סקר מכון שכטר : 62 אחוז מאמינים שאין צורך בהפרדה בכותל