הקשישים החולים אינם צריכים להיות קורבנות של הנחיות הריחוק