“אל תעש עצמך כעורכי הדיינים?” מסע בעקבות פרקי אבות ואמהות