מתעניינים בלימודים הרשמה איזור אישי
English

מיר”ב-מקרא רב תחומי

על התכנית

תואר שני רב-תחומי במדעי היהדות בדגש מקרא (עם אפשרות לסיים בשנה אחת). חוויה לימודית מרתקת ומעשירה בתחומי ידע מגוונים, וחשיפה לאוצרות הרוח של ארון הספרים היהודי וההתפתחות ההיסטורית והאינטלקטואלית שלו.

תוכנית מיר”ב-מקרא מעניקה ללומדות וללומדים אפשרות ללמוד מגוון תחומים במדעי היהדות ולקבל פרספקטיבה רחבה על ארון הספרים היהודי ועל ההיסטוריה והתרבות היהודית לדורותיה. הלומדים בתוכנית יעמיקו באחד משני תחומים לבחירתם: מקרא או מדרש. ניתן לסיים את חובות השמיעה בשנת לימודים אחת הכוללת סמסטר קיץ ראשון, שני סמסטרים במהלך השנה וסמסטר קיץ נוסף, וכן קורסים בזום בשעות הערב.

התוכנית מתאימה למורים בשבתון ולעובדים ממגזרים נוספים שזמנם מוגבל, ומאפשרת להם ללמוד תואר שני איכותי ומשמעותי בפרק זמן קצר.

*משרד החינוך מציע מלגות לעידוד מורים, בכפוף לזכאות על פי תקנון משרד החינוך, ובהחזר של עד 80% – 90%. אנא פנו ישירות למשרד החינוך לקבלת הפרטים ולברור זכאותכם. מורים שזכאי להחזר שכ”ל זכאים להנחה של 10% משכ”ל מכון שכטר. אין כפל הנחות מעבר ל-10%.

התוכנית כוללת:

6 קורסים במסלול מקרא                                                                                  (12 נ”ז)

2 קורסים בתחום תולדות עם ישראל                                                                   (4 נ”ז)

1 קורס: פסיפס הזהויות בעולם היהודי                                                                 (2 נ”ז)

1 קורס בתחום מקרא / מדרש                                                                            (2 נ”ז)

1 קורס בתחום מחשבת ישראל                                                                           (2 נ”ז)

1 קורס בתחום אמנות יהודית                                                                             (2 נ”ז)

1 לימוד בית מדרשי: השבת מן המקרא ועד לספרות החדשה                                   (2 נ”ז)

5 קורסי בחירה כלליים                                                                                         (10 נ”ז)

10% מלגה בשכ”ל (=1,350 ₪ מחיר לקורס) לסטודנטים במסלול מיר”ב.
20% הנחה בשכ”ל (=1,200 ₪ מחיר לקורס) למורה במסלול מיר”ב שמועסק/ת כמורה בהיקף מעל 50%.

רשימת הקורסים בתכנית

קורסי חובה
 • התהוות ספרות המקרא

  פרופ’ דוד פרנקל |

  בקורס זה נעסוק במספר נושאים יסודיים בחקר המקרא המודרני: ספרות התורה ובעיית חיבורה, אופייה ומגמתה של הספרות ההיסטוריוגרפית במקרא, אמונות ודעות בתקופת המקרא וביקורת נוסח המקרא.

 • לימוד בית מדרשי: מאגיה וכישוף בספרות העברית לדורותיה

  ד”ר גילה וכמן |

  בקורס נקרא מבחר טקסטים העוסקים בכישוף ומאגיה, החל מן המקרא ועד לעת החדשה.
  השיעורים ישלבו הוראה פרונטלית (כולל הרצאות אורח) ולימוד בחברותות.

 • סיפור וחוק בספר שמות בראי הפרשנות המקראית לדורותיה

  פרופ’ משה בנוביץ |

  הקורס מוקדש לעיון בסיפורים נבחרים וחוקים נבחרים מתוך חמשת חומשי התורה ובחינתם לאור הפרשנות לדורותיה. נעמוד על הפרשנות הניתנת לסיפור או לחוק במקומות אחרים בתורה ובמקרא (פרשנות פנים-מקראית), ונבחן אותו דרך מדרשי חז"ל ופירושיהם הרצופים לחומשי התורה של פרשני ימי הביניים והעת החדשה. נעמוד על הקשיים הפרשניים המשותפים לפרשנים אלו וקשיים אחרים המיוחדים לחלקם בלבד. נבחן את פתרונותיהם לקשיים אלו לאור הנחות היסוד השונות של כל פרשן או קבוצת פרשנים, הקובעות את טווח האפשרויות הפרשניות העומדות בפניהם: רצף היסטורי או "אין מוקדם ומאוחר בתורה", שאלת הבלעדיות של הקביעות ההלכתיות של התורה שבעל פה, היחס בין פשט לדרש, אחדות התורה לעומת תורת התעודות ותיאוריות ביקורתיות אחרות, שאלת קיומם של מאפיינים מיוחדים לתורת ה' לעומת "דיברה תורה כלשון בני אדם", ועוד.

 • התפתחות איסורים בעבודת ה’: מקרא, ארכיאולוגיה ומזרח קדום

  ד”ר אמיתי ברוכי־אונא |

  הקורס יעסוק באיסורים מקראיים שונים בתחום הפולחן, מבחינה מעשית ורעיונית ומבחינה היסטורית, לאור החוק והספרות ההיסטורית והנבואית שבמקרא ועל רקע ידיעות על צורות פולחן שונות במזרח הקדום.

קורסי בחירה
 • בין אלוהים ואדם בנבואות ירמיהו

  ד”ר רחלי פריש |

  קורס זה יעסוק בנבואות ירמיהו – בדגש על תפקיד הנביא כמתווך בין אלוהים לעם באחת מן התקופות הסוערות ביותר בתולדות המקרא – קץ ממלכת יהודה וחורבן בית המקדש הראשון. במהלך הקורס ננתח את פעילות הנביא בזירות השונות ואת השילוב ביניהן, תוך התייחסות נרחבת להקשר ההיסטורי, לעיצוב הספרותי ולסוגות השונות המשמשות בספר וכן להיבטים תיאולוגיים. הקורס יקנה ללומדים הכרות נרחבת עם דמותו של ירמיהו, ההקשר ההיסטורי והתרבותי של האירועים והשלכותיהם התאולוגיות, ומגוון הסוגות בספר.

 • ממדינת מקדש לעם הספר

  פרופ’ דניאל שוורץ |

  השיעור מוקדש לתולדות עם ישראל, בארץ ובתפוצות, בתקופה של כאלף שנים משיבת ציון במאה השישית לפני הספירה ועד לכיבוש ארץ ישראל בידי הערבים במאה השביעית לספירה. בתקופה זו, שיש בה גולה יהודית גדולה מאוד אך גם יישוב יהודי גדול ולעתים גם ריבונות יהודית או שאיפה לריבונות יהודית בארץ ישראל, היה על היהודים להתלבט, למעשה, על אודות זהותו -- בני מדינה? בני עם? בני דת? האם היו "יהודים" בזכות זיקתם לארץ יהודה? או בזכות זיקתם ליהדות? ויהדות זו -- מהי? מי יגדיר אותה? התלבטות זו התנהלה לאור תנאים מדיניים ותרבותיים משתנים, אשר נתנו לתקופה את חיוניותה. נעסוק גם במקורות העתיקים, העומדים ביסוד השחזור של התקופה, הן בהיסטוריוגרפיה המודרנית, המפרשת את התקופה כחלק מכלל תולדות ישראל.

 • ממדינת מקדש לעם הספר

  פרופ’ דניאל שוורץ |

  השיעור מוקדש לתולדות עם ישראל, בארץ ובתפוצות, בתקופה של כאלף שנים משיבת ציון במאה השישית לפני הספירה ועד לכיבוש ארץ ישראל בידי הערבים במאה השביעית לספירה. בתקופה זו, שיש בה גולה יהודית גדולה מאוד אך גם יישוב יהודי גדול ולעתים גם ריבונות יהודית או שאיפה לריבונות יהודית בארץ ישראל, היה על היהודים להתלבט, למעשה, על אודות זהותו -- בני מדינה? בני עם? בני דת? האם היו "יהודים" בזכות זיקתם לארץ יהודה? או בזכות זיקתם ליהדות? ויהדות זו -- מהי? מי יגדיר אותה? התלבטות זו התנהלה לאור תנאים מדיניים ותרבותיים משתנים, אשר נתנו לתקופה את חיוניותה. נעסוק גם במקורות העתיקים, העומדים ביסוד השחזור של התקופה, הן בהיסטוריוגרפיה המודרנית, המפרשת את התקופה כחלק מכלל תולדות ישראל.

 • אנוסי ספרד ופורטוגל: שאלה של זהות

  616602 | סמסטר א' | פרופ’ רינה לוין מלמד | יום ב׳ |

  הקורס יעסוק בתהליך היווצרותה של חברת האנוסים בספרד ובהשלכותיו במהלך המאה הט"ו. יושם דגש על תפקידה של האינקויזיציה לאורך התפתחותה ופעילויותיה השונות. כמו-כן יידונו רישומי השפעותיה על החברה היהודית, על "החברה היהודית בסתר" ועל החברה הספרדית עד שנת הגירוש.

 • השירה המקראית

  ד”ר עדי מרילי |

  השירה המקראית משמרת את אחד הרבדים הקדומים ביותר ביצירה הישראלית. בקורס זה נלמד שירים נבחרים מסוגות שונות - שירי עלילה, המנונים לאל, שירי תפילה ובקשה, וגם שירי קינה ואהבה. מתוך כך נדון בסוגיות של תוכן וצורה נלמד על מאפייניה של השירה המקראית, דרכי עיצובה וסגנונה.

 • פוליטיקה אידאולוגיה ותיאולוגיה בספר מלכים א’

  ד”ר עדי מרילי |

  בחלקו הראשון של מלכים א מסופר על ימיה הגדולים של הממלכה המאוחדת. בשיעורנו נקרא את הכתובים בעין ביקורתית ונאיר את המצב הפוליטי והדתי בישראל הקדומה ערב פיצול הממלכה. לצד הקריאה הספרותית הסינכרונית נדון גם בסוגיות העריכה של הספר ותהליכי היווצרותו, ונחפש אחר האינטרסים הגלויים והסמויים של הדמויות ושל המחברים (והעורכים).

 • איך זה שכוכב אחד מעז? מנהיגות ברוח היהדות

  ד”ר ענת שפירא לביא |

  מיהם המנהיגים והמנהיגות הטבעיים של החברה – אנשי רוח, מצביאים, מלכים או נביאים? חסידים או אנשי מעשה? סוחרים או תלמידי חכמים? בני עניים או "בני טובים"? אומנים יוצרים, פעילים חברתיים או פוליטיקאים? כיצד הם מצטיירים במקורות ספרותיים שונים? והאם יש דבר כזה "מנהיגות יהודית"? בקורס נבחן מנהיגים ומנהיגות מהעבר בעין ביקורתית, דרך קריאה במקורות עבריים מהמקרא ועד העת החדשה. יושם דגש על חיבורים בין העבר להווה, חיפוש הרלוונטיות לימינו והתבוננות עצמית. הקורס בגישה סדנאית, בלמידה בית מדרשית פעילה.

 • מהר ציון להרים ציוניים

  סמסטר ב' | ד”ר יאיר פז | יום ו' |

  מטרת הקורס להכיר באופן חווייתי את תולדות ירושלים בגישה טופוגרפית-היסטורית-תרבותית. נעקוב אחרי גלגולי המושג "ציון" החל מהמצודה בעיר היבוסי, דרך מפעלי דוד ושלמה וביסוס "הר ציון" ההיסטורי; נעפיל עם השם "הר ציון" אל העיר העליונה של ימי בית שני והתקופה הביזנטית ונסיים במאה ה-19 והעשרים, עם הולדת התנועה הציונית והניסיונות שלה לבסס לעצמה "הר ציון" מודרני משלה.
  הקורס יתקיים בשטח, במתכונת של 5 סיורים בני 5 שעות במחצית השנייה של סמסטר ב' תשפ"א

 • סיורי אמנות

  ד”ר רונית שטיינברג |

  בקורס סיורי אמנות נבקר בגלריות ובמוזיאונים המציגים תערוכות מתחלפות של אמנות ישראלית. חלק מהסיורים יתקיימו בירושלים, ואחרים בתל אביב ובגוש דן. מטרת הסיורים היא לפגוש אמנות עכשווית ולבחון אותה לעומק. כחלק מהקורס נכיר גלריות ייחודיות ונבקר בתערוכות המתייחסות לזהות היהודית והישראלית. כמו כן נבקש ללמוד על גישות שונות של אוצרות ונחשף לסגנונות אמנותיים מגוונים. בחלק מהסיורים נפגוש את אנשי המקצוע, אמנים, אוצרים, מנהלי גלריות, ונקבל מהם הדרכה בתערוכה.
  6 מפגשים בתאריכים: 8.3, 15.3, 29.3, 5.4, 12.4, 3.5

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים  טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.