הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

מתעניינים

שכר הלימוד

(נכון לשנת תשפ”א)

הסברים אלו נועדו להקל על הסטודנטים להכיר את הנהלים ואת ההסדרים לתשלום שכר הלימוד במכון שכטר. מומלץ מאד לקרוא פרק זה בעיון כדי לחסוך זמן וכסף. נשמח לסייע בכל שאלה. אנו מאחלים לכם הצלחה והנאה בלימודים.


קבלת קהל בגזברות אצל גברת דינה גודאי בקומה ג’, חדר 310:

ימים א’ ו־ד’ בין השעות 12:00-10:00; יום ג’ בין השעות 14:30-11:30; ימים ב’ ו־ה’ בין השעות 14:30-9:00.
מועדי קבלת הקהל יתעדכנו מעת לעת. לתשומת לבכם, אפשר להסדיר בטלפון את כל התשלומים.

מספר הטלפון לבירורים ולתשלומים 074-7800643. לא יינתן שירות שלא בשעות הקבלה.

ניתן לקבל שירות גם בדואר אלקטרוני בכתובת: dina@schechter.ac.il.

בכל פנייה בכתב יש לציין את שמכם המלא, כתובת עדכנית, טלפון ומיקוד.

שכר הלימוד לסטודנטים ישראלים

 1. עלות קורס אקדמי סמסטריאלי היא 1,690 ₪. עלות קורס השלמה פרונטלי 1,000 ₪; עלות קורס השלמה מקוון 800 ₪ (עד ארבעה קורסים). עלות קורס בכתיבה אקדמית 300 ₪.
 2. אגרת שירותים: תשלום שנתי בסך 450 ₪ עבור שימוש בספרייה, אינטרנט אלחוטי, חנייה, ייעוץ, תג אבטחה ראשוני ושירותים נלווים. אגרת השירותים קבועה ואינה תלויה בהיקף הלימודים או במשך הלימודים ואינה ניתנת לביטול.
 3. דמי הרשמה: סטודנטים חדשים ישלמו תשלום חד־פעמי בסך 400 ש”ח בעת רישומם ללימודים. לנרשמים בימים פתוחים תינתן הנחה בסך 50% מדמי ההרשמה אשר תקוזז מהתשלום הראשון של שכר הלימוד.
 4. מחיר קורס ללא קרדיט אקדמי / שומע חופשי (50% משכ”ל לתואר שני): 845 ₪ (אין אפשרות לקחת קורסים בתוכניות מרפא, מקב”י ומעשה חושב).
 5. תוכנית מעשה חֹשב, מתוך 18 קורסים לתואר שני יש 5 קורסים בשיתוף הקוביה שעלות כל קורס משולב הכולל זמן סטודיו וחומרים (עם וללא קרדיט אקדמי): 2,150 ₪;
 6. תוכנית מרפא:
 • סטודנטים בתכנית מרפא הלומדים לתואר שני ולתעודה ישלמו 1,190 ₪ לכל קורס (30% הנחה)
 • סטודנטים בתכנית מרפא הלומדים לתעודה בלבד ישלמו שכ”ל מלא 1,690 ₪ לכל קורס (סה”כ שמונה קורסים).
 • פרט לקורסים, לימודי התעודה כוללים גם 30 שעות הדרכה שניתנות במשך 3 שנים. מחיר 10 שעות הדרכה כל שנה: 1,700 ₪. סה”כ 5,100 ₪ ל-30 שעות הדרכת חובה (נגבה במהלך שנתיים), בנוסף לשכ”ל על הקורסים.
 • סטודנטים שסיימו תואר שני וחוזרים להשלים תעודה במרפא הכוללת עבודה מעשית והדרכה, ישלמו 170 ₪ עבור כל שעת הדרכה שעליהם להשלים לסך של 30 שעות, וכן אגרת שירותים שנתית על סך 500 ₪.

הנחות

 1. הנחת דווידסון: עד 5,000 ₪ הנחה לכל סטודנט חדש – 30% הנחה מסך שכר הלימוד, בשני שלבים: עד 2,500 ₪ בשנה א’ ועד 2,500 ₪ בשנה ב’. הזכאות להנחה היא רק לשנתיים מתחילת הלימודים.
 2. הנחה בדמי הרישום: סטודנט שנרשם ביום פתוח או יום ייעוץ יקבל הנחה של 50% מדמי הרישום.
 3. מלגת מצטיינים תינתן לסטודנטים חדשים בעלי ממוצע 90 ומעלה בתואר ראשון מאוניברסיטה או בעלי ממוצע 94 ומעלה בתואר ראשון ממכללה. ההנחה תהיה בסך 50% ועד לסך 9,000 ש”ח ותוגבל ל־12 הנרשמים הראשונים על בסיס כל הקודם זוכה. המלגה תינתן בשני שלבים: 50% משכר הלימוד ועד 4,500 ₪ בשנה א’, ו־50% משכר הלימוד ועד 4,500 ₪ בשנה ב’. הזכאות להנחה היא רק לשנתיים מתחילת הלימודים.
 4. אנשי חינוך בעיירות פיתוח ובפריפריה: 50% הנחה (כולל השלמות) ל־8 סטודנטים העובדים בהוראה 1) בבית ספר או  בקהילה בפריפריה או 2) בבי”ס בעל מדד סוציו כלכלי נמוך (7 ומעלה). ההנחה תינתן עד השנה השלישית ללימודים בלבד (בהתאם לאישור הנהלה, לעומדים בקריטריונים). כולל השלמות. מורים הזכאים להחזר של משרד החינוך יכולים לקבל עד 80% החזר (בפניה עצמאית למשרד החינוך).
 5. הנחה לסטודנטים בתוכנית מקב”י: 50% כולל השלמות.
 6. הנחה לסטודנטים בתוכנית  משל”י: 25% הנחה כולל השלמות, משתתפי עמיתי משל”י זכאים להנחה בסך 65% ו־50% הנחה על קורסי השלמה.
 7. הנחה לסטודנטים במסלול מקרא: 35%. מורים הזכאים להחזר שכר לימוד ממשרד החינוך יכולים לקבל עד 80% החזר (בפנייה עצמאית למשרד החינוך).
 8. הנחה לסטודנטים בתוכנית מעשה חשב: על כל קורס משולב של מעשה חשב, תינתן הנחה של 50% עבור קורס השלמה אחד (פרונטלי ומקוון).
 9. הנחה לסטודנטים לתואר שני בתוכנית מרפא: 30% הנחה על כל הקורסים, כולל השלמות.
 10. הנחה לסטודנטים בתוכנית תל”י: 35% הנחה למורים שאינם זכאים להחזר שכ”ל ממשרד החינוך. מורים הזכאים להחזר של משרד החינוך יכולים לקבל עד 80% החזר (בפניה עצמאית למשרד החינוך).
 11. תוכנית תרבות יהודית ומנהיגות ישראלית (אופקים):
  – מלגת דווידסון בסך 5,000 ₪ לכל סטודנט חדש (ראו סעיף 1)
  – מלגת “אופקים” בסך 5,000 ₪ בכפוף ל־140 שעות התנדבות בשנה האקדמית הראשונה, דרך מרכז לצעירים/עיריית אופקים.
  – מלגה עד 50% הנחה בשכ”ל למורים/עובדי חינוך שאינם זכאים להחזר שכ”ל משרד החינוך
  – מלגה 50% הנחה בשכ”ל לאנשי חינוך בעיירות פיתוח ובפריפריה (ראו סעיף 4) ואפשרות להוסיף על כך גם הנחת אופקים על 140 שעות התנדבות בשנה האקדמית הראשונה.
  – החזר שכ”ל עד 80% למורים הזכאים להחזר משרד החינוך (בפנייה עצמאית למשרד החינוך).
  – 50% לפנסיונרים מעל גיל 65
  – סבסוד עד 75% עלות הנסיעה/הסעה בשני סמסטרים בירושלים.
 12. שומע חופשי (בעל תואר ראשון אשר קיבל אישור לכך מהמזכירות האקדמית) יהנה מהנחה של 50% משכר הלימוד.
 13. סטודנטים בני 65 ויותר: 50% הנחה בהצגת תעודת זהות (למעט תוכניות מעשה חשב ומרפא).
 14. עובדי התנועה המסורתית: 30% הנחה בשכר הלימוד כולל השלמות.
 15. בוגרי תואר שני של מכון שכטר: בוגר תואר שני של מכון שכטר רשאי להירשם כשומע חופשי, עד 2 קורסים לשנת לימודים ללא תשלום (על בסיס מקום פנוי). בוגר תואר שני של מכון שכטר שנרשם ללימודים לתואר שני נוסף, יהיה זכאי להנחה של 25% על שכר הלימוד.
 16. “חבר מביא חבר”: לסטודנטים – הנחה של 500 ₪ מסה”כ שכ”ל לסטודנט שמביא נרשם חדש. (500 ₪ על כל נרשם, עד 8 נרשמים). ההנחה מוענקת בסוף הסמסטר הראשון, בתנאי שהנרשם החדש סיים את שנת הלימודים הראשונה. לבוגרים / עובדים – יינתן תגמול דומה.
 17. מלגות סיוע: ניתן להגיש בקשה לסיוע בשכר לימוד בשל סיבות סוציו-אקונומיות באמצעות מילוי טופס בקשה באתר של מכון שכטר. הועדה מתכנסת פעמיים בשנה, פעם אחת בכל סמסטר. ניתן לקבל מלגה אחת לשנה.
 18. לידיעתכם: משרד החינוך מציע מלגות לעידוד מורים, בכפוף לזכאות על פי תקנון משרד החינוך, ובהחזר של עד 80% – 90%. אנא פנו ישירות למשרד החינוך לקבלת הפרטים ולבירור זכאותכם.
 19. כל ההנחות ניתנות באופן יחסי לחלקיות לימודיו של התלמיד/ה.

אפשרויות תשלום שכר לימוד

הסטודנט יחויב על פי מספר הקורסים שילמד.

 1. לכל סטודנט מוצעים כמה ערוצי תשלום:
  1. תשלום מראש: סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד עד לפתיחת שנת הלימודים (3.11.2019 כולל) יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% (על שכר הלימוד ולא על האגרות). תשלום זה יכול להתבצע במזומן או בשיק בלבד.
  2. כרטיסי אשראי: אפשר לשלם באמצעות מגוון כרטיסי אשראי. התשלום יכול להתבצע גם טלפונית. אפשר לשלם בתשלום אחד או בקרדיט (אין אפשרות לשלם בתשלומים ללא ריבית). תשלום באמצעות קרדיט מאפשר לסטודנטים לשלם מ־3 עד 18 תשלומים (בכפוף לאישור חברת האשראי). החיוב בריבית על תשלום באופן זה יתבצע ישירות בחברת האשראי.
  3. הוראת קבע: החיוב יתבצע בארבעה תשלומים אחת לחודשיים במועדים המפורטים בסעיף פריסת תשלומים.
  4. שיקים דחויים: הבוחר בדרך זו ישלם עד ארבעה תשלומים במועדי התשלום המפורטים בהמשך. כל השיקים יימסרו מראש.

על כל סטודנט לדאוג כי תהיה ברשות הגזברות הוראת קבע בתוקף, ללא קשר לערוץ התשלום שבו בחר. אמצעי תשלום זה ימומש אם הסטודנט לא יסדיר את תשלומיו אחרת.

פריסת תשלומים

סטודנט הבוחר בהוראת קבע או בשיקים דחויים רשאי לשלם בארבעה תשלומים לא יאוחר מהמועדים המפורטים להלן:
תשלום מס’ 1: עד 11.11.20 בסך 25% משכר הלימוד + אגרת שירותים.
תשלום מס’ 2: עד 11.1.21 בסך 25% משכר הלימוד.
תשלום מס’ 3: עד 24.3.21 בסך 25% משכר הלימוד.
תשלום מס’ 4: עד 24.5.21 בסך 25% משכר הלימוד.
עבור קורסי הקיץ בתשפ”א ייגבה התשלום ב־25.7.21. יש לדאוג לתשלום עבור הקורסים עד למועד זה.

הערות והבהרות

 1. סטודנט שישלם שכר הלימוד בהמחאה או בכל דרך אחרת אשר לא תכובד בבנק, יחויב ב־35 ₪ דמי טיפול.
 2. סטודנט אשר נרשם לשנת תשע”ט וקיים לו חוב כספי קודם חייב לכסות את חובו בהקדם. מכון שכטר יהיה רשאי להפסיק את לימודיו או להימנע מלתת לו ציונים או תעודות בכל שלב עד לכיסוי החוב.
 3. הסטודנט אחראי לסיום תשלומיו הכספיים. רק עם גמר התשלומים יהיה הסטודנט זכאי לקבל תעודות ואישורים.
 4. סטודנט שסיים לשלם ונשארה בחשבונו יתרת זכות בגין תשלומי יתר, תוחזר לו היתרה בהעברה בנקאית לחשבונו. יתרת הזכות נכונה למועד ההחזר ואין בה להעיד על גמר חשבון לשנת הלימודים אם יהיו שינויים שעשויים לגרום ליתרת חוב חדשה. לא ניתן להעביר יתרה משנה לשנה.
 5. סטודנטים אשר הוסיפו קורסים לאחר תשלום שכ”ל, חייבים לפנות לגזברות להסדרת הפרשי התשלום.
 6. האחריות לתשלום שכ”ל חלה על הסטודנט, גם אם גורם אחר התחייב לממנו. הסטודנט ישלם למכון שכטר ויקבל החזר מהמוסד המממן.
 7. אפשר להסדיר תשלומים באופנים הבאים: תשלום דרך הטלפון באמצעות כרטיס אשראי; בירור טלפוני של החוב ותשלום בשיקים באמצעות מכתב רשום לגזברות מכון שכטר; הגעה למכון שכטר בשעות קבלת הקהל; חתימה על הוראת הקבע ללא צורך לפנות או להגיע למכון שכטר.
 8. במקרה של אובדן קבלה, ניתן לקבל העתק נאמן למקור תמורת שקלים. אין באפשרותנו להפיק בשנית קבלות מקוריות ולכן יש לשמור היטב על הקבלות.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

  דילוג לתוכן