הרשמה ללימודים
תרומה לשכטר
English

מתעניינים

שכר הלימוד

הסברים אלו נועדו להקל על הסטודנטים להכיר את הנהלים ואת ההסדרים לתשלום שכר הלימוד במכון שכטר. מומלץ מאד לקרוא פרק זה בעיון כדי לחסוך זמן וכסף. נשמח לסייע בכל שאלה. אנו מאחלים לכם הצלחה והנאה בלימודים.


קבלת קהל בגזברות אצל גברת דינה גודאי בקומה ג', חדר 310:

ימים א' ו־ד' בין השעות 12:00-10:00; יום ג' בין השעות 14:30-11:30; ימים ב' ו־ה' בין השעות 14:30-9:00.
מועדי קבלת הקהל יתעדכנו מעת לעת. לתשומת לבכם, אפשר להסדיר בטלפון את כל התשלומים.

מספר הטלפון לבירורים ולתשלומים 074-7800643. לא יינתן שירות שלא בשעות הקבלה.

ניתן לקבל שירות גם בדואר אלקטרוני בכתובת: dina@schechter.ac.il.

בכל פנייה בכתב יש לציין את שמכם המלא, כתובת עדכנית, טלפון ומיקוד.

(תאריך עדכון – אפריל 2022 | ניסן תשפ"ב)

שכר הלימוד לסטודנטים ישראלים

 1. עלות קורס אקדמי סמסטריאלי היא 1,500₪. סה"כ 18 קורסים לתואר שני.
  עלות קורס השלמה 900 ₪; עלות קורס בכתיבה אקדמית 300 ₪.
 2. אגרת שירותים: תשלום שנתי בסך 450 ₪ עבור שימוש בספרייה, אינטרנט אלחוטי, חנייה, ייעוץ, תג אבטחה ראשוני ושירותים נלווים. אגרת השירותים קבועה ואינה תלויה בהיקף הלימודים או במשך הלימודים ואינה ניתנת לביטול.
 3. דמי הרשמה (תשלום חד פעמי בעת ההרשמה): ₪400. 
 4. מחיר קורס ללא קרדיט אקדמי / שומע חופשי: 900 ₪ (אין אפשרות ללמוד קורסים בתוכניות מרפא, מקב"י ומעשה חושב).
 5. מתוך 18 קורסים לתואר שני קיימים 5 קורסים המשולבים עם הקוביה. מחיר קורס משולב הכולל זמן סטודיו וחומרים (עם וללא קרדיט אקדמי): 2,150 ₪
 6. תוכנית מרפא:
 • סטודנטים בתכנית מרפא הלומדים לתואר שני ולתעודה ישלמו 1,275 ₪ לכל קורס (15% הנחה) על 14 קורסים מתוך 18.
 • סטודנטים בתכנית מרפא הלומדים לתעודה בלבד ישלמו  1,700 ₪ לכל קורס (סה"כ שמונה קורסים).
 • פרט לקורסים, לימודי התעודה כוללים גם 30 שעות הדרכה שניתנות במשך 3 שנים. מחיר 10 שעות הדרכה כל שנה: 1,700 ₪. סה"כ 5,100 ₪ ל-30 שעות הדרכת חובה (נגבה במהלך שנתיים), נוסף על שכ"ל על הקורסים.
 • סטודנטים שסיימו תואר שני וחוזרים להשלים תעודה במרפא הכוללת עבודה מעשית והדרכה, ישלמו 170 ₪ עבור כל שעת הדרכה שעליהם להשלים לסך של 30 שעות, וכן אגרת שירותים שנתית על סך 500 ₪.

הנחות

*כל המלגות ניתנות באופן יחסי להיקף הלימודים.

מלגות והנחות כלליות לסטודנטים תואר שני תשפ"ג:

 1. הנחת שכ"ל לעובד/ת חינוך, עובד/ת מדינה/רשות, עובד/ת עמותות, מסיימי תואר ראשון בשנתיים האחרונות:  10% (1,350 ₪ לקורס)
 2. הנחה לסטודנטים בני 65 ויותר: לסטודנטים מגיל 65 ומעלה תינתן הנחה בסך 15% משכר הלימוד (1,275 ש"ח לקורס) בהצגת תעודת זהות (למעט קורסי השלמה ולמעט קורסים ייחודיים).  עלות קורס לפנסיונרים שהחלו ללמוד לפני שנת הלימודים תשפ"ג היא 900 ש"ח.
 3. "חבר מביא חבר" לסטודנטים : הנחה של 500 ₪ מסה"כ שכ"ל לסטודנט שמביא נרשם חדש. (500 ₪ על כל נרשם). ההנחה מוענקת בסמסטר ב', בתנאי שהנרשם החדש סיים את שנת הלימודים הראשונה.
 4. הנחה לבני משפחה של עובדי עמותות שכטר: 50% הנחה בשכ"ל (750 ₪ לקורס) לבני משפחה של עובדי עמותות שכטר בדרגה הראשונה: בן/בת זוג, בן/בת של העובד/ת.
 5. מלגות למורות/ים בבתי ספר של רשת תל"י: 25% הנחה בשכ"ל (1,125 לקורס) למורים בהיקף משרה של  50% ובאישור קרן תל"י/בית ספר תל"י.
 6. עובדות/ים של התנועה המסורתית: 25% הנחה בשכ"ל (1,125 לקורס), לעובדים בהיקף משרה של  50%.
 7. בוגרי תואר שני של מכון שכטר: 25% הנחה בשכ"ל (1,125 ₪) לבוגרי תואר שני של מכון שכטר הנרשמים ללימודים לתואר שני נוסף.
  • בוגר תואר שני של מכון שכטר רשאי להירשם כשומע חופשי, עד קורס אחד בסמסטר לשנת לימודים ללא תשלום (על בסיס מקום פנוי).
 8. מלגות סיוע על בסיס כלכלי: סטודנט שהתקבל/ה ללימודי תואר שני רשאי/ת להגיש בקשה למלגת סיוע בשל נסיבות כלכליות בנוסף למלגות/הנחות שצוינו לעיל. החלטות הוועדה מתקבלות על בסיס הנתונים הבאים: מצב כלכלי/הכנסות הסטודנט או משפחת הסטודנט; מצב בריאותי; מצב משפחתי/מספר נפשות בבית; עלויות נוספות (נסיעות מרחוק כדוגמה) הכרוכות בלימודים; מקורות מימון נוספים. יש להעביר את טופס הבקשה ומכתב/מסמכים נלווים ללינק באתר עד סוף השבוע השני של כל סמסטר. ועדת המלגות מתכנסת בשבוע השלישי של כל סמסטר לדון בבקשות. ההחלטה על גודל ההנחה היא לפי שיקול דעת הוועדה בהתאם למצב הסטודנט ולמספר הפונים באותו סמסטר. המלגה היא על בסיס שנתי ותחולק בין שני הסמסטרים במהלך שנת הלימודים. ניתן להגיש בקשה להנחת סיוע פעם אחת כל שנה. החלטות הוועדה הן סופיות.

מלגות מצטיינים לשנת תשפ"ג:

 1. מלגת מצטיינים תינתן לסטודנטים חדשים בעלי ממוצע 90 ומעלה בתואר ראשון מאוניברסיטה או בעלי ממוצע 94 ומעלה בתואר ראשון ממכללה. ההנחה תהיה בסך 20% (1,200 ש"ח לקורס) ותוגבל ל־5 הנרשמים הראשונים על בסיס כל הקודם זוכה. הזכאות להנחה היא רק לשנתיים מתחילת הלימודים.
 2. מלגות למצטיינים בלימודי ירושלים וא"י: 20% הנחה בשכ"ל (1,200 ש"ח לקורס) ל- 4 נרשמים ראשונים ללימודי ירושלים וא"י בעלי ממוצע בתואר ראשון 90 ומעלה מאוניברסיטה או ממוצע 94 ומעלה ממכללה. הזכאות למלגה היא רק לשנתיים מתחילת הלימודים.
 3. מלגות הצטיינות ייעודיות 20% הנחה בשכ"ל (1,200 ₪ לקורס). הזכאות למלגה היא רק לשנתיים מתחילת הלימודים.
 • שתי מלגות לשני תלמידים מצטיינים בתכנית מדרש/כללית
 • שתי מלגות לשני מורים/מנהלים/מחנכים מצטיינים.
 • מלגת רוטנברג למורה מצטיין/ת

מלגות למסלולים ספציפיים- שנת תשפ"ג:

 1. הנחה לסטודנטים בתוכנית מקב"י: 40% מלגה בשכ"ל (900 ש"ח לקורס), כולל השלמות. קבלה לתכנית מותנית בראיון אישי.
 2. הנחה לסטודנטים בתוכנית  משל"י:
  • 15% מלגה בשכר הלימוד (1275 ש"ח לקורס), כולל השלמות.
  • 40% מלגה בשכר הלימוד ל"עמיתי משל"י" הפעילים בקהילות/ארגונים להתחדשות יהודית, על סמך ראיון קבלה לתכנית (900 ש"ח לקורס), כולל השלמות.
 3. הנחה לסטודנטים במסלול מקרא: מלגה בשכ"ל של 25% (1,125 ש"ח לקורס). למעט מורים הזכאים להחזר שכר לימוד של משרד החינוך.
 4. הנחה לסטודנטים לתואר שני בתוכנית מרפא:
  • 15% הנחה (1,275 ש"ח לקורס).
  • שכ"ל של 13,600 ש"ח (1,700 ש"ח לקורס) לתלמידי תעודה בליווי רוחני).
  • תלמיד/ת מ"א במסלול שלמד/ה פחות מ-11 קורסים עד תום שנתיים מתחילת הלימודים יחויב בשכ"ל של לימודי תעודה (13,600 ש"ח).
  • תוספת הדרכה לכל תלמידי תעודה- סה"כ 5,100 ש"ח ל-30 שעות הדרכה. (1,700 ש"ח לשנה).
 5. הנחה לסטודנטים בתוכנית מיר"ב:
  • 10% הנחה בשכר לימוד (1,350 ש"ח לקורס)
  • 20% הנחה בשכר לימוד למורה שאינו זכאי להחזר שכ"ל ממשרד החינוך, ומועסק/ת כמורה בהיקף של 50% משרה ומעלה.

מלגות לאנשי חינוך ומורים- שנת תשפ"ג:

 1. אנשי חינוך בעיירות פיתוח ובפריפריה: 40% הנחה (900 ש"ח לקורס) לסטודנטים העובדים בהוראה/ הדרכה שאינם זכאים להחזר שכ"ל ממשרד החינוך: 1) בבית ספר או  בקהילה בפריפריה  2) בבי"ס בעל מדד סוציו כלכלי נמוך (7 ומעלה בהתאם לאישור). מורים הזכאים להחזר של משרד החינוך יכולים לקבל עד 80% החזר (בפניה עצמאית למשרד החינוך).
 2. מלגות עידוד למורים מטעם משרד החינוך החזר שכ"ל של עד 80% – 90%. משרד החינוך מציע מלגות לעידוד מורים, בכפוף לזכאות על פי תקנון משרד החינוך, אנא פנו ישירות למשרד החינוך לקבלת הפרטים ולברור זכאותכם.

אפשרויות תשלום שכר לימוד

הסטודנט יחויב על פי מספר הקורסים שילמד.

 1. לכל סטודנט מוצעים כמה ערוצי תשלום:
  1. תשלום מראש: סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד עד לפתיחת שנת הלימודים (30.10.2022 כולל) יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% (על שכר הלימוד ולא על האגרות). תשלום זה יכול להתבצע במזומן או בשיק בלבד.
  2. כרטיסי אשראי: אפשר לשלם באמצעות מגוון כרטיסי אשראי. התשלום יכול להתבצע גם טלפונית. אפשר לשלם בתשלום אחד או בקרדיט (אין אפשרות לשלם בתשלומים ללא ריבית). תשלום באמצעות קרדיט מאפשר לסטודנטים לשלם מ־3 עד 18 תשלומים (בכפוף לאישור חברת האשראי). החיוב בריבית על תשלום באופן זה יתבצע ישירות בחברת האשראי.
  3. הוראת קבע: החיוב יתבצע בארבעה תשלומים אחת לחודשיים במועדים המפורטים בסעיף פריסת תשלומים.
  4. שיקים דחויים: הבוחר בדרך זו ישלם עד ארבעה תשלומים במועדי התשלום המפורטים בהמשך. כל השיקים יימסרו מראש.

על כל סטודנט לדאוג כי תהיה ברשות הגזברות הוראת קבע בתוקף, ללא קשר לערוץ התשלום שבו בחר. אמצעי תשלום זה ימומש אם הסטודנט לא יסדיר את תשלומיו אחרת.

פריסת תשלומים

סטודנט הבוחר בהוראת קבע או בשיקים דחויים רשאי לשלם בארבעה תשלומים לא יאוחר מהמועדים המפורטים להלן:
תשלום מס' 1: עד 16.11.22 בסך 25% משכר הלימוד + אגרת שירותים.
תשלום מס' 2: עד 16.1.23 בסך 25% משכר הלימוד.
תשלום מס' 3: עד 28.3.23 בסך 25% משכר הלימוד.
תשלום מס' 4: עד 28.5.23 בסך 25% משכר הלימוד.
עבור קורסי הקיץ בתשפ"ב ייגבה התשלום ב־24.7.23. יש לדאוג לתשלום עבור הקורסים עד למועד זה.

הערות והבהרות

 1. סטודנט שישלם שכר הלימוד בהמחאה או בכל דרך אחרת אשר לא תכובד בבנק, יחויב ב־35 ₪ דמי טיפול.
 2. סטודנט אשר נרשם לשנת תשפ"ב וקיים לו חוב כספי קודם חייב לכסות את חובו בהקדם. מכון שכטר יהיה רשאי להפסיק את לימודיו או להימנע מלתת לו ציונים או תעודות בכל שלב עד לכיסוי החוב.
 3. הסטודנט אחראי לסיום תשלומיו הכספיים. רק עם גמר התשלומים יהיה הסטודנט זכאי לקבל תעודות ואישורים.
 4. סטודנט שסיים לשלם ונשארה בחשבונו יתרת זכות בגין תשלומי יתר, תוחזר לו היתרה בהעברה בנקאית לחשבונו. יתרת הזכות נכונה למועד ההחזר ואין בה להעיד על גמר חשבון לשנת הלימודים אם יהיו שינויים שעשויים לגרום ליתרת חוב חדשה. לא ניתן להעביר יתרה משנה לשנה.
 5. סטודנטים אשר הוסיפו קורסים לאחר תשלום שכ"ל, חייבים לפנות לגזברות להסדרת הפרשי התשלום.
 6. האחריות לתשלום שכ"ל חלה על הסטודנט, גם אם גורם אחר התחייב לממנו. הסטודנט ישלם למכון שכטר ויקבל החזר מהמוסד המממן.
 7. אפשר להסדיר תשלומים באופנים הבאים: תשלום דרך הטלפון באמצעות כרטיס אשראי; בירור טלפוני של החוב ותשלום בשיקים באמצעות מכתב רשום לגזברות מכון שכטר; הגעה למכון שכטר בשעות קבלת הקהל; חתימה על הוראת הקבע ללא צורך לפנות או להגיע למכון שכטר.
 8. במקרה של אובדן קבלה, ניתן לקבל העתק נאמן למקור תמורת 5 שקלים. אין באפשרותנו להפיק בשנית קבלות מקוריות ולכן יש לשמור היטב על הקבלות.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

  דילוג לתוכן