קפה ניות במכון שכטר בירושלים – מפעל מוגן המעסיק מתמודדי נפש