ממשפחה חילונית, ל’רבה’ קונסרבטיבית ועד אורתודוכסית מודרנית