הרשמה ללימודים
תרומה לשכטר
English

סטודנטים

מלגות והנחות לתלמידי תואר שני

מכון שכטר מסייע לסטודנטים בשכר הלימוד על בסיס מצב סוציו־אקונומי נמוך.

על תלמידים המעוניינים לקבל סיוע זה להגיש בקשה מיוחדת. הוועדה בוחנת את הפניות ובהתאם לכך מחליטה על גובה הסיוע. תנאים מקדמיים להגשת בקשה הם תשלום מקדמה וחתימה על הוראת קבע.

מועדי ההגשה: הוועדה מתכנסת פעמיים בשנה עד סוף השבוע הראשון של כל סמסטר.

בסמסטר א' תשפ"ג יש להגיש את הבקשה למלגה עד יום ראשון , 13 בנובמבר 2022.

בסמסטר ב' תשפ"ג יש להגיש את הבקשה למלגה עד יום ראשון 22 במרץ 2023.

הגשת הפנייה: יש להגיש טופס בקשה באתר האינטרנט של המכון. כמו כן אפשר לקבל את הטופס על ידי פנייה למזכירות האקדמית בדוא"ל academia@schechter.ac.il. יש למלא את כל הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. בקשה החסרה מידע נדרש לא תידון בוועדה.

במקרה הצורך, הוועדה יכולה לבקש הבהרות ומסמכים אחרים כדי שתוכל לקבל את החלטתה. על המידע המוצג בפני הוועדה מוטל חסיון מלא.

שיקולי דעת בקבלת ההחלטות: החלטות הוועדה מתקבלות על בסיס הנתונים האלו: היקף הלימודים במכון שכטר; מצב סוציו־אקונומי; מצב בריאותי; מצב משפחתי; האם הסטודנט עובד; האם יש לו מקורות הכנסה או מימון אחרים; מספר ילדים במשפחה; הכנסה לנפש ועוד.

פרסום תשובות: התשובות לבקשות תשלחנה במכתב אישי לכל פונה עד שבועיים מישיבת הוועדה.

ערעור: לא ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה. עם זאת, אם התנאים לקבלת הסיוע השתנו, ניתן להגיש עוד בקשה והוועדה תדון בעניין.

שינוי היקף הלימודים: תלמידים הזכאים לסיוע כספי על פי החלטת הוועדה ומבקשים לשנות את היקף לימודיהם חייבים להודיע על כך בכתב למזכירות האקדמית. הועדה מקבלת החלטה על סמך תכנית הלימודים המוגשת לעיונה. שינויים בתכנית זו והפחתה במספר הקורסים עשויים להביא לשינוי או ביטול הסיוע הכספי.

להגשת בקשה למלגה לחצו כאן

 

מכון שכטר מוקיר תודה לתורמים, לקרנות ולגופים התומכים בפעילותנו השוטפת:

 • קרן ויליאם דיווידסון מעניקה מלגות בסך 5,000 ₪ לכל סטודנט
 • מלגת התחדשות יהודית מן הסוכנות היהודית עבור מעורבות קהילתית
 • מלגות לבוגרי תכנית מנהיגות חינוכית תל"י הלומדים לתואר שני בחינוך יהודי, בסיועם הנדיב של ג'ייק וג'נט פרבר, ארנולד ופט גיטלסון, טודי ואירווינג גרנובסקי, קרן דוד ואינז מאיירס והקרן לזכר הארי קרמר
 • מלגות ע"ש השופט סיימון ריפקינד ומר הרי מרסמן עבור הצטיינות בלימודים
 • מלגות פרופ' אליס שלוי לסטודנטים מצטיינים במסלולי האמנויות ביהדות ו/או לימודי האישה והיהדות
 • מלגות לאנשי חינוך המלמדים בעיירות פיתוח ושכונות מצוקה, בסיועם הנדיב של הקדש הכוכב, ויקי ברמן והסוכנות היהודית
 • מלגה מיוחדת ע"ש אידית גריפינגר לקידום החינוך היהודי בעיירות פיתוח
 • מלגות ע"ש קרן בינה יצרית למחקר בתחום היהדות מפרספקטיבה ביו-חברתית
 • מלגה ע"ש ד״ר אברהם אבא רוטנברג ז״ל

מגוון המלגות שלנו

 1. מלגת דווידסון: עד 5,000 ₪ הנחה לכל סטודנט הניתנת בשני שלבים: 30% הנחה בשכ"ל עד 2,500 ₪ בשנה א' ו־30% הנחה עד 2,500 ₪ בשנה ב'. הזכאות להנחה היא רק לשנתיים מתחילת הלימודים.
 2. מלגה למצטיינים מלגה עד 9,000 ₪ הנחה בשכ"ל ל – 12 נרשמים בעלי ממוצע 90 ומעלה בתואר ראשון מאוניברסיטה או ממוצע 94
  ומעלה בתואר ראשון ממכללה בשני שלבים: – 50% הנחה בשכ"ל עד 4,500 ₪ בשנה א' ו- 50% עד 4,500 ₪ בשנה ב'.
  ( 2,250 ₪ X 4 סמסטרים(
  הזכאות למלגה היא רק לשנתיים מתחילת הלימודים.
 3. מלגה מיוחדת לאנשי חינוך בעיירות פיתוח ובפריפריה: 50% מלגה (הנחה בשכר לימוד כולל השלמות) לשמונה סטודנטים העובדים בהוראה 1) בבית ספר או  בקהילה בפריפריה או 2) בבי"ס בעל מדד סוציו כלכלי נמוך (7 ומעלה). המלגה תינתן עד השנה השלישית ללימודים בלבד (בהתאם לאישור הנהלה, לעומדים בקריטריונים). מורים הזכאים להחזר של משרד החינוך יכולים לקבל עד 80% החזר (בפנייה עצמאית למשרד החינוך).
 4. מלגה לכל הסטודנטים בתוכנית מקב"י: 50% מלגה (הנחה בשכ"ל) כולל השלמות. קבלה לתוכנית על סמך ריאיון.
 5. מלגה לכל הסטודנטים בתוכנית  משל"י: מלגה של 25% הנחה בשכ"ל לסטודנטים שנרשמים בשנת תשפ"א )כולל הנחה 25% בהשלמות(
  מלגה של 65% הנחה בשכ"ל ל"עמיתי" משל"י הפעילים בקהילות/ארגונים להתחדשות יהודית, על סמך ראיון קבלה
  לתכנית (50% על השלמות).
 6. הנחה לסטודנטים במסלול מקרא: מלגה של 35% הנחה בשכ"ל לכל סטודנט שנרשם לתכנית בשנת תשפ"א.
  מורים הזכאים להחזר של משרד החינוך יכולים לקבל עד 80% החזר (בפנייה עצמאית למשרד החינוך).
 7. מלגה לסטודנטים בתוכנית מעשה חשב: על כל קורס משולב של מעשה חשב, תינתן הנחה של 50% עבור קורס השלמה אחד (פרונטלי ומקוון).
 8. מלגה לסטודנטים לתואר שני בתוכנית מרפא: מלגה של 30% הנחה בשכל לימוד על כל הקורסים, כולל השלמות.
 9. מלגה לסטודנטים בתוכנית תל"י: מלגה של 35% הנחה בשכר לימוד למורים שאינם זכאים להחזר שכ"ל ממשרד החינוך. מורים הזכאים להחזר של משרד החינוך יכולים לקבל עד 80% החזר (בפנייה עצמאית למשרד החינוך).
 10. הנחה לסטודנטים בני 65 ויותר: 50% הנחה בהצגת תעודת זהות (למעט תוכניות מעשה חשב ומרפא).
 11. מלגה לעובדי התנועה המסורתית: מלגה של 30% הנחה בשכר הלימוד כולל השלמות.
 12. תוכנית תרבות יהודית ומנהיגות ישראלית (אופקים):
  – מלגת דווידסון בסך 5,000 ₪ לכל סטודנט חדש (ראו סעיף 1)
  – מלגת "אופקים" בסך 5,000 ₪ בכפוף ל־140 שעות התנדבות בשנה האקדמית הראשונה, דרך מרכז לצעירים/עיריית אופקים.
  – מלגה עד 50% הנחה בשכ"ל למורים/עובדי חינוך שאינם זכאים להחזר שכ"ל משרד החינוך
  – מלגה 50% הנחה בשכ"ל לאנשי חינוך בעיירות פיתוח ובפריפריה (ראו סעיף 3) ואפשרות להוסיף על כך גם הנחת אופקים על 140 שעות התנדבות בשנה האקדמית הראשונה.
  – החזר שכ"ל עד 80% למורים הזכאים להחזר משרד החינוך (בפנייה עצמאית למשרד החינוך).
  – 50% לפנסיונרים מעל גיל 65
  – סבסוד עד 75% עלות הנסיעה/הסעה בשני סמסטרים בירושלים.
 13. מלגת מוזיקאים במסלול מוזיקה יהודית.
  מלגה של 50% שכר לימוד למוזיקאים פעילים בשנה א' במסלול לימודי מוזיקה יהודית.
  המלגה עד לגובה 8,000 ₪ לקורסי מ.א בלבד, בשנה הראשונה ללימודים (לא כולל השלמות).

מלגות והנחות אחרות לסטודנטים לתואר שני

 1. הנחה בדמי הרישום: סטודנט שנרשם ביום פתוח או יום ייעוץ יקבל הנחה של 50% מדמי הרישום.
 2. "חבר מביא חבר": לסטודנטים – הנחה של 500 ₪ מסה"כ שכ"ל לסטודנט שמביא נרשם חדש. (500 ₪ על כל נרשם, עד 8 נרשמים). ההנחה תוענק בסמסטר ב', בתנאי שהנרשם החדש סיים את שנת הלימודים הראשונה. לבוגרים / עובדים – יינתן תגמול דומה.
 3. בוגרי תואר שני של מכון שכטר.
  בוגר תואר שני של מכון שכטר רשאי להירשם כשומע חופשי, עד שני קורסים לשנת לימודים ללא תשלום (על בסיס
  מקום פנוי).
  בוגר תואר שני של מכון שכטר שנרשם ללימודים לתואר שני נוסף, יהיה זכאי להנחה של 25% על שכר הלימוד (אולם
  לא יהיה זכאי למלגת דוידסון או למלגות אחרות).
 4. מלגות עידוד למורים מטעם משרד החינוך: משרד החינוך מציע מלגות לעידוד מורים, בכפוף לזכאות על פי תקנון משרד החינוך, ובהחזר של עד 80% – 90%. אנא פנו ישירות למשרד החינוך לקבלת הפרטים ולבירור זכאותכם.
 5. מלגות סיוע: ניתן להגיש בקשה לסיוע בשכר לימוד בשל סיבות סוציו-אקונומיות באמצעות מילוי טופס בקשה באתר של מכון שכטר. הועדה מתכנסת פעמיים בשנה, פעם אחת בכל סמסטר. ניתן לקבל מלגה אחת לשנה.

מלגות לא מטעם מכון שכטר

נותן המלגה מי זכאי לקבל? איך פונים?
מענקים והלוואות  מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך סטודנטים אזרחי ישראל הזכאים. בקשת מלגה
אתר לימודים בישראל האתר מחלק 10 מלגות בסך 1000 ₪ ע"פ הגרלה. טופס בקשה למלגה
הסתדרות המורים חברי הסתדרות המורים שהינם קבועים במערכת החינוך ולומדים לתארים אקדמאיים בתחום החינוך וההוראה בלבד, ובמוסדות המוכרים על ידי משרד החינוך והמל"ג. טופס בקשה למלגה

רשימת מלגות נוספות לסטודנטים לתואר שני ניתן למצוא באתר לימודים בישראל.

רשימת ארגונים המעניקים מלגות לימודים לפי שייכות עדתית

נותן המלגה מי זכאי לקבל? איך פונים?
ארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל סטודנטים לאחר שירות צבאי בעלי זיקה לעיר דמשק (אבא, אמא, סבא או סבתא)

תנאי הסף:

 1. זיקה ישירה מוכחת לקהילת דמשק: יליד דמשק, בן או נכד של יליד דמשק.
 2. שרות צבאי מלא או שרות לאומי בן שנתיים לפחות.
 3. פטור משרות צבאי יובא בחשבון רק מסיבות רפואיות מוכחות) אישור רשמי
 4. לימודים בישראל במוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ללא הגבלת תואר
בקשת מלגה

פרטים על מלגות לשנת תשע"ז/ח לא עודכנו באתר

קרן המלגות לעולי הולנד וצאצאיהם סטודנטים עולים מהולנד, ילדיהם ונכדיהם, עד גיל 40.

המלגה מיועדת לעולה מהולנד, או בן/בת של עולה מהולנד, או נכד/נכדה של עולה מהולנד הלומד לימודים על-תיכוניים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או ע"י משרד ממשלתי.

לזכאות לקבלת מלגה:

 1. עליך ללמוד לימודים על תיכוניים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או ע"י משרד החינוך.
 2. סיימת לפחות שנת לימודים ראשונה בהצלחה במוסד כנ"ל.
 3. הנך לומד לתואר ראשון או שני או לומד מקצוע לא אקדמי מוכר.
 4. טרם קיבלת 3 פעמים מלגה מהקרן הזאת.
הסבר מפורט והרשמה
מלגת היא"ס לסטודנטים עולים חדשים יש למלא טופס הרשמה למלגה שיעודכן באתר זה בתקופת ההרשמה.

מלגת היא"ס מיועדת לצורך כיסוי הוצאות מחייה ומימון לימודים בכל המכללות והאוניברסיטאות המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

מי זכאי להגיש מועמדות?
המועמדות הכללית פתוחה בפני סטודנטים שעלו מכל מדינה בעולם החל מתאריך 1.1.2007 וכן בפני סטודנטים שעלו מאתיופיה, החל מתאריך 1.1.1990.

רשאים להגיש בקשה – סטודנטים שסיימו סמסטר אחד של לימודים (לא כולל מכינה), או סטודנטים שנותרה להם שנה מלאה אחת לסיום התואר.

הזכאים יקבלו מלגה בסך 2,500 דולרים.

לאתר המלגות

 

 

קרן מכבים לסטודנטים יוצאי איראן קרן המתמקדת בסיוע לסטודנטים/יות בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, תוך מתן עדיפות לסטודנטים שמוצאם באיראן.

לימודים לתואר אקדמי בתכנית לימודים מלאה במוסד מוכר ע"י המל"ג בעדיפות לתלמידי תואר ראשון

 1.  שירות צבאי או לאומי )מינימום שנה(, למעט עולים חדשים, עתודאים או פטור רפואי (בצירוף אישור)
 2. גיל מרבי להגשת מועמדות – 30
 3.  ילידי איראן או מי שאחד מהוריו או סבא או סבתא נולדו באיראן.
 4. מצב סוציו-אקונומי
טופס פנייה

 

 

אבוקה – קרן מלגות ליוצאי בוכרה סטודנטים יוצאי העדה הבוכרית עם מצב סוציו-אקונומי נמוך

קריטריונים: מצב סוציואקונומי; בני העדה הבוכרית.

סכום המלגה: 1000 ש"ח

מידע כללי: מידי שנה מחולקות 200 מלגות לבני העדה הבוכרית

מועד הגשה: ספטמבר/אוקטובר. מועד תשובה: ינואר

פרטי התקשרות
קרן חנן עינור סטודנטים לתואר שני או שלישי יוצאי אתיופיה, בעלי משפחות, סטודנטים חד הוריים, סטודנטים הלומדים לתעודת מקצוע לשם הבטחת תעסוקתם והשתלבותם המקצועית, פעילים בקהילה בתחום לימודיהם.קריטריונים

1. היותך סטודנט/ית יוצא/ת אתיופיה.

2. לימודים לתואר שני או שלישי במוסדות אקדמאים מוכרים או שדרוג לימודים ומקצוע לבעלי משפחות המבקשים לרכוש השכלה אקדמאית או לימודים לתעודת מקצוע.

3. היעדר תמיכה וסיוע ממקורות אחרים (כגון מנהל הסטודנטים).

4. הגשת מכתב הבקשה האישי (בתוך טופס ההרשמה) ובו כמה שיותר פרטים רלוונטיים על עצמכם, כגון: מצב משפחתי, נסיבות לבחירת תחום הלימודים, תעסוקה במהלך הלימודים וכדומה.

5. השתתפות בטקס חלוקת המלגות השנתי של קרן חנן עינור הינה תנאי לקבלת המלגה מטעם הקרן.

לידיעתכם, כל שנה הקריטריונים נפתחים מחדש בהתאם לתקציב השנתי שלנו לחלוקת מלגות של אותה שנה ולכן אנו ממליצים גם למי שנרשם בעבר ולא אושרה לו מלגה, להרשם שוב גם השנה.

הרשמה למערכת
התאחדות יוצאי צרפת, צפון אפריקה וארצות דוברות צרפתית עולים חדשים שנמצאים בארץ פחות מחמש שנים פרטי התקשרות
הפדרציה הציונית הדרום אפריקאית ישראל סטודנטים שמוצאם או הוריהם מדרום אפריקה.

Bursary requirements: The PRAS mentoring programme takes place during the months November to June, for 3 hours a week at the client's home. During the PRAS programme, there are also four educational-training seminars held for the students. In total, the volunteering activity and educational seminars add up to 94 hours during students' academic year.

Bursary Amount: The PRAS bursary is 5,500 Shekels per year. A travel and cultural activity budget is also provided.

Entitled to the bursary: B.A or M.A students, or those studying for a diploma recognized by the Council for Higher Education. Students must study for a minimum of 10 hours per week.

Need to be able to communicate in English.

Priority will be given to: Students of Southern African* lineage and students who have completed the army\national service.

טופס בקשה למלגה

 

 

ארגון יוצאי מרכז אירופה 1. צאצאי עולים מגרמניה, אוסטריה, וצ'כוסלובקיה.

2. בוגרי שירות צבאי/לאומי מלא.

3. תלמידי תואר ראשון משנת הלימודים השנייה ומעלה, ותלמידים לתארים מתקדמים.

4. לימודים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

5. גיל עד 50.

טופס בקשה למלגה
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים

  טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

  דילוג לתוכן