פרופ’ דורון בר בריאיון רדיו על יום ירושלים בצל הקורונה