״תורה מן השמים״: הפרשנות האנושית להתגלות האלוהית מהמקרא ועד ימינו