הרשמה ללימודים
תרומה לשכטר
English

"למען יאריכו ימיך" – הא כיצד?

לפי רבי פנחס הלוי מברצלונה בספר החינוך — שנכתב עבור בנו יהושע במאה השלוש-עשרה – פרשת כי תצא כוללת 74 מצוות, יותר מכל פרשה אחרת, שהן 12% מכלל תרי"ג (613) המצוות שבתורה. ולכן, קשה לבחור נושא!

מכיוון שאנו נמצאים כעת כשלושה שבועות לפני ראש השנה, כאשר אנו מתפללים עבור חיים, החלטתי להתמקד בביטוי המופיע פעמיים בפרשתנו וסך הכל 11 פעמים בתנ"ך. הביטוי הוא "והארכת ימים" לגבי מצוות "שילוח הקן" בדברים כ"ב; "למען יאריכו ימיך" לגבי מצוות "איפת צדק" בדברים כ"ה; וכן ביטויים דומים כגון "למען יאריכון ימיך" ו"לא תאריכון ימים עליה". בששה מקומות במקרא נאמר שאם תקיימו את כל מצוות ה' אז תאריכו ימים. כך נאמר, למשל, בדברים ל"ב:מ"ו-מ"ז: "ויאמר אליהם [משה]: שימו לבבכם לכל הדברים… אשר תצוום את בניכם, לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת… ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה." לכן, יכולתי לסיים את דבר התורה הזה כעת ולומר: אם תקיימו את כל המצוות, תחיו חיים ארוכים! ברם, אין זאת דרישה מציאותית. אף יהודי שחי אי פעם לא קיים את כל המצוות, בין השאר, מכיוון שרבות מהן מיועדות רק לכוהנים או רק לזמן בית המקדש וכן הלאה. ראוי יותר אפוא לבחון חמש מצוות ספציפיות האמורות להוביל אף הן לחיים ארוכים, ששתיים מהן מצויות בפרשתנו.

מהן חמש המצוות? מספר 1, מונותאיזם או ההתנגדות לעבודת אלילים, כפי שאנו קוראים בדברים ל:י"ז-י"ח:"והשתחוית לאלהים אחרים ועבדתם…לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתה עובר את הירדן לבוא שמה לרשתה". מספר 2, כיבוד אב ואם, כפי שאנו קוראים בשמות כ':י"א: "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך". מספר 3, אתיקה בעסקים, דוגמת "איפת צדק", כפי שאנו קוראים בפרשת השבוע (דברים כ"ה:ט"ו):"אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך". מספר 4, יושר בעסקים, כפי שהוא מתבטא בפסוק קצר במשלי כ"ח:ט"ז: "שונא בצע, יאריך ימים". לבסוף, מספר 5, צער בעלי חיים, שאף הוא מופיע בפרשתנו (דברים כ"ב:ו'-ז'): כי ייקרא קן ציפור לפניך… לא תקח האם על הבנים שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים.

אכן, קשה מאד לשמור את כל המצוות, אבל אם נתמקד בחמש מצוות ספציפיות בחודש אלול, בעשרת ימי תשובה ובמשך השנה – זאת מטרה בת-השגה. ואם תאמר: אבל יש אנשים המקיימים את המצוות האלו ואינם מאריכים ימים?! אכן, לפי הסיפור הידוע בקידושין ל"ט ע"ב ועוד, זאת הסיבה שאלישע בן אבויה נטש את היהדות והפך ל"אחר"! יש לומר שארבעת מן הפסוקים העוסקים בהארכת ימים נאמרו בלשון רבים. דבר זה הודגש על ידי אברהם אבן עזרא (ספרד, נפטר 1167) בפירושו לפסוק הנ"ל על איפת צדק: "כי זה ידוע: כי כל מלכות צדק תעמוד. כי הצדק כבנין, והעיוות כהריסות [=כהרס] – ברגע ייפול הקיר". אם החברה היהודית — "כלל ישראל" מאמינה באלוהים, מכבדת הורים, נוהגת ביושר בעסקים, שונאת בצע, ומקפידה על צער בעלי חיים, אזי אותה חברה, כלל ישראל "יאריכו ימים על  האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך".

יהי רצון שניקח את המצוות האלו לתשומת לבנו בשבת הקרובה, בחודש אלול, בעשרת ימי תשובה ובמשך כל השנה כולה.

הרב פרופ' דוד גולינקין הוא נשיא שוחרי עמותות שכטרֲ – ארגון ללא מטרת רווח אשר מטרתו גיוס כספים למכון שכטר, נשיא בדימוס של מכון שכטר למדעי היהדות, פרופסור לתלמוד והלכה במכון שכטר ויו"ר עמותת מדרשת שכטר.
פרופ' גולינקין הוא אחד מהוגי הדעות המובילים בתנועה הקונסרבטיבית (מסורתית) ומחבר פורה המבקש לקדם את הגישה היהודית בעידן המודרני בתוך הפרמטרים של ההלכה. הוא ייסד את המכון לחקר ההלכה ויישומה שליד מכון שכטר במטרה לפרסם ספרים העוסקים בהלכה שימושית. כמו כן, הוא המנהל של המרכז לחקר האישה בהלכה שליד מכון שכטר שמטרתו לפרסם תשובות וספרים על מעמד האישה בהלכה ותשובות וספרי הלכה שנכתבו בידי נשים.
הודות לפעילותו הבלתי פוסקת בתחום ההלכה הוא נעשה לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בתנועה, שאף זכה לכבוד מצדם של חוקרים אורתודוקסיים.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


    גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

    דילוג לתוכן