פרשת משפטים: לא מספיק רק להאמין ביהדות אלא גם לקיים