כנס חינוך משלב, העוסק בשילוב של זהויות יהודיות מגוונות במסגרת החינוך הממלכתי