרילי ב'
ב
16:30-15:00
התפתחות איסורים בעבודת ה’: מקרא, ארכיאולוגיה ומזרח קדום

תיאור הקורס

הקורס יעסוק באיסורים מקראיים שונים בתחום הפולחן, מבחינה מעשית ורעיונית ומבחינה היסטורית, לאור החוק והספרות ההיסטורית והנבואית שבמקרא ועל רקע ידיעות על צורות פולחן שונות במזרח הקדום.
ד”ר אמיתי ברוכי־אונא ב'
ב'
18:30-17:00
‘למנצח בנגינות’: המוזיקה במקרא, במקורות חז”ל ובספרות ההלכה

תיאור הקורס

נסקור את ההתייחסויות לזמר ולנגינה במקרא, בימי הבית השני ובספרות התלמודית. נעמוד על הקשר בין מוזיקה לנבואה ובין מוזיקה לעבודת ה' בבית המקדש; נדון בשאלת סוגי המזמורים בספר תהילים ובכותרותיהם; נבחן את אופיים של קטעי השירה בשיר השירים, ונשאל מה ניתן ללמוד מהם על תפקיד המזמור והנגנה בחיי עם ישראל בעת העתיקה, במקדש ומחוץ למקדש; נתעמק בדרך שבה תפסו חז"ל את הנגינה במקדש בימי הבית השני, ובשינויים שחלו במעמד ההלכתי של המוזיקה לאחר החורבן; נעמוד על תולדות ההלכה ומגוון דעות הלכתיות בעניין הנגינה בשבת ובחול, בבית המשתה ובבית הכנסת, בגולה ובארץ ישראל.
פרופ’ משה בנוביץ ב'
ב'
18:30-17:00
You can swipe

יום חמישי

You can swipe
שם קורס מרצה סמסטר יום שעות
בתי כנסת באירופה בימי הביניים ובראשית העת החדשה

תיאור הקורס

בתקופת ימי הביניים ובתקופת הרנסנס גרו ברחבי אירופה קהילות יהודיות שונות שהצטיינו בתרבות מיוחדת ועשירה ביותר. בתי כנסת שהם בנו היוו חלק חשוב ובולט בחיי היום יום שלהם. במהלך הקורס נכיר בתי כנסת למיניהם שהיהודים בגולה בנו ברחבי אירופה מימי הביניים המוקדמים ועד המאה -17. נדון באדריכלות של בתי כנסת בהקשר אמנותי ותרבותי רחב הן יהודי והן של הסביבה. נלמד על בתי כנסת האשכנזיים, כגון בית הכנסת בוורמס שבגרמניה ואלטנוישול בפראג שבצ'כיה, ואף על בתי כנסת הספרדיים, כמו אבן שושן שבטולדו. נבדוק אילו בתי כנסת נבנו במקומות בהם חיו קהילות יהודיות שונות, כמו למשל באיטליה בה התקיימו זו לצד זו קהלה איטלקית, קהלה ספרדית וקהלה אשכנזית. נדון בבתי כנסת שהשתמרו בצורתם המקורית או שוחזרו, באלה שנחרבו, אך צורתם המקורית ידועה, באלה שהפכו לכנסיות ועוד. לעתים נצטרך לשחזר מראה בית הכנסת ומנהגי תפילה מתוך תיאורים באמנות חזותית ומתוך תיאורים טקסטואליים. <br /> מטרת הקורס: להכיר טיפוסים עיקריים של בתי כנסת ברחבי אירופה ועיטורם; להכיר בתי כנסת המוקדמים ששרדו; להכיר התפתחות של בתי כנסת באירופה
ד”ר אירה צ’רניצקי ב'
ה'
10:00-8:30
לדעת את ירושלים, ללמוד את ירושלים ולחקור את ירושלים

תיאור הקורס

סמינר מתודולוגי מתקדם שעוסק בגישות ובשיטות המחקר של הגיאוגרפיה ההיסטורית בהדגמה על ירושלים. בקורס נלמד על "אבני הבניין" של דיסציפלינה זו - מקורות כמו מפות, תצלומי אויר, ממצאים ארכיאולוגיים, מקורות היסטוריים כתובים וסיורי שטח – מאפשרים לחקור לעומק את פני העיר ואת התפתחותה לאורך השנים. <br /> <br /> תנאי מוקדם: קורס "גיאוגרפיה היסטורית" או היכרות רצינית עם ירושים.
פרופ’ דורון בר ב'
ה'
12:00-10:30
הגות יהודית במאה ה-20: בין ניאו-חסידות לאקזיסטנציאליזם יהודי

תיאור הקורס

הקורס יעסוק בהגות היהודית במאה ה-20 תוך הבחנה בין שני זרמים בולטים. מצד אחד, ההגות המתחילה עם הרמן כהן וממשיכה עם רוזנצווייג ולוינס. מצד שני, הניאו-חסידות, שמייצגיה המובהקים הם בובר והשל, אבל גם הוגה צרפתי כמו אנדרה נהר. נשאל מהם ההבדלים בין שני זרמים אלה, האם יש ביניהם קווים משותפים, וכיצד למקם הוגים כמו סולובייציק או לייבוביץ בין אותם זרמים.
ד”ר רוני קליין ב'
ה'
12:00-10:30
מבוא לאמנות יהודית מודרנית

תיאור הקורס

הקורס עוסק בסוגיות מרכזיות מתחום תולדות האמנות היהודית בתקופה המודרנית והעכשווית באמצעות התבוננות ביצירות אמנות וניתוחן. במהלך הקורס נדון בשאלת היסוד בדבר זהותה היהודית של האמנות בתקופה שלאחר האמנציפציה. הנושאים שידונו בקורס יהיו בין השאר האדריכלות המודרנית של בתי הכנסת, יצירתם של האמנים היהודים במאה ה-19, זהות האמן כמהגר, השואה באמנות, האמנות היהודית בארצות הברית, תשמישי קדושה עכשוויים ופמיניזם דתי באמנות.
ד”ר רונית שטיינברג ב'
ה'
12:00-10:30
פסיפס הזהויות בעולם היהודי סמסטר ב’ (תמי)

תיאור הקורס

סקירה וניתוח של מאפיינים רעיוניים וחברתיים בעם היהודי השרוי בתהליכי מודרניזציה ושינויי עומק, מאמצע המאה ה-18 ועד ערב מלחמת העולם השניה. הקורס יתמקד בנושאים מעצבי זהות, בעלי השלכה על תפיסתם העצמית של יהודים, כיחידים וכחלק מקבוצות השתייכות שונות. ראשית הקורס תתמקד בהשפעות ההשכלה והנאורות, ובעימות ההולך ומתפתח בין חילון או רפורמה לבין שמרנות או בדלנות דתית. בהמשך תתואר צמיחתן של זהויות קבוצתיות חדשות, הקשורות לתנועות ההמונים של המאות ה-19 וה-20: זהות לאומית, זהות כלכלית-חברתית, וזהות פוליטית בחברה דמוקרטית. הדיון יחל במרכז אירופה וינוע אל מזרחה, משם אל ארצות הברית, ולאחר מכן אל ארצות האסלאם, נוכח הקולוניאליזם שם. באמצעות ניתוח יצירות כתובות מגוונות ינותחו הקונפליקטים העקרוניים שהציפו קבוצות מתקנים, משכילים, אידיאליסטים, מהגרים, רדיקלים ושמרנים.
ד”ר תמי שלמון מאק ב'
ה'
14:30-13:00
מגדר ומצוות: יסודות ותמורות במהלך הדורות

תיאור הקורס

בקורס זה נבחן גישות שונות של חז"ל ושל הפוסקים מחתימת התלמוד ועד ימינו להבחנות מגדריות בקיום מצוות. נסקור גישות יסודיות ותמורות שחלו בהבנת מצות פריה ורביה וטקס השקיית הסוטה, ובמקומה של המגדר והבחנות מגדריות בעולם לימוד התורה, בטומאה וטהרה, בבית הכנסת ובמצוות המעשיות.
פרופ’ משה בנוביץ ב'
ה'
14:30-13:00
מיחיד לאומה: אגדות חז”ל על יציאת מצרים

תיאור הקורס

יציאת מצרים היא ארוע מכונן בהתהוותו של העם היהודי ובגיבוש זהותו. קורס זה יעסוק בתקופת השיעבוד, בחבלי הגאולה ובסיפור יציאת מצרים כפי שהם משתקפים באגדות חז"ל. נבחן כיצד עיצבו החכמים את דמותו של היחיד בזמן של משבר ושינוי: נעסוק בדמויותיהם של מרים הנביאה, עמרם, של המיילדות העבריות ושל בת פרעה כפי שהן מצטיירות במדרש. נעקוב אחר סיפור הולדתו של משה וצמיחתו כמנהיג, הסכנות השונות שנישקפו לחייו ומעשי הניסים שהבטיחו את התממשותה של הגאולה המיוחלת.
ד”ר תמר קדרי ב'
ה'
14:30-15:00
שליטים חדשים בארץ: מוסלמים ובני חסותם בא”י בתקופה האסלאמית הקדומה

תיאור הקורס

בין השנים 634 - 640 נכבשה א"י כולה בידי המוסלמים שזה מקרוב באו.<br /> הקורס יעקוב אחרי תהליך הכיבוש, השלכותיו המיידיות, והשלכותיו ארוכות הטווח על תושבי הארץ הנוצרים, היהודים והמוסלמים .<br /> נעסוק בשינוי במעמדם המשפטי של תושבי הארץ ובהפיכתם ל"בני חסות"; בשינוי פניה של החברה במהלך התקופה - מחברה רב-לשונית הנשלטת על ידי אימפריה נוצרית, לחברה הנשלטת על ידי מוסלמים דוברי ערבית; במאבקם של "בני החסות" לשמירה על זהותם הדתית והתרבותית; ובשינוי פניה של הארץ.<br /> מן העבר השני נעסוק בהשתרשות האסלאם והמוסלמים בארץ, בהתבססותם הדתית והתרבותית בה, ובהפיכתה לארץ קדושה עבורם.<br /> עד כמה היה האסלאם נוכח? כיצד התייחסו השליטים המוסלמים לבני החסות? האם המוסלמים היו לרוב ומתי? כיצד התנהלו חייהם של בני החסות?<br /> בשאלות אלה ועוד נדון בפגישותינו במהלך הסמסטר.<br />
ד”ר מילכה לוי רובין ב'
ה'
16:30-15:00
אלוהים מאמין באדם: הגותו של השל והשלכותיה החברתיות

תיאור הקורס

בקורס זה נעסוק בהגותו של אברהם יהושע השל (1972-1907), הוגה דעות יהודי-אמריקני ופעיל חברתי נודע. נעמוד על אבני הפינה הביוגרפיות של הגותו, על יסודותיה הפילוסופיים ועל השלכותיה החברתיות, הפוליטיות והחינוכיות. נתרכז בשני ספריו, "אלוהים מבקש את האדם" ו"אלוהים מאמין באדם", במטרה ליצור היכרות בסיסית עם יסודות הגותו של השל ועם השלכותיה, לצד פיתוח הבנה מעמיקה בתחום ההגות היהודית וזיקתה לסוגיות בנות-זמננו.
ד”ר דרור בונדי ב'
ה'
16:30-15:00
לֹא תַעֲשֶׂה לְךָ – הדיבר השני והיצירה היהודית

תיאור הקורס

נבחן את ההיבטים הפרשניים והמעשיים של האיסור על יצירת פסל ותמונה ביצירה החזותית היהודית לדורותיה ונעמוד על דרכי ההתמודדות של האמנים עם המגבלות שהציבה המסורת היהודית. מבחינה מעשית, נעמוד על מושגי האיסור וההיתר האמנותיים שכל יוצר מתמודד עימם בתהליך עבודתו ונעודד יצירה אישית בהתייחסות ליצירות יהודיות פלסטיות היסטוריות ובנות ימינו. הקורס מתקיים בסטודיו לפיסול ומציע עבודה תלת ממדית במגוון טכניקות וחומרים.<br /> <br />
ד”ר נעה יובל-חכם ב'
ה'
17:30-15:00
ירושלים בעת החדשה

תיאור הקורס

נעסוק בהתפתחות המרחבית של ירושלים מאמצע המאה התשע-עשרה ועד לראשית שנות האלפיים. נתמקד בשינויים הדרמטיים שהיו מנת חלקה של ירושלים בתקופה דרמטית זו: הפיתוח והשגשוג של העיר העתיקה; בניית ירושלים שמחוץ לחומות; תרומת תקופת המנדט לפיתוח העיר; תשע-עשרה שנות חלוקת העיר, ואיחודה לאחר מלחמת ששת הימים.
פרופ’ דורון בר ב'
ה'
18:30-17:00
‘ידיד נפש’ : צפת עיר המקובלים והפיוט

תיאור הקורס

צפת היא אחד המרכזים החשובים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. ממקום קטן יחסית, המורכב מריבוי קהילות, הנושאות מנהגים ומסורות מגוונות (מסתערבים, אשכנזים, מגורשי ספרד, איטלקים ועוד), ובמסגרת זמן מצומצמת למדי במאה ה-16 נכתבו, לצד ההלכה והפיוט, היצירות הקבליות החשובות ביותר של העם היהודי. בקורס זה נעקוב אחר הגותם של מקובלים אנשי הלכה, פייטנים ומיסטיקאים שהזינו את היצירה ב'עיר קסומה' זו מאז ועד היום. השולחן ערוך, ויומנו המיסטי של ר' יוסף קארו, ר' משה קורדוברו, בעל הפירוש המקיף ביותר שנכתב אי פעם לספר הזוה ומחבר 'תומר דבורה', ר' יצחק לוריא (האר"י) ור' חיים ויטאל תלמידו ועוד. נעמוד על מוטיבים מרכזיים בריטואלים שיצאו מצפת כגון טקס קבלת שבת, תיקון חצות, סדר ט"ו בשבט ועוד, בפיוטים המוכרים 'לכה דודי', 'ידיד נפש', 'אסדר לסעודתא' ועוד. נעמוד על מקורותיהם הן במסורות אותם הביאו תושבי צפת מארצות המוצא שלהם, רבות מהן מהפזורה הספרדית ושלוחותיה, והן מצמיחתם מתוך המפגש המפרה שאפיין את החיים בקהילה מעורבת ויחודית זו. לאורך הקורס נבקש לבחון גם את השפעותיה של היצירה בעיר צפת – מאז ועד ימינו אנו.
ד”ר ביטי רואי ב'
ה'
18:30-17:00
You can swipe

קורסי ערב בזום

You can swipe
שם קורס מרצה סמסטר יום שעות
מבוא לתורה שבעל פה

תיאור הקורס

קורס זה יוקדש להקניית ידע בסיסי בתורה שבעל פה ודרכי התפתחותה. נסקור דרכים שונות שבהן פירשו יהודים את התורה וקבעו הלכה, מתחילת ימי הבית השני ועד לחיבור היצירות הגדולות של התנאים והאמוראים – המשנה והתוספתא, המדרשים והתלמודים – במאות הראשונות לספירה. נערוך היכרות ראשונית עם יצירות אלו, ונעמוד על מקצת תוכניהן ודרכי ההתהוותן, וזאת על רקע תמורות בחיי היהודים בתקופה ההיא.
פרופ’ משה בנוביץ קיץ 2023
ו', ב', ד'
12:00-8:30, 18:30-17:00
פסיכואנליזה ומחשבת ישראל

תיאור הקורס

עם תהליכי החילון של העת החדשה, הפך תחום בריאות הנפש שהיה בעבר נחלתה של הדת, לתחום כפוף למחקר המדעי – הסטטיסטי, ועם הזמן לכזה הכפוף לחקר המוח. תהליך זה של ניתוק חקר נפש האדם מהא-לוהות ומהפרקטיקות הדתיות לימודה, בחינתה ולבסוף ההתערבות המרפאת שלה- הועתקו- על ידי מייסד הפסיכולוגיה המודרנית, זיגמונט פרויד (1856- 1939), מעולם האמונה והדת לעולם הנבדק בכלים אמפיריים. עם זאת, נותר ידע רב בכתבי היהדות, באורחות חייה ובמנהגיה הנוגע לנפש האדם ולהתנהלות המיטיבה אתה וממזערת את מצוקותיה, שהמשיך לפעום במציאות החיים היהודית לגווניה ואשר המשיך להוסיף ידע שאיננו מוגדר כמדעי בכל הנוגע לה. במסגרת קורס זה, נבחן אם כן שלשה נושאי על. 1. תפיסתו של פרויד את הדת ובעיקר את היהדות. 2. תגובות של הוגים יהודים בעת החדשה (מזרמים שונים) לרעיונותיו של פרויד 3. הגויות פסיכואנליטיות, המבקשות להניח את דרכי הטבת ההתמודדות הנפשית של האדם עם אתגרי חייו על יסוד עקרונות יהודיים ובכך אף מעניקות פרשנות מודרנית עדכנית לתפיסות העולם שמקורן בתנ"ך 4. מספר פרקטיקות להטבת המצב הנפשי של האדם הנשענות על מושגים בהגות היהודית בהתאמה למושגים שהניחה המהפכה הפסיכואנליטית בעולם. הלימוד יתקיים במסגרת של למידה מרחוק, תוך הצגת המקורות ודיון עליהם. מטלת הסיום: עבודה קצרה על פי הנחיות שתינתנה בסוף הקורס באורך של 8 עמודים.
ד”ר עינת רמון ב'
א'
20:30-19:00
איך זה שכוכב אחד מעז? מנהיגות ברוח היהדות

תיאור הקורס

מיהם המנהיגים והמנהיגות הטבעיים בחברה – אנשי רוח, מצביאים, מלכים או נביאים? חסידים או אנשי מעשה? סוחרים או תלמידי חכמים? בני עניים או בני טובים? אומנים יוצרים, פעילים חברתיים או פוליטיקאים? כיצד הם מצטיירים במקורות ספרותיים שונים? והאם יש דבר כזה "מנהיגות יהודית"? יחד נבחן מנהיגים ומנהיגות מהעבר בעין ביקורתית, דרך קריאה במקורות עבריים מהמקרא ועד העת החדשה, בדגש על חיבורים בין העבר להווה, חיפוש הרלוונטיות לימינו והתבוננות עצמית. הקורס יועבר בגישה סדנאית ובלמידה בית מדרשית פעילה.
ד”ר ענת שפירא לביא ב'
ג'
20:30-19:00
You can swipe

קורסים מקוונים

You can swipe
שם קורס מרצה סמסטר יום שעות
מבוא לתולדות עם ישראל בעת החדשה

תיאור הקורס

תהליכים מרכזיים של תולדות העם היהודי ושל התפתחותו התרבותית במעבר מחברה מסורתית לחברה מודרנית; מאמצע המאה ה-18 ועד תחילת המאה ה-20. הדיון ייפתח בראשית השתלבותם של היהודים בכלכלה המרקנטיליסטית ובמשטרים האבסולוטיסטיים. תתואר היווצרותה של הבורגנות היהודית במערב אירופה, בחסות האבסולוטיזם הנאור, לכלל אידיאולוגיה משכילית-נאורה. יוצג העימות ההולך ומתפתח בין חילון ורפורמה לבין אורתודוכסיה. לאחר מכן ינוע הדיון אל מזרח אירופה, יציג את החסידות בדורותיה הראשונים ואת מציאות החיים הייחודית של יהודי "תחום המושב" הרוסי. ינותחו כמה מהישגיה התרבותיים הבולטים של תנועת ההשכלה באזור זה. יתוארו התפתחות האנטישמיות המודרנית, ההגירה הגדולה אל המערב, ההתעוררות הלאומית והעממית במאה ה-19, והשפעותיה על היהודים, בכלל זה ראשיתה של התנועה הציונית. תתואר ראשית הקולוניאליזם באגן הים התיכון ועמו האתגרים החדשים שניצבו על דרכם של יהודי צפון אפריקה והמזרח התיכון.
ד”ר תמי שלמון מאק קיץ 2023
ב'
02/07/23 - 14/09/23

מקוון א-סינכרוני
מקוון א-סינכרוני
You can swipe
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו
לקבלת עדכונים שוטפים

    טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
    גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.