מתעניינים בלימודים הרשמה איזור אישי
English
מסלולי הלימוד לתואר שני במדעי היהדות

תלמוד והלכה

על המסלול

המסלול בתלמוד והלכה מקנה הכרה מעמיקה עם מקורות ההלכה והתלמוד – המשנה, התוספתא, התלמוד הבבלי והירושלמי, ספרות הגאונים והראשונים, פרשנות התלמוד ופסקי ההלכה – ומאפשר לפתח בהם הבנה מעמיקה. ההתמחות הזו מהווה נקודת חיבור ייחודית למורשת היהודית ולתלמוד – יצירת המופת הגדולה של חז”ל. התוכנית מספקת כלים לעיון מעמיק בספרות התלמוד וההלכה, היכרות עם העולם היהודי הקדום והתמודדות עם אתגרי היהדות בהווה.

ספרות התלמוד היא אחת מהיצירות המרכזיות של העם היהודי שהשפיעה ומשפיעה על החיים היהודיים בכל הדורות ובכל הזמנים. מטרת הלימודים להקנות לסטודנטים כלים שיאפשרו להם לעיין בספרות התלמוד בצורה מעמיקה וביקורתית. תוכנית הלימודים מתפתחת מקורסי מבואות ותרגילים בתלמוד ובספרות הפוסקים לסמינרים בסוגיות אקטואליות כגון: החינוך בספרות הרבנית, מעמד האישה בהלכה, הלכה ורפואה ועוד.

לבוגרי המסלול מוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות באישור המועצה להשכלה גבוהה.

המסלול פתוח בפני בוגרי קורס ההשלמה “מבוא לתורה שבעל פה”, או בעלי פטור מקורס זה.

מבנה תכנית הלימודים 

4 קורסי ליבה חובה לכל המסלולים במכון (8 נ”ז) – לחצו כאן לבחירת הקורסים

חובת 9 קורסים במסלול תלמוד והלכה (18 נ”ז) – בחירת קורסים מן הטבלה בעמוד זה:

4 קורסי חובה שעוסקים בתלמוד הבבלי  (8 נ”ז)

2 קורסים שעוסקים בסוגיות הלכתיות ובתולדות ההלכה (4 נ”ז)

3 קורסים שעוסקים בספרות התלמוד, ההלכה והמדרש ושייבחרו בתיאום עם יועצת המסלול  (6 נ”ז)

5 קורסי בחירה נוספים (10 נ”ז) – לבחירת הקורסים לחצו כאן


סך הכול 36 נ”ז לתואר שני

קורסי חובה במסלול תלמוד (9 קורסים, 18 נ"ז): 4 קורסים העוסקים בתלמוד הבבלי והירושלמי (8 נ”ז) 2 קורסים העוסקים בסוגיות הלכתיות ובתולדות ההלכה (4 נ”ז),
שם קורס מרצה סמסטר שעות
התפתחות ההלכה מהתלמוד עד השולחן ערוך

תיאור הקורס

בקורס זה התלמידים ירכשו התמצאות ראשונית בספרות הפוסקים (ספרי הלכה וספרי פסקים), בספרי היסוד (רי"ף, רמב"ם, רא"ש, טור, שולחן ערוך), ובתהליך ההתפתחותי מימי התלמוד עד המאה השש עשרה. דגש יושם על מתודולוגיה שתאפשר להם ללמוד באופן עצמאי ולחקור נושאים חדשים בעתיד.
הרב דיאנה וילה ב'
12:00-10:30
שם קורס מרצה סמסטר שעות
תלמוד בקיאות

תיאור הקורס

מטרתו של הקורס לפתח את היכולת של לימוד רהוט בתלמוד הבבלי. נשים דגש על פשט הסוגייה באמצעות קריאה מדוייקת, תשומת לב לדקדוק הארמי, לסדר הדורות, ולריאליה של התקופה. כמו כן נכיר את ספרות המחקר שנכתבה בנושא.
הרב פרופ’ דוד גולינקין ב'
10:00-8:30
תלמוד מתחילים א

תיאור הקורס

מטרת הקורס היא הקניית כלים בסיסיים של קריאה והבנה בתלמוד הבבלי. נלמד סוגיות נבחרות מתוך הפרק הראשון במסכת בבא בתרא, העוסקות במערכת היחסים בתוך המרחב הציבורי – היזק ראיה, חובות וזכויות בקהילה ובעיר, מצוות הצדקה ועוד. <br /> דרך לימוד הסוגיות נפתח "חלונות" למושגים בסיסיים, כמו: מבנה סוגיה ורבדיה, אוצר מילים ויסודות הדקדוק של השפה הארמית, ה"שקלא וטריא" ומגמתו. נעסוק באופן ראשוני גם בתחום הפרשנות, מקורות הסוגיה והתהוותה, וכתבי היד. בקורס נשלב גם לימוד ב"חברותא", תוך כדי הקניית כלים לפיתוח הלימוד העצמי.<br /> זהו קורס כפול הנחשב כשני קורסים סמסטריאליים.<br /> הקורס מיועד לסטודנטים מתחילים בתלמוד שעשו את ההשלמה במבוא לתורה שבעל פה.
ד”ר גלעד לנדאו א
8:30-10:00
תלמוד מתחילים ב

תיאור הקורס

מטרת הקורס היא הקניית כלים בסיסיים של קריאה והבנה בתלמוד הבבלי. נלמד סוגיות נבחרות מתוך הפרק הראשון במסכת בבא בתרא, העוסקות במערכת היחסים בתוך המרחב הציבורי – היזק ראיה, חובות וזכויות בקהילה ובעיר, מצוות הצדקה ועוד. <br /> דרך לימוד הסוגיות נפתח "חלונות" למושגים בסיסיים, כמו: מבנה סוגיה ורבדיה, אוצר מילים ויסודות הדקדוק של השפה הארמית, ה"שקלא וטריא" ומגמתו. נעסוק באופן ראשוני גם בתחום הפרשנות, מקורות הסוגיה והתהוותה, וכתבי היד. בקורס נשלב גם לימוד ב"חברותא", תוך כדי הקניית כלים לפיתוח הלימוד העצמי.<br /> זהו קורס כפול הנחשב כשני קורסים סמסטריאליים.<br /> הקורס מיועד לסטודנטים מתחילים בתלמוד שעשו את ההשלמה במבוא לתורה שבעל פה.
ד”ר גלעד לנדאו א
10:30-12:00
בבלי וירושלמי: עיון משווה א

תיאור הקורס

קורס זה נועד לפתח מיומנויות בניתוח סוגיות מן התלמוד הבבלי ומקבילותיהן בתלמוד הירושלמי; להתחקות אחר תולדות העריכה של הסוגיות הללו והתפתחות ההלכות שבהן הן עוסקות במשך תקופות התנאים והאמוראים; לפתח מיומנויות בקריאה והבנה של הפרשנות המסורתית לתלמודים, ולהשוות בינה לבין גישות המחקר החדישות.
פרופ’ משה בנוביץ א
8:30-10:00
בבלי וירושלמי: עיון משווה ב

תיאור הקורס

קורס זה נועד לפתח מיומנויות בניתוח סוגיות מן התלמוד הבבלי ומקבילותיהן בתלמוד הירושלמי; להתחקות אחר תולדות העריכה של הסוגיות הללו והתפתחות ההלכות שבהן הן עוסקות במשך תקופות התנאים והאמוראים; לפתח מיומנויות בקריאה והבנה של הפרשנות המסורתית לתלמודים, ולהשוות בינה לבין גישות המחקר החדישות.
פרופ’ משה בנוביץ א
8:30-10:00
סיפור וחוק בספר שמות בראי הפרשנות המקראית לדורותיה

תיאור הקורס

הקורס מוקדש לעיון בסיפורים נבחרים וחוקים נבחרים מתוך חמשת חומשי התורה ובחינתם לאור הפרשנות לדורותיה. נעמוד על הפרשנות הניתנת לסיפור או לחוק במקומות אחרים בתורה ובמקרא (פרשנות פנים-מקראית), ונבחן אותו דרך מדרשי חז"ל ופירושיהם הרצופים לחומשי התורה של פרשני ימי הביניים והעת החדשה. נעמוד על הקשיים הפרשניים המשותפים לפרשנים אלו וקשיים אחרים המיוחדים לחלקם בלבד. נבחן את פתרונותיהם לקשיים אלו לאור הנחות היסוד השונות של כל פרשן או קבוצת פרשנים, הקובעות את טווח האפשרויות הפרשניות העומדות בפניהם: רצף היסטורי או "אין מוקדם ומאוחר בתורה", שאלת הבלעדיות של הקביעות ההלכתיות של התורה שבעל פה, היחס בין פשט לדרש, אחדות התורה לעומת תורת התעודות ותיאוריות ביקורתיות אחרות, שאלת קיומם של מאפיינים מיוחדים לתורת ה' לעומת "דיברה תורה כלשון בני אדם", ועוד.
פרופ’ משה בנוביץ א
15:00-16:30
עיון בסיפורי נסים מן הגליל – במקרא, בברית החדשה ובספרות חז”ל

תיאור הקורס

בארץ הגליל פעלו בעת העתיקה דמויות יוצאות דופן, אשר הנסים שחוללו - כגון החייאת מתים, ריפוי חולים וריבוי מזון - מתוארים בספרי המקרא, בברית החדשה ובספרות חז"ל. <br /> <br /> בקורס זה נעסוק במבחר סיפורים אודות אישים אלה, ובהם הנביאים אליהו ואלישע, ישוע מנצרת, חנינא בן דוסא ואחרים, ונחשוף את הקשרים התמאטיים, ההיסטוריים והספרותיים ביניהם.
ד”ר גילה וכמן ב'
8:30-10:00
מנהגי חגים

תיאור הקורס

בקורס זה נלמד מנהגי חגים על סמך עיון בטקסטים מכל התקופות. נעסוק במנהגי הימים הנוראים, סוכות, חנוכה, פורים, פסח ושבועות. יושם דגש מיוחד על מנהגי העדות השונות.
הרב פרופ’ דוד גולינקין ב
10:30-12:00
תוכו רצוף אהבה: שירת האהבה המקראית בראי חז”ל

תיאור הקורס

הקורס יעסוק במדרשי חז"ל לשיר השירים. נשאל מה מקומו של שיר אהבה אנושי בקורפוס המקראי, כיצד פורשה המגילה על ידי החכמים, מה משמעות האהבה, מדוע כונתה מגילת שיר השירים "קודש קודשים", כיצד ניתן להצפין משמעות של טכסט מקהל יעד מסויים, ועוד. נבחן כיצד דרשו חז"ל את הפסוקים של שיר השירים בכלים מגוונים ויצירתיים על מנת ללמד, לעודד, ולהעביר מסרים חינוכיים ותיאולוגיים לבני דורם. נעמוד על דרכי העיצוב הספרותי של המקורות, על אופני העריכה ונכיר את ספרות המחקר המרכזית בתחום.
ד”ר תמר קדרי ב'
16:30-15:00
נוכח פני ה’: נוכחות האל בעולם במקרא ובספרות חז”ל

תיאור הקורס

נוכח פני ה': נוכחות האל בטבע ובעולם במקרא ובספרות חז"ל<br /> תפיסת האלוהות היהודית מאז ימי הביניים נוטה להדגיש את ההיבט הטרנסצנדנטלי של האל. אנו מכוונים את תפילותינו ליושב במרומים; פילוסופים חלוקים בשאלת מידת השגחתו בכלל ובפרט, בישראל ובעמים; מקובלים מנסים לגשר על הפער בין האינסוף לעולמנו. יש בסיס לתפיסות אלה במקרא ובספרות חז"ל, אבל הן מושפעות יותר מכל מהיבטים שונים של הפילוסופיה היוונית. בתפיסה המקראית הרווחת, ובאגדות חז"ל רבות ומגוונות, אלוהים נוכח עלי אדמות ואין צורך לגשר על שום פער בינינו לבינו. בקורס זה נבחן מקורות מן המקרא ומדרשי חז"ל המזהים את האלוהות כרוח הפועמת בטבע ובהיסטוריה, ולא כיישות מרוחקת. נבחן עדויות מן המקרא ומספרות חז"ל לתפיסה המדגישה את נוכחות האל בעולמו, וביניהן: שם הוי"ה כהגדרת מהות האל כיסוד ההוויה או כאחד עם ההוויה, האל כמקור הרע והטוב בעולם, בריאת העולם יש מיש, בריאת האדם בצלם אלוהים ממש, קורבנות כשיתוף האל בארוחות אנושיות, מלאכים כנקודות ציון לנוכחותו של ה' עלי אדמות, ונבואה ו"כניסה לפרדס" כנכונות להיפתח לנוכחות האל בעולם הזה. <br />
פרופ’ משה בנוביץ א
13:00-14:30
אבות דרבי נתן הרב פרופ’ דוד גולינקין א'
20:30-19:00
שם קורס מרצה סמסטר שעות

שאלות ותשובות

 • האם אפשר לשלב לימודים לתעודת הוראה?

  כן, אפשר ללמוד תואר שני במסלול תלמוד והלכה ולשלב לימודים לתעודת הוראה מטעם מכון כרם.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו
לקבלת עדכונים שוטפים

  טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

  מתעניינים בלימודים במכון שכטר?

  נשמח להיות בקשר. נא השאירו פרטי התקשרות וניצור איתכם קשר בהקדם

  טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיותתנאי שירות
  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.