הרשמה ללימודים
תרומה לשכטר
English

מתעניינים

שכר הלימוד

הסברים אלו נועדו להקל על הסטודנטים להכיר את הנהלים ואת ההסדרים לתשלום שכר הלימוד במכון שכטר. מומלץ מאד לקרוא פרק זה בעיון כדי לחסוך זמן וכסף. נשמח לסייע בכל שאלה. אנו מאחלים לכם הצלחה והנאה בלימודים.


קבלת קהל בגזברות אצל גברת דינה גודאי בבניין המנהלה בקומה ג', חדר 310:

שעות קבלה בימים א', ב', ה' 8:30-15:00.

מועדי קבלת הקהל יתעדכנו מעת לעת. לתשומת לבכם, אפשר להסדיר בטלפון את כל התשלומים.

מספר הטלפון לבירורים ולתשלומים 074-7800643. לא יינתן שירות שלא בשעות הקבלה.

ניתן לקבל שירות גם בדואר אלקטרוני בכתובת: dina@schechter.ac.il.

בכל פנייה בכתב יש לציין את שמכם המלא, כתובת עדכנית, טלפון ומיקוד.

קבלת אישורים (אישור על גובה שכר לימוד ואישור לימודים) יינתנו רק לאחר תשלום של 20% משכר הלימוד.

(תאריך עדכון – אוקטובר 2022 | תשרי תשפ"ג)

שכר הלימוד לסטודנטים ישראלים

 1. עלות קורס אקדמי סמסטריאלי היא 1,500₪. סה"כ 18 קורסים לתואר שני.
  עלות קורס השלמה 900 ₪; עלות קורס בכתיבה אקדמית 300 ₪.
 2. אגרת שירותים: תשלום שנתי בסך 450 ₪ עבור שימוש בספרייה, אינטרנט אלחוטי, חנייה, ייעוץ, תג אבטחה ראשוני ושירותים נלווים. אגרת השירותים קבועה ואינה תלויה בהיקף הלימודים או במשך הלימודים ואינה ניתנת לביטול.
 3. דמי הרשמה (תשלום חד פעמי בעת ההרשמה): ₪400. 
 4. מחיר קורס ללא קרדיט אקדמי / שומע חופשי: 900 ₪ (אין אפשרות ללמוד קורסים בתוכניות מרפא, מקב"י ומעשה חושב).
 5. מתוך 18 קורסים לתואר שני קיימים 5 קורסים המשולבים עם הקוביה. מחיר קורס משולב הכולל זמן סטודיו וחומרים (עם וללא קרדיט אקדמי): 2,150 ₪
 6. תוכנית מרפא:
 • סטודנטים בתכנית מרפא הלומדים לתואר שני ולתעודה ישלמו 1,275 ₪ לכל קורס (15% הנחה) על 14 קורסים מתוך 18.
 • סטודנטים בתכנית מרפא הלומדים לתעודה בלבד ישלמו  1,700 ₪ לכל קורס (סה"כ שמונה קורסים).
 • פרט לקורסים, לימודי התעודה כוללים גם 30 שעות הדרכה שניתנות במשך 3 שנים. מחיר 10 שעות הדרכה כל שנה: 1,700 ₪. סה"כ 5,100 ₪ ל-30 שעות הדרכת חובה (נגבה במהלך שנתיים), נוסף על שכ"ל על הקורסים.
 • סטודנטים שסיימו תואר שני וחוזרים להשלים תעודה במרפא הכוללת עבודה מעשית והדרכה, ישלמו 170 ₪ עבור כל שעת הדרכה שעליהם להשלים לסך של 30 שעות, וכן אגרת שירותים שנתית על סך 500 ₪.

הנחות

*כל המלגות ניתנות באופן יחסי להיקף הלימודים.

מלגות והנחות כלליות לסטודנטים תואר שני תשפ"ג:

 1. הנחת שכ"ל לעובד/ת חינוך, עובד/ת מדינה/רשות, עובד/ת עמותות, מסיימי תואר ראשון בשנתיים האחרונות:  10% (1,350 ₪ לקורס)
 2. הנחה לסטודנטים בני 65 ויותר: לסטודנטים מגיל 65 ומעלה תינתן הנחה בסך 15% משכר הלימוד (1,275 ש"ח לקורס) בהצגת תעודת זהות (למעט קורסי השלמה ולמעט קורסים ייחודיים).  עלות קורס לפנסיונרים שהחלו ללמוד לפני שנת הלימודים תשפ"ג היא 900 ש"ח.
 3. "חבר מביא חבר" לסטודנטים : הנחה של 500 ₪ מסה"כ שכ"ל לסטודנט שמביא נרשם חדש. (500 ₪ על כל נרשם). ההנחה מוענקת בסמסטר ב', בתנאי שהנרשם החדש סיים את שנת הלימודים הראשונה.
 4. הנחה לבני משפחה של עובדי עמותות שכטר: 50% הנחה בשכ"ל (750 ₪ לקורס) לבני משפחה של עובדי עמותות שכטר בדרגה הראשונה: בן/בת זוג, בן/בת של העובד/ת.
 5. מלגות למורות/ים בבתי ספר של רשת תל"י: 25% הנחה בשכ"ל (1,125 לקורס) למורים בהיקף משרה של  50% ובאישור קרן תל"י/בית ספר תל"י.
 6. עובדות/ים של התנועה המסורתית: 25% הנחה בשכ"ל (1,125 לקורס), לעובדים בהיקף משרה של  50%.
 7. בוגרי תואר שני של מכון שכטר: 25% הנחה בשכ"ל (1,125 ₪) לבוגרי תואר שני של מכון שכטר הנרשמים ללימודים לתואר שני נוסף.
  • בוגר תואר שני של מכון שכטר רשאי להירשם כשומע חופשי, עד קורס אחד בסמסטר לשנת לימודים ללא תשלום (על בסיס מקום פנוי).
 8. מלגות סיוע על בסיס כלכלי: סטודנט שהתקבל/ה ללימודי תואר שני רשאי/ת להגיש בקשה למלגת סיוע בשל נסיבות כלכליות בנוסף למלגות/הנחות שצוינו לעיל. החלטות הוועדה מתקבלות על בסיס הנתונים הבאים: מצב כלכלי/הכנסות הסטודנט או משפחת הסטודנט; מצב בריאותי; מצב משפחתי/מספר נפשות בבית; עלויות נוספות (נסיעות מרחוק כדוגמה) הכרוכות בלימודים; מקורות מימון נוספים. יש להעביר את טופס הבקשה ומכתב/מסמכים נלווים ללינק באתר עד סוף השבוע השני של כל סמסטר. ועדת המלגות מתכנסת בשבוע השלישי של כל סמסטר לדון בבקשות. ההחלטה על גודל ההנחה היא לפי שיקול דעת הוועדה בהתאם למצב הסטודנט ולמספר הפונים באותו סמסטר. המלגה היא על בסיס שנתי ותחולק בין שני הסמסטרים במהלך שנת הלימודים. ניתן להגיש בקשה להנחת סיוע פעם אחת כל שנה. החלטות הוועדה הן סופיות.

מלגות מצטיינים לשנת תשפ"ג:

 1. מלגת מצטיינים תינתן לסטודנטים חדשים בעלי ממוצע 90 ומעלה בתואר ראשון מאוניברסיטה או בעלי ממוצע 94 ומעלה בתואר ראשון ממכללה. ההנחה תהיה בסך 20% (1,200 ש"ח לקורס) ותוגבל ל־5 הנרשמים הראשונים על בסיס כל הקודם זוכה. הזכאות להנחה היא רק לשנתיים מתחילת הלימודים.
 2. מלגות למצטיינים בלימודי ירושלים וא"י: 20% הנחה בשכ"ל (1,200 ש"ח לקורס) ל- 4 נרשמים ראשונים ללימודי ירושלים וא"י בעלי ממוצע בתואר ראשון 90 ומעלה מאוניברסיטה או ממוצע 94 ומעלה ממכללה. הזכאות למלגה היא רק לשנתיים מתחילת הלימודים.
 3. מלגות הצטיינות ייעודיות 20% הנחה בשכ"ל (1,200 ₪ לקורס). הזכאות למלגה היא רק לשנתיים מתחילת הלימודים.
 • שתי מלגות לשני תלמידים מצטיינים בתכנית מדרש/כללית
 • שתי מלגות לשני מורים/מנהלים/מחנכים מצטיינים.
 • מלגת רוטנברג למורה מצטיין/ת

מלגות למסלולים ספציפיים- שנת תשפ"ג:

 1. הנחה לסטודנטים בתוכנית מקב"י: 40% מלגה בשכ"ל (900 ש"ח לקורס), כולל השלמות. קבלה לתכנית מותנית בראיון אישי.
 2. הנחה לסטודנטים בתוכנית  משל"י:
  • 15% מלגה בשכר הלימוד (1275 ש"ח לקורס), כולל השלמות.
  • 40% מלגה בשכר הלימוד ל"עמיתי משל"י" הפעילים בקהילות/ארגונים להתחדשות יהודית, על סמך ראיון קבלה לתכנית (900 ש"ח לקורס), כולל השלמות.
 3. הנחה לסטודנטים במסלול מקרא: מלגה בשכ"ל של 25% (1,125 ש"ח לקורס). למעט מורים הזכאים להחזר שכר לימוד של משרד החינוך.
 4. הנחה לסטודנטים לתואר שני בתוכנית מרפא:
  • 15% הנחה (1,275 ש"ח לקורס).
  • שכ"ל של 13,600 ש"ח (1,700 ש"ח לקורס) לתלמידי תעודה בליווי רוחני).
  • תלמיד/ת מ"א במסלול שלמד/ה פחות מ-11 קורסים עד תום שנתיים מתחילת הלימודים יחויב בשכ"ל של לימודי תעודה (13,600 ש"ח).
  • תוספת הדרכה לכל תלמידי תעודה- סה"כ 5,100 ש"ח ל-30 שעות הדרכה. (1,700 ש"ח לשנה).
 5. הנחה לסטודנטים בתוכנית מיר"ב:
  • 10% הנחה בשכר לימוד (1,350 ש"ח לקורס)
  • 20% הנחה בשכר לימוד למורה שאינו זכאי להחזר שכ"ל ממשרד החינוך, ומועסק/ת כמורה בהיקף של 50% משרה ומעלה.

מלגות לאנשי חינוך ומורים- שנת תשפ"ג:

 1. אנשי חינוך בעיירות פיתוח ובפריפריה: 40% הנחה (900 ש"ח לקורס) לסטודנטים העובדים בהוראה/ הדרכה שאינם זכאים להחזר שכ"ל ממשרד החינוך: 1) בבית ספר או  בקהילה בפריפריה  2) בבי"ס בעל מדד סוציו כלכלי נמוך (7 ומעלה בהתאם לאישור). מורים הזכאים להחזר של משרד החינוך יכולים לקבל עד 80% החזר (בפניה עצמאית למשרד החינוך).
 2. מלגות עידוד למורים מטעם משרד החינוך החזר שכ"ל של עד 80% – 90%. משרד החינוך מציע מלגות לעידוד מורים, בכפוף לזכאות על פי תקנון משרד החינוך, אנא פנו ישירות למשרד החינוך לקבלת הפרטים ולברור זכאותכם.

אפשרויות תשלום שכר לימוד

הסטודנט יחויב על פי מספר הקורסים שילמד.

 1. תשלום מלוא שכר הלימוד עד לפתיחת שנת הלימודים (30.10.2022 כולל) ייזכה בהנחה בשיעור 2.5% (על שכר הלימוד ולא על האגרות). תשלום זה יכול להתבצע בצ'ק, במזומן או בהעברה בנקאית. ניתן להסדיר את התשלום אצל גב' דינה גודאי, מנהלת חשבונות ראשית. שעות הקבלה בימי ב', ג', ו-ה' בין 8:30-15:00, בבניין המנהלה חדר 310, של' 074-7800643, dina@schechter.ac.il.
 2. כרטיסי אשראי: אפשר לשלם און ליין דרך אורביט לייב באמצעות מגוון כרטיסי אשראי. פירוט שכ"ל והדף לביצוע התשלום נמצאים במרחב האישי באורביט לייב.

א. התשלום מלוא שכ"ל בכרטיס אשראי.

ב. התשלום בכרטיס אשראי לפי לו"ז לסילוק שכ"ל. יש לבצע את התשלומים עד למועדים הבאים:

 • 20.11.22 (20%)
 • 15.12.22 (16%)
 • 15.1.23 (16%)
 • 26.3.23 (16%)
 • 15.4.23 (16%)
 • 15.5.23 (16%)

ג. תשלום חודשי בכרטיס אשראי עד 11 תשלומים מחודש 11.22 עד חודש 9.23. תלמידים שיתחילו ללמוד בסמסטר ב' עד 7 תשלומים מחודש 3.23 עד חודש 9.23.

ד. תשלום כרטיס אשראי בקרדיט מול חברת האשראי עד 18 תשלומים.

3. שיקים דחויים: הבוחר/ת בדרך זו ת/ישלם עד שישה תשלומים המפורטים בסעיף 2ב' לעיל. כל השיקים יימסרו מראש  אל דינה גודאי, מנהלת חשבונות ראשית, עד 17.11.22. שעות קבלה בימים ב', ג', ה' 8:30-15:00 בבניין המנהלה חדר 310. פרטי קשר: של' 074-7800643, מייל:  dina@schechter.ac.il.

4. להעברה בנקאית לתשלום שכ"ל או להחזר שכ"ל יש לפנות אל דינה גודאי.

תשלום שכ"ל קורסי קיץ: עבור קורסי הקיץ 2023 יוסדרו תשלום שכ"ל לפי כל הסדרי התשלום המפורטים לעיל. התשלום על קורסי קיץ יבוצע במלואו עד 15.7.23.

הערות והבהרות

 1. סטודנט שישלם שכר הלימוד בהמחאה או בכל דרך אחרת אשר לא תכובד בבנק, יחויב ב־35 ₪ דמי טיפול.
 2. סטודנט אשר נרשם לשנת תשפ"ב וקיים לו חוב כספי קודם חייב לכסות את חובו. מכון שכטר יהיה רשאי להפסיק את לימודיו או להימנע מלתת לו ציונים או תעודות בכל שלב עד לכיסוי החוב. מ-30.10.22 ייחסם סטודנט בגין יתרת חוב מן השנה הקודמת. יש להסדיר את תשלום החוב מול דינה גודאי, מנהלת חשבון ראשי: של' 074-7800643, dina@schechter.ac.il.
 3. הסטודנט אחראי לסיום תשלומיו הכספיים. רק עם גמר התשלומים יהיה הסטודנט זכאי לקבל תעודות ואישורים.
 4. סטודנט שסיים לשלם ונשארה בחשבונו יתרת זכות בגין תשלומי יתר, תוחזר לו היתרה בהעברה בנקאית לחשבונו. לקבלת החזר יש למסור פרטי הבנק אל דינה גודאי, מנהלת חשון ראשית: dina@schechter.ac.il . החזר יתרה אינו מעיד על גמר חשבון לשנת הלימודים או לתואר.
 5. אם יהיו שינויים שעשויים לגרום ליתרת חוב חדשה, כולל תוספת קורסים שנרשם אליהם הסטודנט לאחר פתיחת שנת הלימודים, היתרה תתווסף לוח התשלומים לפי הערוץ שבחר/ה הסטודנט/ית. לא ניתן להעביר יתרה משנה לשנה.
 6. סטודנטים אשר הוסיפו קורסים לאחר תשלום מלוא שכ"ל, או שהסדירו תשלום מול הנהלת החשבונות של מכון שכטר חייבים לפנות לגזברות להסדרת הפרשי התשלום.
 7. האחריות לתשלום שכ"ל חלה על הסטודנט, גם אם גורם אחר התחייב לממנו. הסטודנט ישלם למכון שכטר ויקבל החזר מהמוסד המממן.
 8. אפשר להסדיר תשלומים באופנים הבאים: בחירה און ליין באורביט לייב בכרטיס אשראי לפי אחד מן המסלולים המפורטים לעיל; בירור טלפוני של החוב ותשלום בשיקים באמצעות מכתב רשום לגזברות מכון שכטר; הגעה למכון שכטר בשעות קבלת הקהל.
 9. קבלה על התשלום: המשלמים און ליין חייבים לייצא קבלה להדפסה בעת התשלום. במקרה של אובדן קבלה, ניתן לקבל העתק נאמן למקור מדינה גודאי, מנהלת חשבון ראשית: פרטים ליצירת קשר:dina@schechter.ac.il  טל' 074-7800643. אין באפשרותנו להפיק בשנית קבלות מקוריות ולכן יש לשמור היטב על הקבלות.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים

  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

  דילוג לתוכן