האדמו”רית שנשכחה: בעקבות המנהיגה הרוחנית שנסחפה בשיטפון