הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

האומנויות ביהדות

על התכנית

ההתמחות באומנויות ביהדות במסגרת התואר השני במדעי היהדות מציעה לסטודנטים לימודים מרתקים ומעניינים וחיבור מיוחד בין יצירתיות ליהדות. במסלול זה תוכלו ללמוד על אומנים יהודים וישראלים ידועי שם, להתרשם מיצירות אדריכלות מרשימות ואף ליצור בהשראת מקורות יהודיים. הקורסים יפתחו בפניכם אשנב אל העבר היהודי: הפסיפסים בבתי הכנסת העתיקים והאיורים המרהיבים שבכתבי יד עבריים מימי הביניים יחשפו אתכם לעשייה האומנותית היהודית וכך תוכלו להתרשם מייחודה ולהבין כיצד הושפעה מסביבתה הלא־יהודית.

תוכנית הלימודים מציעה מגוון רחב של קורסים מתחומי האומנויות אשר יעניקו זווית מיוחדת ליצירה היהודית. בקורסים תוכלו להתענג על צלילי המוזיקה היהודית וללמוד על שורשיה, להבין את המבע הקולנועי המיוחד של הקולנוע היהודי והישראלי, ולהתוודע אל התיאטרון היהודי לאורך הדורות.

הלימודים אינם מצריכים ידע מוקדם באומנות ומתאימים לכל המעוניינים להעשיר את ידיעותיהם, לאנשי חינוך העוסקים בתחומי האומנויות, לאומנים וליוצרים ולשומעים חופשיים.

לבוגרי התוכנית יוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות המוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה.


חדש – מעשה חֹשב

תוכנית משותפת למכון שכטר למדעי היהדות ולבית הספר לאומנות "הקוביה" המציעה קורסים בתחומי האומנות היהודית המשלבים היבטים עיוניים והיבטים מעשיים.

לפרטים

מבנה תוכנית הלימודים במסלול האומנויות ביהדות

קורסי חובה

מבוא לאמנות יהודית בעת העתיקה ובימי הביניים (2 נ"ז)

מבוא לאמנות יהודית מודרנית (2 נ"ז)

אסתטיקה בהלכה ובאגדה  (2 נ"ז)

קורסי בחירה

קורס התמחות בעת העתיקה (2 נ"ז)

קורס התמחות בימי הביניים (2 נ"ז)

קורס התמחות בתקופת הרנסנס/הבארוק (2 נ"ז)

קורס התמחות באמנות מודרנית/עכשווית (2 נ"ז)

שני קורסי בחירה (4 נ"ז)


סה”כ 18 נ”ז במסלול הראשי. כל סטודנט נדרש ללמוד גם ארבעה קורסי ליבה וחמישה קורסי בחירה ממסלולים אחרים בהיקף 18 נ”ז, ובסך הכול 36 נ”ז לתואר שני.

רשימת הקורסים בתכנית

קורסי חובה
 • אסתטיקה ויופי בעיני חז"ל

  סמסטר א' | ד"ר תמר קדרי | יום ה' | 10:00-8:30

  הקורס יבחן את יחסם של חז"ל לאסתטיקה וליופי. נבדוק מהו אידאל היופי בתקופת המקרא, ובזמנם של החכמים. נשווה את הערכים האסתטיים של חז"ל לאלו של התרבות היוונית-רומית בת זמנם. נשאל האם היופי יכול לדור בכפיפה אחת עם תבונה וחכמה, או שמא קיימת סתירה בין השניים. נבחן גישות שונות של החכמים בעניין זה באמצעות עיון במדרשים ובסיפורים. נעמוד על דרכי העיצוב הספרותי של טקסטים אלה, והם יחשפו בפנינו את הרגישות האסתטית של חז"ל המתבטאת גם באופן בו הם מביעים את השקפת עולמם.

 • מבוא לאמנות היהודית מן העת העתיקה עד לשלהי ימי הביניים

  סמסטר א' | ד"ר שולה לדרמן | יום ה' | 12:00-10:30

  מטרת הקורס לבחון ולנתח את היצירה החזותית היהודית למן ראשית האמנות היהודית בעת העתיקה ועד לשלהי ימי הביניים. במהלך הקורס נעמוד על מאפייניה של האמנות היהודית בתקופה זו ועל יחסי הגומלין בינה ובין האמנות הלא יהודית שנוצרה סביבה. נבחן את ההקשרים בהם נוצרה יצירה חזותית בתקופות הללו, את מרכזי האמנות השונים בארץ ישראל ובתפוצות וכן את היחס לשאלת אמנות הדמות על רקע הדיבר השני: "לא תעשה לך פסל וכל תמונה...".

 • מבוא לאמנות יהודית מודרנית

  סמסטר ב' | ד"ר רונית שטיינברג | יום ה' | 15:00 - 16:30

  הקורס עוסק בסוגיות מרכזיות מתחום תולדות האמנות היהודית בתקופה המודרנית והעכשווית באמצעות התבוננות ביצירות אמנות וניתוחן. במהלך הקורס נדון בשאלת היסוד בדבר זהותה היהודית של האמנות בתקופה שלאחר האמנציפציה. הנושאים שידונו בקורס יהיו בין השאר האדריכלות המודרנית של בתי הכנסת, יצירתם של האמנים היהודים במאה ה-19, זהות האמן כמהגר, השואה באמנות, האמנות היהודית בארצות הברית, תשמישי קדושה עכשוויים ופמיניזם דתי באמנות.

קורסי בחירה
 • נשים יהודיות יוצרות

  סמסטר א' | ד"ר רונית שטיינברג | יום ה׳ |

  בקורס זה נעקוב אחר יצירתן החזותית של נשים יהודיות בתקופה המודרנית. נבחן את המושג "מלאכת יד נשית" ואת הקושי הטמון בו. נכיר את האמניות שהובילו את התנועה הפמיניסטית בארצות הברית בשנות השבעים ואת המקבילה שלהן באמנות ישראלית. בנוסף נעסוק בסוגיות של נשיות דתית מתחדשת כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקופה העכשווית באמנות החזותית.

 • החתונה היהודית באמנות ובפולקלור

  פרופ' שלום צבר |

  בשיעור זה נבחן את תולדות החתונה היהודית ומרכיביה הטקסיים, העממיים, הפרקטיים והאתניים למן תקופת המקרא ועד ראשית העת החדשה בראי מקורות חזותיים. בין מקורות אלה ישמשו אותנו תמונות בכתבי יד עבריים והשוואות באמנות כללית, חפצי אמנות היסטוריים הקשורים לחתונה היהודית (למשל, טבעות נישואין, חופות, פריטי לבוש של החתן והכלה, תכשיטי חתונה, מתנות חתונה מסורתיות, הרכב הנדוניה, ועוד), תמונות נוצריות של טקסים שונים הקשורים לחתונה היהודית (אירוסין עד גירושין), איורים בכתובות נישואין ומשמעותם, החתונה באמנות היהודית של המאה ה-19 וראשית ה-20, ועוד. באמצעות טקסטים ואיורים נעקוב אחר השינויים שחלו בטקס הנישואין ביהדות ומנהגיו השונים בקהילות ישראל - כגון צורת החופה והתפתחותה, מקורות מנהג שבירת הכוס והחפצים והאמנות הקשורים בו, מקור טבעת הנישואין ועיצובה לאור שאלות הלכתיות, דימויי חתונה כאידיאל וייצוגים אליגוריים שוניים (למשל הנישואין בין הקב"ה ועם ישראל, ולחלופין, בין המן לזרש). כמו כן נעמוד על האמנות של הכתובה ווהתפתחותה מבחינה טקסטואלית וחזותית - כיצד הציורים משקפים את האידיאלים, ערכים, חיי היומיום והקשרים עם התרבות והאמנות של התרבויות בקרבן חיו היהודים. הקהילות המרכזיות בהן נעסוק בקורס זה, בכפוף להתקדמות ולזמן בידינו: א"י ומצרים בתקופת התלמוד וימי הביניים, גרמניה, איטליה והולנד (ימי הביניים וראשית העת החדשה), האימפריה העות'מאנית, צפון אפריקה, תימן, הודו, איראן, כורדיסטן וקהילות נוספות (מאות 20-18).

  מטרות הקורס: היכרות, ניתוח ופרשנות של מרכיבי טקס החתונה היהודי למן תקופת המקרא ועד העת החדשה בראי יצירות אמנות וחפצים רלבנטיים; ניתוח מרכיביה הטקסטואליים והאמנותיים של כתובת הנישואין במהלך הדורות.

 • יהודים ונוצרים בראי האמנות בצפון אירופה בתקופת הרנסנס

  סמסטר א' | ד"ר אירה צ'רניצקי | יום ה׳ |

  מטרת הקורס היא לבחון את השיח התרבותי והאמנותי בין היהודים והנוצרים בוונציה וצפון איטליה בתקופת הרנסנס. מסוף המאה ה-15 ובמהלך המאה ה-16 וונציה הפכה למרכז אמנותי חשוב בארנה אירופאית. נכיר אמנותם של הציירים הגדולים, כגון קארפאצ'יו (1465 לערך- 1525/6) וטיציאן (1480 לערך - 1576). נדון ביצירותיהם בהקשר של השיח האמנותי הפורה בן הזמן. נתייחס אף לסוגיה של פטרון-אמן ולסביבה ההומניסטית המיוחדת בוונציה של המאה ה- 16.
  בתקופה ההיא אף חיה בעיר קהילה יהודית מגוונת, הרי בנוסף ליהודיים איטלקיים שגרו באיטליה מאז ימי הבית השני ובנוסף ליהודי אשכנז שברחו מהרדיפות השכיחות לאיטליה, במיוחד לצפונה, הגיעו אף יהודים שגורשו מספרד ב1492. נכיר אמנות יהודית שנוצרה באזור בהקשר האמנותי והתרבותי המקומי העשיר. נדבר על השפעתה הסגנונית של האמנות המקומית על האמנות היהודית ונכיר גם את ייחודיותה של האמנות היהודית. נראה כיצד בהשפעתה של הקהילה היהודית וכתוצאה מהתפתחות האבראיסטיקה (לימודי עברית וטקסטים יהודיים למיניהם על ידי הנוצרים) הכתב העברי ותיאור תשמישי קדושה יהודיים מופיעים ביצירותיהם של האמנים הבולטים, ונבחן את משמעותם.

 • "החוט המשולש לא במהרה ינתק": יחסים מורכבים בתנ"ך בראי האמנות

  ד"ר שולה לדרמן |

  אמני הדורות , יהודים ונוצרים, קראו את הטקסט המקראי בעיון ופירשוהו בצורה חזותית ביצירותיהם. בקורס מיוחד זה נבחן את ה"אמן כפרשן" ועיסוקו ביחסים מורכבים בתנ"ך המוצאים את ביטוים באמנות. נעסוק בדמויות ובנושאים תנ"כיים בהם מעורבים שלושה גיבורים בעלי אינטרסים מנוגדים ודרך ייצוגם בכתבי יד מצוירים ובציורים שנוצרו משלהי העת העתיקה. נשווה את הביטוי האמנותי ביצירות אלה למציאות המקראית כפי שהיא מוצגת במוזיאון ארצות המקרא . נעמוד על הפרשנות החזותית שהעניקו האמנים לסיפורים המקראיים בהשפעת סביבתם הגיאוגרפית ותקופת יצירותיהם . נעסוק במקורות האיקונוגרפיים (התוכניים) עליהם הסתמכו האמנים - נשאל מה בחרו להדגיש ? מה היו המסרים האידיאולוגים והתיאולוגים שהועברו דרך הממצא האמנותי היהודי והנוצרי וכיצד ניתן להעשיר את הבנת נושאים מקראיים אלה על ידי התבוננות בסביבה הקדומה המוצגת במוזיאון ארצות המקרא .הקורס יכלול עשר הרצאות פרונטליות ושלושה סיורים במוזיאון שיונחו על ידי מדריכי המוזיאון המומחים בנושאים בהם נעסוק.

 • בתי כנסת באירופה בימי הביניים ובראשית העת החדשה: אדריכלות, אמנות וקהילה

  סמסטר ב' | ד"ר אירה צ'רניצקי | יום ה׳ |

  בתקופת ימי הביניים ובתקופת הרנסנס גרו ברחבי אירופה קהילות יהודיות שונות שהצטיינו בתרבות מיוחדת ועשירה ביותר. בתי כנסת שהם בנו היוו חלק חשוב ובולט בחיי היום יום שלהם. במהלך הקורס נכיר בתי כנסת למיניהם שהיהודים בגולה בנו ברחבי אירופה מימי הביניים המוקדמים ועד המאה -17. נדון באדריכלות של בתי כנסת בהקשר אמנותי ותרבותי רחב הן יהודי והן של הסביבה. נלמד על בתי כנסת האשכנזיים, כגון בית הכנסת בוורמס שבגרמניה ואלטנוישול בפראג שבצ'כיה, ואף על בתי כנסת הספרדיים, כמו אבן שושן שבטולדו. נבדוק אילו בתי כנסת נבנו במקומות בהם חיו קהילות יהודיות שונות, כמו למשל באיטליה בה התקיימו זו לצד זו קהלה איטלקית, קהלה ספרדית וקהלה אשכנזית. נדון בבתי כנסת שהשתמרו בצורתם המקורית או שוחזרו, באלה שנחרבו, אך צורתם המקורית ידועה, באלה שהפכו לכנסיות ועוד. לעתים נצטרך לשחזר מראה בית הכנסת ומנהגי תפילה מתוך תיאורים באמנות חזותית ומתוך תיאורים טקסטואליים.

 • צלם, איקונה ודמות: אומנות הדמות ביצירה היהודית

  ד"ר נעה יובל חכם |

  מטרתו של קורס זה לבחון את האמנות היהודית בעת העתיקה ובראשית ימי הביניים דרך סוגיה ספציפית שהיא בעלת משמעות רבה באמנות היהודית – היחס לאמנות הדמות. מאז ניתן הציווי 'לא תעשה לך פסל וכל תמונה...' התמודדה התרבות היהודית עם שאלת השימוש והיצירה של אמנות פיגורטיבית וגבולותיה. במהלך הקורס נבחן את היחס לאמנות פיגורטיבית מראשיתה של האמנות היהודית בימי בית ראשון ועד לעיצומם של ימי הביניים, תוך השוואה לתרבויות שכנות שנקטו בעמדות שונות בסוגיה זו. כמו כן נבחן כיצד הגיבו היהודים לנורמות המקובלות בתרבויות שסבבו אותם.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

  דילוג לתוכן