חוקר התנ”ך הבינלאומי שמקיים מצוות – אך לא מאמין שאלוהים כתב אותן