איך להסביר את הפער ההולך ומעמיק בינינו לבין יהודי ארה”ב?