“אות היא לעולם” – אייטם על ציור הגרפיטי הענק במכון שכטר