הרשמה ללימודים
תרומה לשכטר
English

מדרש קהלת זוטא

מהדורה סינופטית. חיבר: שאול ברוכי, ייעוץ אקדמי: פרופ' מנחם הירשמן, ד"ר ראובן קיפרווסר

תודתנו נתונה למכון שכטר ולעומדים בראשו על היוזמה בארגון פרויקט מהדורות מדעיות למדרשי חמש המגילות.
אנו מודים לספריות בהן מונחים כתבי היד, ספריית פארמה, בית המדרש לרבנים בניו יורק ואוקספורד.

כתבי היד וסימוליהם

ר* 2342 Biblioteca Palatina Cod. Parm..
ר Biblioteca Palatina Cod. Parm. 2851.
ה* 5043. Rab. 1681 JTS.
א* Oxford Bodleian Library MS Opp. 225.

סימנים

[ ] תוספת
( ) מחיקה
א<..> אותיות לקויות או חסרות
<…> מלה או מלים לקויות או חסרות
?א? ספק בקריאה
?ב/כ? שתי אפשרויות קריאה


לעמוד הספר מדרש קהלת רבה א'-ו'
לעמוד הספר מדרשי קהלת חלק ב'
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


    גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

    דילוג לתוכן