מתעניינים בלימודים הרשמה איזור אישי
English

מדרש אבא גוריון

מהדורה סינאופטית למדרש אבא גוריון
בנימין אלבוים ויוסף תבורי, בתמיכת הקרן הלאומית למדע (מס' 1451/17)

א. הקדמה
המהדורה הסינאופטית למדרש אבא גוריון הוכנה בעזרת מענק מס’ 1451/17 של הקרן הלאומית למדע. תודתנו נתונה למנהלי הקרן ופעיליה עבור עזרתם. אנחנו מודים למכון שכטר למדעי היהדות על נכונותו לכלול את מהדורתנו במסגרת מפעל המדרש של המכון. תודה מיוחדת נתונה לפרופ’ דוד גולינקין, העומד בראש מפעל המדרש, עבור יוזמתו, תמיכתו ועידודו במפעל המדרש בכלל ובעבודתנו הנוכחית בפרט.

ב. מבוא

אנחנו מציגים בזה מהדורה סינאופטית של עשרים ושלושה כתבי יד  של מדרש אבא גוריון, רובם כתבי יד שלמים אך ביניהם גם כמה קטעים בהיקפים שונים, החל משרידים שהיקפם מספר דפים עד שרידים שלא הצלחנו לקרוא מהם אלא שורות מעטות. כתבי היד של א”ג מציגים אתגר מיוחד לפני מי שבא להעתיק את הנוסח. תיאור מפורט של כתבי היד יבוא במהדורה המלאה. די שנציין בזה שמעתיקי כתבי היד שבידינו, או המעתיקים שקדמו להם, לא הסתפקו בהעתקת א”ג אלא ביקשו, לפחות אחדים מהם, ליצור מדרש חדש למגילת אסתר המורכב, בעיקרו, מא”ג ומן המדרש הבבלי למגילת אסתר (ב’ מגילה י ע”ב – יז ע”א). אחדים מהם אף ראו במדרשים שאספו ‘פירוש’ למגילת אסתר ולשם כך העתיקו גם את טקסט המגילה, לפעמים בניקוד ובטעמים (כתבי יד זר). בבואנו להציג את המהדורה הסינאופטית של א”ג, התעלמנו מכל ההוספות האלה. אולם במקומות שברור היה לנו שהמעתיק מבקש לשפר את הטקסט של א”ג, אם על ידי שילוב מדרשים ממקורות אחרים, אם על ידי הוספות הערות פרשניות, ראינו צורך לכלול את הדברים במהדורה הסינאופטית. בנסיון הראשון של הכנת המהדורה הסינאופטית ציינו סימני פיסוק של מעתיקי כתבי היד וגם הערות קודיקולוגיות, כגון מעברי עמוד וכד’. אך, היות שאלה אינה נוגעים לטקסט של א”ג, השמטנו את כל ההערות האלה מן המהדורה הנוכחית.

המהדורה הסינאופטית כוללת רק את עדי הנוסח הישירים של א”ג ולא עדויות של ילקוטים למיניהם. כחריג עד הנוסח ג7, הגם שאינו טופס א”ג אלא דפים מילקוט המביא גם את א”ג.

השורה הראשונה בסינאופסיס, המודגשת, מציגה את הנוסח שבחרנו לנוסח הפנים של מהדורתנו. השיקולים לבחירה, המבוססים בעיקר על ההכרעה הסטמתית, יבוארו בהרחבה במבוא למהדורה השלמה. היות ששורה זאת נועדה, בעיקר, לבטא את ההכרעות, לא טרחנו תמיד לציין פסוקים שהורחבו במהדורה השלמה כדי להקל על הקורא. בשלב מסויים כללנו פיסוק בשורת הפנים אך, היות שהפיסוק אינו קשור בהכרעה, לא תמיד עדכנו את הפיסוק כדי שיתאים למהדורה השלמה.

אחרי שורת נוסח הפנים, מסודרים נוסחאות כתבי היד לפי סדר המבוסס על עץ היחס של כתבי היד. הדרך לבניית עץ היחס נסללה על ידי בנימין אלבוים והיא תופיע, בצורה רחבה, במבוא למהדורתנו. המסקנה העיקרית היא שיש שני ענפי מסירה עיקריים של א”ג. ענף אחד, שכינינו אותו ‘הענף המזרחי’, כולל כתבי יד בטקה (וכן ל ברבע הראשון של המדרש). לדעתנו, ענף זה הוא נאמן יותר לנוסח המקורי של א”ג ולכן העמדנו את השורות המוסרות נוסח זה של א”ג בשורות הראשונות של הטבלה הסינאופטית.

יתר עדי הנוסח, ל (למעט הרבע הראשון שלו) וזרז2א2אפ, שייכים לענף מסירה אחר, אותו כינינו ‘הענף המערבי’. בתוך ענף זה יש מספר תתי-ענף הקשורים, כל אחד מהם, באב משותף. תת-ענף אחד כולל את עדי נוסח זרז2. עדי נוסח אלה הם צאצאים של נסיון לשלב את המדרש הבבלי לאסתר (ב’ מגילה י ע”ב – יז ע”א) עם מדרש א”ג. תת ענף אחר כולל כתבי יד א2אפ. כתבי יד אלה הם צאצאים של מעתיק שהרגיש את עצמו חפשי ליצור פירושים יצירתיים. אביהם של כתבי יד אלה מתאפיין, בין השאר, בגרסאות ‘יצירתיות’ (לא מקוריות, אבל כאלו שאינן פרי שיבושי העתקה אלא באופן מובהק גרסאות שהן תוצר של הגהה למדנית). רוב המובאות מאבא גוריון הכלולות בילק”ש באות הן מענף זה.

אתגר מיוחד הציבו לנו קטעי מדרש, בעיקר אלה שעלו מן הגניזה הקאהירית, עדויות שיתוארו בפירוט במבוא למהדורה. כתבי יד אלה מוצאים את מקומם בין עדי הנוסח המזרחיים, כשרבים מהם מגלים קרבה מובהקת לעד נוסח ק. משכך, השורות המוקדשות לעדי נוסח אלו יופיעו בצמוד לענף מסירה זה.


סימני כתבי היד שבמהדורה זו:
א The Bodleian Libraries, University of Oxford, MS. Michael 577
א2 The Bodleian Libraries, University of Oxford, MS. Opp. 128
ב The British Library, London, Add. 15402
ג1 CUL TS C2.18
ג2 CUL TS C2.89
ג3 CUL TS AS 90.206-207 + 90.339 + 85.153
ג4 CUL TS AS 94.269
ג5 JTS NY ENA 2933.20
ג6 JTS NY ENA 3724.5-6
ג7 CUL TS C2.65 + C1.66
ה Hamburg, Germany, The Hamburg State and University Library Carl von Ossietzky, Cod. hebr. 32/7
ו Vatican Library, Vatican City, Ms. ebr. 470/4
ז The National Library of France, Paris, France, Ms. hebr. 174
ז2 The National Library of France, Paris, France, Ms. hebr. 1467
ז3 The National Library of France, Paris, France, Ms. hebr. 250
ט, ט* The National Library of Russia, St. Petersburg, Russia, Ms. EVR I 246
ט1 The National Library of Russia, St. Petersburg, Russia, Ms. EVR I 246 , דף אחרון
ט2 The National Library of Russia, St. Petersburg, Russia, Ms. EVR I 284
ל ספריית בית הדין, לונדון, 6
נ ניו-יורק, אוסף ליהמן. ר’ מ’ ליהמן, פירוש למגילת אסתר…, ספר זכרון לרב יצחק ניסים ג: ראשונים ואחרונים, עמ’ שנה הע’ 127 (לא ראינו דפים אלו).
פ, פ* The Palatina Library, Parma, Italy, 2295/4
ק Cambridge University Library, Cambridge, England, Ms. Mm. 6.26.6
ר 3112 Casanatense Library, Rome, Italy, no.

בכמה מקרים ט הביא שתי נוסחאות של חלקי דרשה אחת, פעמים כהוספות על הגיליון ופעמים בשטף הכתיבה. כדי להקל על השוואת שתי הנוסחאות, העתקנו את השנייה תחת הראשונה וסימנו אותה ט*. תופעה דומה מצאנו בכ”י פ, וסימנה פ* .

סימני ההדרה:
( ) מחיקה
[ ] כתיבה בין השורות או בגיליון
? קריאה מסופקת
<…> קרחה בגלל פגם בכתב היד או טקסט מטושטש

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים

    טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
    גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.