הגות יהודית במאה ה-20: בין ניאו-חסידות לאקזיסטנציאליזם יהודי