מתעניינים בלימודים הרשמה איזור אישי
English

מדרש קהלת רבה

מהדורה סינופטית. חיבר: שאול ברוכי, ייעוץ אקדמי: פרופ' מנחם הירשמן, ד"ר ראובן קיפרווסר. בתמיכת הקרן הלאומית למדע (מס. 1234/08)

תודתנו נתונה למכון שכטר ולעומדים בראשו על היוזמה בארגון פרויקט מהדורות מדעיות למדרשי חמש המגילות.

אנו מודים לאקדמיה ללשון עברית על שהעמידו לרשותנו את העתקתם האלקטרונית של כתב יד וטיקן. כמו כן אנו אסירי תודה לספריות בהן מונחים כתבי היד וקטעי הגניזה, וכן לפרויקט פרידברג לחקר הגניזה על ריכוז הקטעים והצגתם הנהדרת באתר שלהם.

אנו מקווים שהנגשת המהדורה הסינופטית וספר מדרש קהלת רבה א-ו בצורה מקוונת תאפשר לחוקרים אשר מחפשים מידע על מחשבת חז”ל אודות המשחה והמוות, ישו והנצרות, אנטונינוס הדרינוס והרומאים, חנינא בן דוסא, רבי יהודה הנשיא, בר קפרא ור’ חנינא ועוד, לקבל את מבוקשם כאן.

לעמוד הספר מדרש קהלת רבה א'-ו'
לעמוד הספר מדרשי קהלת חלק ב'

מדרש קהלת רבה אינו נחלת החוקרים בלבד. הביטויים ששגורים בפינו כמו “טובים השנייה מן האחד” מקבלים הארה במדרש. בספר ישנה סקירה מרתקת של חיי היום יום ושל מפגשי חכמים עם “עמך” ועם אחרים, שנערכו  ביישובי ארץ ישראל – מבית גוברין ועד ציפורי. חוויות דתיות נשגבות כעלייה לרגל ושימוש בשם המפורש נמצאים כאן לצד התמודדות של חז”ל עם הספקנות הדתית בפרשיות מרכזיות כתחיית המתים וכצדיק ורע לו.

למדרש קהלת רבה חמישה כתבי יד שלמים, כת”י נוסף – ליקוט מפרשות א-ו, דפוס ראשון, וכן קטעים קצרים מכתבי יד שונים ומקטעי גניזה, כמפורט בעדי הנוסח וסימוליהם בעמוד מצד שמאל.

הפרטים המלאים על כתבי היד יופיעו במהדורה הביקורתית של המדרש.
כאן נעיר כמה הערות החשובות לצורך קריאת הסינופסיס:

כת”י בהמ”ד לרבנים, ניו יורק: כמה עמודים חסרים.

כת”י מוסקבה, גינזבורג: א. כמה עמודים חסרים, ויש כמה דילוגים. ב. יש הבדלים משמעותיים בינו לבין כתבי יד אחרים – דרשות נוספות, והבדלים בסדר הדרשות.

כת”י סנט פטרבורג, פירקוביץ: עמודים רבים התפוררו, והם חסרים וקשים לקריאה.

כת”י פריס: ליקוט מפרשות א-ו, ובתוכו גם כמה קטעים מפרשה ז. בכמה מקומות סדר הדרשות שונה מהמצוי בכתבי היד האחרים, בכלל זה שלושה מקומות בהם נכנסה הוספה מגיליון בגוף כתב היד, עם הציון “גליון/גלויין… ע”כ”. הקטעים הועברו לשם ההשוואה למקומם הרגיל, ומסומנים בסוגריים – { }. העברות דומות נעשו גם בחלק מקטעי הגניזה. מצורפת כאן רשימה של השינויים. המעיין יוכל להשתמש גם בהעתקה המלאה של כתב היד והקטעים.


סימנים

[ ]         תוספת
( )         מחיקה
{ }         קטע שהועבר ממקומו בכתב היד
א<..>    אותיות לקויות או חסרות
<..>      מלה או מלים לקויות או חסרות
?א?      ספק בקריאה
?ב/כ?   שתי אפשרויות קריאה
”           סימן בכתב היד (בהמ”ד) לחסרון מלה או לשיבוש


כת”י פריס

קטעים בכתב היד שהועברו בסינופסיס למקום אחר, על פי הסדר בשאר כתבי היד

מיקום בכתב היד דבור המתחיל עד המלים הועבר ל- מספר מלים
א, א ר’ יודן השור הזה דוד עבדי א, א (לעיל) 39
א, ב מחצתי ואני ארפא ואני ארפא א, ד 44
א, ד דור הולך … יהי בעיניך ממנו בשעתו א, ד (לעיל)* 128
א, ח א”ר שמואל… בקשו חכמים אחת כמה וכמה א, ג 290
א, יב** בגלויין הדורות הראשונים
המסורת הזה
ר’ אליעזר אומ’ כל מה
מקום מקנה
מות זה וגו’
אל מקום אחד***
א, יג
ג, יח
ג, כ
39
53
113
א, יג** מכל שהיה לפניו
ושנאתי את החיים
ר’ מאיר הוא כותבן טב
נתקיימה בי
ודמך ליה בשלמא
ולא הוי פגינן
ב, ט
ב, יז
ב, יח-כ
41
125
367
ב, יד-טז בגליון ותשר דבורה ההוא לאמר ע”כ ג, יד 45
ג, י לעתיד לבא הרשעי’ למעציבה תשכבון ג, ט 59
ג, כ אל תבהל ברוחך על אפוי נפיל ז, ט 28
ד, טז בגליון טוב אחרית מגבה רוח ע”כ ז, ח 113
ה, יט
(סוף הפרשה)**
גם שמש לא ראה
ד’ בוליוטין
ומוצא אני מר ממוות
נחת לזה מזה
תחיה את בעליה
בכור לצליבין
ו, ה
ז, יב
ז, כו
67
71
72

* מיד לאחר הקטע הקודם, המסתיים ב “ואני ארפא”
** קטע רצוף בכתב היד, שהועבר לשלושה מקומות בסינופסיס
*** המשפט שאחריו “רב נחמן אמ’ אפי’ גלגל חמה… עד כאן הגילוין'” נמצא גם במקומו בכתב היד, ולא הועבר עם הקטע.

עדי הנוסח וסימוליהם

כתבי יד שלמים

ו - וטיקן Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana ebr. 291/11
א - אוקספורד, בודלי Oxford, Bodleian Library, Bodleian MS Seld. A. Sup. 102 (Neubauer 164)
ה - בהמ"ד לרבנים, ניו יורק New York JTS, MS R19142
ס - סנט פטרבורג, פירקוביץ St. Petersburg, Russian National Library, Firkovitz Evr. II A 272/1
מ - מוסקבה, גינזבורג Moscow, Russian State Library, Günzburg 936

דפוס

ד - דפוס קושטא Constantinople 1514 - Editio Principes

קטעים

קטעי גניזה

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים

  טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

  מתעניינים בלימודים במכון שכטר?

  נשמח להיות בקשר. נא השאירו פרטי התקשרות וניצור איתכם קשר בהקדם

  טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיותתנאי שירות
  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.