מתעניינים בלימודים הרשמה איזור אישי
English

בין קורח למשה – הענווה מנצחת

מה היה חטאו של קרח? חז”ל ענו על שאלה זאת בדרכים שונות. יש אומרים שהוא היה לועג על מצוות מסוימות שבתורה (מדרש תהילים א’:ט”ו, עמ’ 14). אחרים אומרים שהוא גילה אחד משלשת האוצרות שיוסף הטמין במצרים (פסחים קי”ט ע”א) “ועל ידי רוב ממונו נתגאה ונטרד מן העולם” (רש”י שם).

ברם, נראה יותר שחטאו העיקרי של קורח היה הרדיפה אחר הכבוד, וכך פירשו חז”ל במדרש תנחומא (סימן א’): אליצפן בן עוזיאל מונה לנשיא בית-אב משפחות הקהתי (במדבר ג’:ל’). “אמר קורח: ארבעה אחים היו אחי אבא שנאמר (שמות ו’:י”ח): ‘ובני קהת: עמרם ויצהר חברון ועוזיאל’. עמרם הבכור – זכו אהרן ובניו לכהונה ומשה אחיו למלכות. מי ראוי ליטול את הנשיאות – לא השני? ואני, בנו של יצהר, הייתי ראוי להיות על משפחתי נשיא, והוא עשה בנו של עוזיאל! … הריני חולק ומבטל כל מה שנעשה על ידו! לפיכך היתה מחלוקת”.

משה רבינו, לעומת זאת, ברח מהכבוד: “מי אנכי כי אלך אל פרעה” (שמות ג’:”א); “המקנא אתה לי? ומי יתן כל עם ה’ נביאים כי יתן ה’ את רוחו עליהם” (במדבר י”א:כ”ט); “והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה” (במדבר י”ב:ג’).

הבדל זה שבין משה וקורח מזכיר לנו את הכתוב בספר משלי (כ”ט:כ”ג): “גאות אדם תשפילנו, ושפל רוח יתמוך כבוד”. וכן למדנו במסכת עירובין (י”ג ע”ב): “מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין היו…ללמדך שכל המשפיל עצמו הקב”ה מגביהו, וכל המגביה עצמו הקב”ה משפילו. כל המחזר על הגדולה, גדולה בורחת ממנו, וכל הבורח מן הגדולה, גדולה מחזרת אחריו…”.

רעיון זה מודגם היטב בסיפור החסידי על תלמיד חכם אחד, “מתנגד”, ששאל את “החוזה מלובלין” מדוע רבים נוהרים אל ה”חוזה” ללמוד, ולמה לא יבואו אליו ללמוד – והרי הוא תלמיד חכם גדול יותר מ”החוזה”? השיב “החוזה”: “גם בעיני פלא שהם באים אלי! יודע אני את ערכי השפל. מי אני ומה אני כי רבים יבואו אלי לדרוש את אלוהים? ולמה לא ילכו באמת אל כבודו אשר ידעתיו לגאון מובהק, סיני ועוקר הרים? ואולי היא הנותנת: משום שאני מתפלא על שהם באים אלי, לכן באים דווקא אלי; ומפני שכבודו מתפלא למה לא יבואו אליו, על כן אינם באים אליו! (הרב ש”י זוין, סיפורי חסידים, עמ’ 362).

אכן, זהו הלקח של סיפורים רבים במקרא: אהרן ומרים רדפו אחר הכבוד, והכבוד ברח מהם (במדבר י”ב) ואילו שאול ברח מן הכבוד, והכבוד רדף אחריו (שמ”א י’: כ”ב-כ”ד). גדעון ברח מן הכבוד, והכבוד רדף אחריו (שופטים ו’:ט”ו) ואילו בנו אבימלך רדף אחר הכבוד, והכבוד ברח ממנו (שופטים ט’). אבשלום רדף אחר הכבוד, והכבוד ברח ממנו (שמ”ב ט”ו) ואילו ירמיהו ברח מהכבוד, והכבוד רדף אחריו (ירמיהו א’:ד’-י’).

יש שתי השלכות של מסר זה לימינו:

במישור הלאומי, היינו עדים בשנה האחרונה למרוץ לכנסת, שהוא במידה גדולה מרוץ אחר הכבוד. הלוואי שמנהיגינו יפסיקו לחקות את קורח ויתחילו לחקות את משה רבינו.

במישור האישי, יש דרך אחרת להשיג כבוד, כפי ששנינו בפרקי אבות (ד’:א’): “בן זומא אומר… איזהו מכובד? המכבד את הבריות”. כלומר, אנו מתכבדים על ידי מתן כבוד לאחרים.

הרב פרופ' דוד גולינקין נולד וגדל באזור ושינגטון, בירת ארה"ב. הוא עלה ארצה בשנת 1972 וקיבל תואר ראשון בתולדות עם ישראל מהאוניברסיטה העברית יחד עם שתי תעודות הוראה, אחת לארץ ואחת לתפוצות. לאחר מכן, הוא הוסמך לרבנות על ידי בית המדרש לרבנים באמריקה (JTS), שם גם קיבל תואר שני ושלישי בתלמוד.
פרופ' גולינקין הינו נשיא שוחרי עמותות שכטר, נשיא מכון שכטר למדעי היהדות בדימוס, וכן פרופסור לתלמוד והלכה במכון שכטר בירושלים. הוא שימש יו"ר ועד ההלכה של כנסת הרבנים בישראל במשך כעשרים שנה. הוא המייסד והמנהל של המכון לחקר ההלכה ויישומה שליד מכון שכטר, שנוסד על מנת לפרסם ספריה של חומר הלכתי שימושי לארץ ולתפוצות. הוא המנהל של המרכז לחקר האשה בהלכה שליד מכון שכטר שמטרתו לפרסם תשובות וספרים על מעמד האשה בהלכה וכן תשובות וספרי הלכה שנכתבו על ידי נשים. הוא המייסד והמנהל של מפעל המדרש שליד מכון שכטר שמטרתו לפרסם סדרה של מהדורות מדעיות של מדרשים.
ביוני ,2014 נבחר הרב גולינקין על ידי הג'רוזלם פוסט כאחד מחמישים היהודים המשפיעים ביותר בעולם. במאי 2019 הוענק לו תואר דוקטור לשם כבוד מטעם בית המדרש לרבנים באמריקה (JTS). בנובמבר 2022 הוענק לו פרס "בוני ציון" מטעם ארגון "נפש בנפש" בתחום החינוך. פרופ' גולינקין הוא המחבר או העורך של 62 ספרים העוסקים בהלכה, תלמוד, מדרש ותפילה, וכן מאות מאמרים ושו"ת.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים    טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
    גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.