בדיקת תרומה

    תודה רבה על נכונותכם לתרום למכון שכטר למדעי היהדות
    מכון שכטר למדעי היהדות הוא מלכ"ר שמספרו 580400968‏.
    התרומה מוכרת לצורכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

    פרטי התרומה


    פרטים אישיים