הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

מדרש ואגדה

על התכנית

חז"ל השתמשו באגדות ובמדרשים שהחיו מחדש את סיפורי המקרא וגיבוריו. באמצעות כלים יצירתיים הם הפכו את התנ"ך לספר בעל ערך חינוכי וערכי שיש לו משמעות עמוקה ושממשיך להיות רלוונטי עד היום. מסורות מגוונות ועשירות אלה כונסו בתוך החיבורים העוסקים בעבר והמכונים "מדרשים" כדי ליצור דו־שיח אמיתי ואמיץ עם אתגרי ההווה.

מטרת הלימוד בתחום מדרש ואגדה היא לחשוף את הסטודנטים לעולמה הרעיוני העשיר של ספרות האגדה, ולהקנות להם כלים שיאפשרו קריאה מעמיקה וביקורתית של המדרשים. בלימודים הסטודנטים יכירו מגוון צורות ספרותיות הכלולות בספרות המדרש והאגדה של חז”ל. תוכנית הלימודים מפגישה את התלמידים עם חיבורים מסגנונות שונים, עם דרכי מדרש יצירתיות, ועם נושאים ובעיות שהעסיקו את החכמים במאות הראשונות לספירה.

המסלול פתוח בפני בוגרי קורס ההשלמה "מבוא לתורה שבעל פה" (2 נ"ז) או לבעלי פטור מקורס זה.

לבוגרי המסלול יוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות המוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

רשימת הקורסים בתכנית

קורסי חובה
 • מבוא למדרש ואגדה

  סמסטר א' | ד"ר תמר קדרי | יום ב' | 12:00-10:30

  מטרת הקורס לפרוש בפני הלומדים את ספרות האגדה של חז"ל מתוך עיון במדרשים השונים. נעסוק בטקסטים מתקופת התנאים והאמוראים במרכזם עומד סיפור המקראי ודמויותיו. נכיר את החיבורים המדרשיים השונים שנוצרו במאות הראשונות לספירה, ונראה מה הם השינויים שחלו ביצירה המדרשית במהלך הזמן. תוך כדי הלימוד נעיין בסוגים ספרותיים שונים כגון: הסיפור הדרשני, המשל, הפתיחתא, הפתירה ועוד. יודגשו שאלות של תוכן ומשמעות, צורה וסגנון. פרט לכך נכיר מחקרים חשובים וספרי עזר מרכזיים בתחום.

 • בין כיכר השוק לבית המדרש: היצירה העממית בספרות חז"ל

  | ד"ר גילה וכמן |

  היכן נוצרה ספרות חז"ל ועבור מי? האם הדרשות נועדו לאליטה הלמדנית או שמא לציבור הרחב?
  בקורס זה נקרא בחיבורים מן הסוגות המרכזיות בספרות חז"ל: המדרש, המשל, החידה, הסיפור העלילתי ועוד,
  נבחן את היסודות העממיים המצויים בהן או מתכתבים איתן, וננסה להבין: מה עממי בספרות חז"ל, ומה מייחד אותה לעומת ספרויות אחרות?

קורסי בחירה
 • עשרת הדברות מחז"ל ועד בכלל

  סמסטר א' | ד"ר ענת שפירא־לביא | יום ב' |

  הקורס מציע היכרות קרובה עם עולמם של חז"ל, באמצעות קריאה משותפת בסיפורים מהתלמוד ומהמדרש העוסקים בקובץ החוקים המפורסם ביותר בתנ"ך. נקרא פירושים, דרשות וסיפורים שיצרו החכמים כתגובה לעשרת הדיברות, ונשאל איך כל זה קשור אלינו והאם הטקסטים הקדומים עדיין רלוונטיים לקוראים בני זמננו בכלל ולנו כיחידים וכקבוצה לומדת בפרט.

 • התלמוד ואנחנו: סוגות וסוגיות בספרות חז"ל

  סמסטר א' | ד"ר פינחס מנדל | יום ב' |

  בקורס נעשה היכרות עם דרכי השיח העיקריות המופיעות בחיבורים של הקורפוס המכונה "תורה שבעל-פה" בספרות חז"ל: המשנה והתוספתא, התלמוד הירושלמי והבבלי, מדרשי ההלכה ומדרשי האגדה. חיבורים אלה משמשים יסוד להתהוותה של החברה היהודית מאז סוף ימי הבית השני עד לעת החדשה בכל הנוגע לחיי החברה והפרט, תיאולוגיה ועיקרי הדת, ליטורגיקה ונהלי תפילה, ויחסיים בין-אישיים. העיון יתמקד בנושאים מסוימים הנוגעים לחיים יהודיים גם היום, כגון תפילה וחגים, ההלכות הקשורות לשמירת נכסי הפרט, יחסי גבר ואשה, קנאה בין מורה ותלמיד ועוד; בכל נושא נשווה בין סוגיות בהלכה ובאגדה, דרכן נכיר את האופי הספרותי של כל ג'אנר ואת דרכי ההתמודדות של המחברים בנושא.

 • מעגלי חיים בספרות חז"ל

  סמסטר א' | ד"ר פינחס מנדל | יום ב' |

  עיון בהבעה הספרותית של חז"ל הקשורה למוקדים המרכזיים בחיי האדם: ערך האדם ובריאתו, לידה, יחסי אחים, לימוד, נישואין ויחסים בין בני הזוג ובין שאר חברים במשפחה, יחס לעבודה ולפרנסה, והתמודדות עם פירוקו של התא המשפחתי וסוף החיים (כולל עזיבה, גירושים, מות). נכיר את דרכי ההבעה השונות של חז"ל, ובעיקר את סיפורי האגדה הקשורים לנושאים אלו; דרכם גם נלמד דרכי ניתוח של אגדות חז"ל.

 • עשיר ורש נפגשו: על פערים חברתיים ומעמדות כלכליים בספרות חז"ל

  סמסטר א' | ד"ר גילה וכמן | יום ב' |

  הפערים החברתיים והכלכליים בין בני האדם הם נושא הנדון במקורות רבים בספרות התלמודית, הן בהיבט ההלכתי הן בהיבט הרעיוני-אגדי. בקורס זה נקרא מדרשים, הלכות וסיפורים העוסקים בעוני ובעושר, בערבות הדדית ובצדק חברתי. ננסה לעמוד על העקרונות המנחים את חכמי המשנה והתלמוד בפסיקתם, על השקפת עולמם החברתית ועל המציאות ההיסטורית בתקופה זו.

 • פרקי אבות

  סמסטר א' | הרב פרופ' דוד גולינקין | יום ב׳ |

  מסכת אבות המכונה "פרקי אבות" היא היצירה המפורסמת ביותר של חז"ל שגם נלמדת יותר מכל חיבור אחר. בקורס זה נלמד משניות נבחרות בפרקי אבות בעיון בעזרת אבות דרבי נתן ושלל פירושים מכל התקופות. כמו כן, נעיין במטרות החיבור, בעריכתו, בהשפעתו במשך הדורות ובמשמעותו לימינו.

 • סיפורי מעשי חכמים בין מזרח למערב

  סמסטר ב' | ד"ר פינחס מנדל | יום ב' |

  עיון בסיפורי אגדה כפי שמופיעים במקביל בתלמוד הירושלמי ובמדרשים הארץ-ישראליים מחד ובתלמוד הבבלי מאידך. נעמוד על האיפיונים הספרותיים של כל מרכז ועל דרכי ההבעה והקישור המיוחדים של הסיפורים בתוך המסגרת התלמודית הרחבה (הסוגיה). הקורס גם יפתח כלים להתמודדות עם טקסט תלמודי באופן ביקורתי.

 • עיון במגילת רות ובמדרשיה

  סמסטר ב' | ד"ר גילה וכמן | יום ב' |

  מגילת רות היא מן הקטנים שבספרי התנ"ך, ולדעת רבים היא גם האנושית ביותר והנוגעת ללב שביניהם. בקורס זה נעיין בפסוקי המגילה ובמדרשיה, תוך עיסוק בערכים העולים מן המקורות, בסוגיות של גיור ושל גמילות חסדים, ובאופן בו מעצבים חז"ל מחדש את הדמויות והאירועים המתוארים במגילה.

 • חז"ל עכשיו: סדנת כתיבה יוצרת במדרש סדנא

  סמסטר ב' | ד"ר ענת שפירא־לביא | יום ב' |

  פעולת המדרש הייתה מראשיתה פעולה יוצרת: חיפוש משמעויות חדשות בפסוקים הקדומים תוך הפעלת כלים פרשניים מגוונים וגיבוש רעיון יצירתי שבסופו של דבר גם הועלה על הכתב. בסדנה נקרא קטעי מדרש מסוגים ספרותיים שונים, נכיר כותבות וכותבים בני זמננו שפרסמו קטעי מדרש-יוצר משלהם, ונתנסה בכתיבה יוצרת בעקבות חז"ל, בהתאמה לכאן ולעכשיו של כל אחת ואחד מאיתנו.
  * לא נדרש ניסיון קודם בכתיבה יוצרת.

 • נשים ונשיות בספרות חז"ל סדנא

  סמסטר ב' | ד"ר פינחס מנדל | יום ב' |

  מטרת הקורס לחקור את תפקידה וייצוגה של האשה בספרות חז"ל ובתקופות הסמוכות לה לפי מגוון אסכולות. נקרא וננתח טקסטים יסודיים העוסקים באופן ישיר או עקיף בדמותה, במעמדה ובתפקודה של האשה. הטקסטים שיידונו בקורס שייכים לסוגי ספרות שונים ונותנים ביטוי למגוון החומרים בספרות חז"ל ובספרות בית שני: הלכה, אגדה, פרשנות, תפילה ועוד. מטרה נלווית של הקורס היא ההיכרות עם סוגי הספרות שבקורפוסים של ספרות חז"ל והערכת דרכי השיח השונות הכלולות בה.

 • אסתטיקה ויופי בעיני חז"ל סדנא

  סמסטר א' | ד"ר תמר קדרי | יום ה' |

  הקורס יבחן את יחסם של חז"ל לאסתטיקה וליופי. נבדוק מהו אידאל היופי בתקופת המקרא, ובזמנם של החכמים. נשווה את הערכים האסתטיים של חז"ל לאלו של התרבות היוונית-רומית בת זמנם. נשאל האם היופי יכול לדור בכפיפה אחת עם תבונה וחכמה, או שמא קיימת סתירה בין השניים. נבחן גישות שונות של החכמים בעניין זה באמצעות עיון במדרשים ובסיפורים. נעמוד על דרכי העיצוב הספרותי של טקסטים אלה, והם יחשפו בפנינו את הרגישות האסתטית של חז"ל המתבטאת גם באופן בו הם מביעים את השקפת עולמם.

 • חברה ותרבות בארץ ישראל בתקופה הרומית והביזנטית סדנא

  סמסטר א' | ד"ר דורון לופז | יום חמישי |

  מטרת הקורס היא לבחון סוגיות מרכזיות בעולמם החברתי והתרבותי של היהודים בתקופה הרומית והביזנטית באמצעות מגוון המקורות העומדים לרשותנו מתקופה זו: מקורות ספרותיים מן העולם היהודי, הרומי והנוצרי, וממצא ארכיאולוגי ואמנותי. בין הסוגיות שידונו בקורס: התרבות ההלניסטית והשפעתה; יחסי גומלין בין קבוצות שונות באוכלוסייה היהודית; הקהילה היהודית על מוסדותיה השונים; המנהיגות בחברה היהודית; התרבות החומרית, תרבות הפנאי ועוד.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

דילוג לתוכן