המלצה על ״אידואולוגיה ונוף סמלי״ מאת פרופ׳ דורון בר