מה ניתן ללמוד מיציאת מצרים על המצב שלנו היום, כדי לעזור עם התמודדות המצב במדינה?