תרבות המגדלים מבקשת לדחוס את עם ישראל בין חדרה לגדרה