הרשמה ללימודים
תרומה לשכטר
English

מדרש שיר השירים רבה

מהדורה סינופטית למדרש שיר השירים רבה. ד"ר תמר קדרי, מכון שכטר למדעי היהדות, בתמיכת הקרן הלאומית למדע (מס' 09 / 1152)

אני מבקשת להודות לכל עוזרי המחקר שנטלו חלק בפרויקט הגדול והמורכב הזה:
לשלמי אפרתי, שאול ברוכי, ד”ר גילה וכמן ויהונתן ורדי על התקנת כתבי היד והגהתם. לד”ר אליעזר טרייטל על העמדת הסינופסיס. לשלמי אפרתי על הגהת קטעי הגניזה ושילובם בתוך הסינופסיס. הגהות נוספות נערכו בידי שאול ברוכי וד”ר ענת שפירא. שאול ברוכי שקד על התקנת הסינופסיס לצורך העלאתו לאתר.
אני מודה לקרן הלאומית למדע על המשאבים שאיפשרו להעמיד את המפעל החשוב הזה. תודתי לפרופ’ דוד גולינקין ולד”ר פנחס מנדל על הקמתו של מפעל המדרש.

שלמי תודה לספריות בהם מונחים כתבי היד וקטעי הגניזה, וכן לפרוייקט פרידברג. אני מוקירה תודה לד”ר ה”א סטלר, שהעביר לידי את הצילומים של כתבי היד וקטעי הגניזה שהיו ברשותו. אני מבקשת להודות באופן מיוחד לד”ר בנימין אליצור ולמפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית שבאקדמיה ללשון העברית, שהעמידו לרשותי את העתקתו האלקטרונית של כ”י וטיקן 76 (ההעתקה עברה הגהות והתאמות למערכת הסימנים שבסינופסיס).

הערות והארות ניתן לשלוח לכתובת tk@schechter.ac.il

ירושלים, ראש חודש תמוז תשע”ד 29.6.14.

עדי הנוסח של מדרש שיר השירים רבה וסימניהם

(סדר הבאת עדי הנוסח בסינופסיס הוא על פי ענפי הנוסח, ולא על פי סדר חשיבותם של כתבי היד).
המהדורה של שיר השירים רבה תתבסס על כתב יד וטיקן 76.

1) כתבי יד שלמים

2) כתבי יד חלקיים

3) עדי נוסח נוספים

ש - ילקוט שמעוני דפוס ראשון שאלוניקי רפ"א (1521) מהדורת פקסימיליה ירושלים תשל"ג

4) קטעי גניזה

רשימת הסימנים בסינופסיס

( ) מחיקה
[ ] תוספת בין השיטין או בשולי הגליון
? ? קריאה מסופקת
?ב/כ? שתי אפשרויות קריאה
<…> קרחה כתוצאה מקרע או מפגם בכתב היד
[1], [2] מילים שסומנו בידי המעתיק להחלפת סדרן
*{ } קטע שהועבר ממקומו בכתב היד (הקטע שהועבר מופיע בצבע כחול בסינופסיס)

קטעים שמועברים למקום אחר בסינופסיס

לצורך נוחות ההשוואה בסינופסיס, הועברו כמה קטעים ממקומם המקורי בכתב היד למקום אחר.

שיבוש קדום ארע במדרש שיר השירים רבה, דף מפרשה ה, ב-ח ניתק ממקומו והועבר בטעות לפרשה ד, יד. ניסיונות שונים לתיקון של מעתיקים ומדפיסים רק החמירו את הבעיה. בתוך הסינופסיס הובא המדרש על סדרו המשוער.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים    טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
    גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

    דילוג לתוכן