בודדה במערכה / על ספרה החדש של פרופ’ בת־שבע מרגלית שטרן