צדק צדק תרדוף: למרות האתגרים – אנו זקוקים לשופטים ושוטרים